Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Inarijärvi
Inarijärvellä vesi alkaa jo loiskua ylärajoilla – syyskuu on ollut Inarissa sateisin lähes sataan vuoteen

Ina­ri­jär­vel­lä vesi alkaa jo loiskua ylä­ra­joil­la – syyskuu on ollut Ina­ris­sa sa­tei­sin lähes sataan vuoteen

29.09.2023 17:25 1
Tilaajille
Inariin suunnitteilla uusi luksushotelli Juutuanjoen rantaan – pääomasijoittaja osti kunnalta viisi tonttia, joissa on jo valmiiksi enemmän rakennusoikeutta kuin hylätyssä Miesniemen kaavassa

Inariin suun­nit­teil­la uusi luk­sus­ho­tel­li Juu­tuan­joen rantaan – pää­oma­si­joit­ta­ja osti kun­nal­ta viisi tont­tia, joissa on jo val­miik­si enemmän ra­ken­nus­oi­keut­ta kuin hy­lä­tys­sä Mies­nie­men kaa­vas­sa

22.09.2023 15:49 7
Tilaajille
Veikko Lesosen edustaja pettyi Inarin kuntapäättäjiin – Miesniemen kaavan hylkäyksestä huolimatta miljonäärin suunnitelmissa on yhä rakennuttaa mökkejä Inarijärven rantaan

Veikko Lesosen edus­ta­ja pettyi Inarin kun­ta­päät­tä­jiin – Mies­nie­men kaavan hyl­käyk­ses­tä huo­li­mat­ta mil­jo­nää­rin suun­ni­tel­mis­sa on yhä ra­ken­nut­taa mökkejä Ina­ri­jär­ven rantaan

22.09.2023 15:30 15
Tilaajille
Inarin valtuusto torppasi toistamiseen luksushotellin rakentamisen Inarijärven rantaan – äänestys Miesniemen kaavasta ratkesi jälleen vain yhden äänen erolla

Inarin val­tuus­to torp­pa­si tois­ta­mi­seen luk­sus­ho­tel­lin ra­ken­ta­mi­sen Ina­ri­jär­ven rantaan – ää­nes­tys Mies­nie­men kaa­vas­ta ratkesi jälleen vain yhden äänen erolla

21.09.2023 17:46 15
Tilaajille
Jos Jasper Pääkkönen sai Inarin rannalta paikan luksusmatkailuun, saako myös Veikko Lesonen?
Kolumni

Jos Jasper Pääk­kö­nen sai Inarin ran­nal­ta paikan luk­sus­mat­kai­luun, saako myös Veikko Le­so­nen?

21.09.2023 05:00 13
Teollisuusneuvos Veikko Lesosen luksushotellihanke viedään härkäpäisesti uudestaan Inarin valtuustoon – uutta on vain ulkolamppuja koskeva määräys

Teol­li­suus­neu­vos Veikko Lesosen luk­sus­ho­tel­li­han­ke viedään här­kä­päi­ses­ti uu­des­taan Inarin val­tuus­toon – uutta on vain ul­ko­lamp­pu­ja koskeva määräys

20.09.2023 05:00 15
Tilaajille
Pitkään kiistelty Nanguniemen kaava sai lainvoiman Inarissa – Jasper Pääkkösen suunnittelema hotellihanke Inarijärven rannalle otti askeleen eteenpäin

Pitkään kiis­tel­ty Nan­gu­nie­men kaava sai lain­voi­man Ina­ris­sa – Jasper Pääk­kö­sen suun­nit­te­le­ma ho­tel­li­han­ke Ina­ri­jär­ven ran­nal­le otti as­ke­leen eteen­päin

20.09.2023 05:00 20
Tilaajille
Taimen löytää kotijokensa jopa ilman hajumuistia – Inarijärven taimenkantojen tutkimus haastaa leimaantumisteorian

Taimen löytää ko­ti­jo­ken­sa jopa ilman ha­ju­muis­tia – Ina­ri­jär­ven tai­men­kan­to­jen tut­ki­mus haastaa lei­maan­tu­mis­teo­rian

23.05.2023 09:27 1
Tilaajille
Hurja harri nousi pilkillä Inarijärvestä – Jouni Ylitapion saalis yltää harjustilaston top kymppiin

Hurja harri nousi pil­kil­lä Ina­ri­jär­ves­tä – Jouni Yli­ta­pion saalis yltää har­jus­ti­las­ton top kymp­piin

05.05.2023 06:00 9
Tilaajille
Inarijärvelle esitetään kansallispuistoa

Ina­ri­jär­vel­le esi­te­tään kan­sal­lis­puis­toa

10.02.2023 14:00 18
Tilaajille
60 vuotta Inarilla kalastanut Juha Kyrö luuli jo nähneensä kaiken, kunnes elokuun aamuna siikaverkoissa odotti kouriintuntuva yllätys

60 vuotta Ina­ril­la ka­las­ta­nut Juha Kyrö luuli jo näh­neen­sä kaiken, kunnes elokuun aamuna sii­ka­ver­kois­sa odotti kou­riin­tun­tu­va yllätys

12.11.2022 05:00 6
Tilaajille
Inarijärven ilmastoa on seurattu sata vuotta – nyt se on lämmennyt niin nopeasti, että järvi voi velloa sulana joulunakin

Ina­ri­jär­ven il­mas­toa on seu­rat­tu sata vuotta – nyt se on läm­men­nyt niin no­peas­ti, että järvi voi velloa sulana jou­lu­na­kin

12.11.2022 05:00 5
Tilaajille
Vesa-Matti Loirin pitkäaikainen kalakaveri ja Veskoniemen mökin "talonmies" muistelee edesmennyttä väärtiään: "Vesku tykkäsi Inarijärven kivikkoisista rannoista, niitä hän halusi koluta"

Ve­sa-Mat­ti Loirin pit­kä­ai­kai­nen ka­la­ka­ve­ri ja Ves­ko­nie­men mökin "ta­lon­mies" muis­te­lee edes­men­nyt­tä väär­tiään: "Vesku tykkäsi Ina­ri­jär­ven ki­vik­koi­sis­ta ran­nois­ta, niitä hän halusi koluta"

11.08.2022 16:50 2
Tilaajille
Tuulen ja tahdon voimalla Inarijärven ympäri – eräretkellä purjeita ei vedetä kisakireälle

Tuulen ja tahdon voi­mal­la Ina­ri­jär­ven ympäri – erä­ret­kel­lä pur­jei­ta ei vedetä ki­sa­ki­reäl­le

16.06.2022 09:29 2
Tilaajille
Inarilainen Toni Multasuo sattui paikalle juuri, kun karhu oli kaatanut hirven Inarijärven jäälle – "Se säikähti ja pakeni kovalla laukalla paikalta"

Ina­ri­lai­nen Toni Mul­ta­suo sattui pai­kal­le juuri, kun karhu oli kaa­ta­nut hirven Ina­ri­jär­ven jäälle – "Se säi­käh­ti ja pakeni kovalla lau­kal­la pai­kal­ta"

09.05.2022 10:47 2
Tilaajille
Kalastaja toivoo lisää siikaa Inarijärveen – säännöstelyvelvoitteen mukaan veteen pitäisi pulauttaa yli miljoona poikasta, suunnitelmissa yhä vain puolet siitä

Ka­las­ta­ja toivoo lisää siikaa Ina­ri­jär­veen – ­sään­nös­te­ly­vel­voit­teen mukaan veteen pitäisi pu­laut­taa yli mil­joo­na poi­kas­ta, suun­ni­tel­mis­sa yhä vain puolet siitä

06.05.2022 07:00 1
Tilaajille
Yksi ääni ratkaisi – Inarin valtuusto torppasi miljoonahotellin rakentamisen Inarijärven rantaan

Yksi ääni rat­kai­si – Inarin val­tuus­to torp­pa­si mil­joo­na­ho­tel­lin ra­ken­ta­mi­sen Ina­ri­jär­ven rantaan

07.04.2022 17:02 38
Tilaajille
Moottorikelkkailija loukkaantui törmättyään kiveen Inarijärvellä

Moot­to­ri­kelk­kai­li­ja louk­kaan­tui tör­mät­tyään kiveen Ina­ri­jär­vel­lä

02.03.2022 21:08
Tilaajille
Inarijärven rannalla asui Pohjolan kauneimmaksi kutsuttu nainen, jonka jalkoihin miehet heittäytyivät – Elvira Bonon tarina on melkein liian uskomaton ollakseen tosi

Ina­ri­jär­ven ran­nal­la asui Poh­jo­lan kau­neim­mak­si kut­sut­tu nainen, jonka jal­koi­hin miehet heit­täy­tyi­vät – Elvira Bonon tarina on melkein liian us­ko­ma­ton ol­lak­seen tosi

27.12.2022 10:39 11
Tilaajille
Inarijärven kalojen loistilanne näyttää parantuneen viime vuosina – hauen pyynti on vähentänyt siikojen loisia

Ina­ri­jär­ven kalojen lois­ti­lan­ne näyttää pa­ran­tu­neen viime vuosina – hauen pyynti on vä­hen­tä­nyt sii­ko­jen loisia

05.12.2021 11:00 1
Tilaajille