Inarijärvi
Inarijärven jylhä Ukonsaari on saamelaisten tunnetuin pyhä paikka Suomessa – Turistit ovat kavunneet saaren laelle jo vuosikymmeniä, mutta nyt se saattaa loppua

Ina­ri­jär­ven jylhä Ukon­saa­ri on saa­me­lais­ten tun­ne­tuin pyhä paikka Suo­mes­sa – Tu­ris­tit ovat ka­vun­neet saaren laelle jo vuo­si­kym­me­niä, mutta nyt se saattaa loppua

08.08.2020 06:30 5
Tilaajille
Nykyään kuusi kilometriä verkkoja, kun ennen tarvittiin vain 600 metriä – Kalastajat vaativat lisää siikaistutuksia Inariin

Nykyään kuusi ki­lo­met­riä verk­ko­ja, kun ennen tar­vit­tiin vain 600 metriä – Ka­las­ta­jat vaa­ti­vat lisää sii­ka­is­tu­tuk­sia Inariin

18.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Hauet valtaavat Inarijärven – Uistelukisassa petokalaa nousi sata kiloa viidessä tunnissa

Hauet val­taa­vat Ina­ri­jär­ven – Uis­te­lu­ki­sas­sa pe­to­ka­laa nousi sata kiloa vii­des­sä tun­nis­sa

17.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Inarijärven kalaistutukset hyvässä vauhdissa – vuoden 2020 aikana on suunniteltu istutettavaksi noin 170 000 taimenen, 57 000 nieriän ja 314 000 pohjasiianpoikasta

Ina­ri­jär­ven ka­la­is­tu­tuk­set hyvässä vauh­dis­sa – vuoden 2020 aikana on suun­ni­tel­tu is­tu­tet­ta­vak­si noin 170 000 tai­me­nen, 57 000 nieriän ja 314 000 poh­ja­siian­poi­kas­ta

25.06.2020 09:47 0
Tilaajille
Korkein hallinto-oikeus: Päätös Inarijärven kaavoituksesta on osittain lainvastainen

Korkein hal­lin­to-oi­keus: Päätös Ina­ri­jär­ven kaa­voi­tuk­ses­ta on osit­tain lain­vas­tai­nen

15.06.2020 14:16 0
Tilaajille
Korona vei Inarin kalastajilta markkinat – kunta vapauttaa heidät kalahallimaksuista

Korona vei Inarin ka­las­ta­jil­ta mark­ki­nat – kunta va­paut­taa heidät ka­la­hal­li­mak­suis­ta

18.05.2020 19:31 0
Tilaajille
Poronhoitoa keväällä 2020 Inarijärvellä
Lukijalta

Po­ron­hoi­toa ke­vääl­lä 2020 Ina­ri­jär­vel­lä

30.04.2020 16:38 0
Miljonääri Lesosen 15 miljoonan euron luksuskorpihotelli olisi tervetullut Inariin

Mil­jo­nää­ri Lesosen 15 mil­joo­nan euron luk­sus­kor­pi­ho­tel­li olisi ter­ve­tul­lut Inariin

23.04.2020 21:14 1
Tilaajille
Kauppalehti: Miljonääri Veikko Lesonen suunnittelee 15 miljoonan luksushotellia Inarijärvelle – hotellin lisäksi rantaan rakennetaan pieni kylpylä

Kaup­pa­leh­ti: Mil­jo­nää­ri Veikko Lesonen suun­nit­te­lee 15 mil­joo­nan luk­sus­ho­tel­lia Ina­ri­jär­vel­le – ho­tel­lin lisäksi rantaan ra­ken­ne­taan pieni kylpylä

23.04.2020 08:44 0
Tilaajille
Metsähallitus aloittaa kelkkaurien viitoituksen purkamisen Inarissa

Met­sä­hal­li­tus aloit­taa kelk­ka­urien vii­toi­tuk­sen pur­ka­mi­sen Ina­ris­sa

20.04.2020 11:48 0
Tilaajille
Mätimunasta tulee taimen Inarijärveen ellei se jää puroon tammukaksi

Mä­ti­mu­nas­ta tulee taimen Ina­ri­jär­veen ellei se jää puroon tam­mu­kak­si

12.04.2020 19:35 0
Tilaajille
Inarin rauduille on luvassa viileää kasvuvettä maan syvyyksistä

Inarin rau­duil­le on luvassa viileää kas­vu­vet­tä maan sy­vyyk­sis­tä

08.04.2020 07:00 0
Tilaajille
Liinat kiinni, Metsähallitus veti Nanguniemen kaavaehdotuksen vielä pois Inarin sivuilta

Liinat kiinni, Met­sä­hal­li­tus veti Nan­gu­nie­men kaa­va­eh­do­tuk­sen vielä pois Inarin si­vuil­ta

26.03.2020 14:03 0
Tilaajille
Mahatautinen ilkimys särki erämaan rauhan autiotuvalla – jätti aikamoisen sotkun

Ma­ha­tau­ti­nen ilkimys särki erämaan rauhan au­tio­tu­val­la – jätti ai­ka­moi­sen sotkun

09.03.2020 18:23 0
Tilaajille
Inarijärveen tulee kuoppa kevään tulvavesien varalta, Venäjä juoksuttaa Paatsjoen voimalaitosten kautta

Ina­ri­jär­veen tulee kuoppa kevään tul­va­ve­sien va­ral­ta, Venäjä juok­sut­taa Paats­joen voi­ma­lai­tos­ten kautta

04.03.2020 18:26 0
Tilaajille
Inari jalostaa kestävää matkailua Inarijärvelle ja toimintamallia yrityksille – "Odotan, että tässä käsitellään rehellisesti näitä matkailun haittoja"

Inari ja­los­taa kes­tä­vää mat­kai­lua Ina­ri­jär­vel­le ja toi­min­ta­mal­lia yri­tyk­sil­le – "O­do­tan, että tässä kä­si­tel­lään re­hel­li­ses­ti näitä mat­kai­lun hait­to­ja"

05.02.2020 17:30 0
Tilaajille
Uusi lomakylä suunnitteilla Nellimin kylälle Inarijärven rantaan

Uusi lo­ma­ky­lä suun­nit­teil­la Nel­li­min kylälle Ina­ri­jär­ven rantaan

21.01.2020 12:41 0
Tilaajille
Kelkkaurien taakotusta

Kelk­ka­urien taa­ko­tus­ta

10.01.2020 15:42 0
Inarin Kirakkakönkään kalakantojen ennallistaminen sai vauhtia: voimalaitoksen purkamisen suunnitteluun eduskunnalta 100 000 euroa

Inarin Ki­rak­ka­kön­kään ka­la­kan­to­jen en­nal­lis­ta­mi­nen sai vauh­tia: voi­ma­lai­tok­sen pur­ka­mi­sen suun­nit­te­luun edus­kun­nal­ta 100 000 euroa

18.12.2019 12:34 0
Tilaajille
Etuajassa tullut talvi houkuttaa Lapissa myös kelkkailijoita aloittelemaan kautta

Etu­ajas­sa tullut talvi hou­kut­taa Lapissa myös kelk­kai­li­joi­ta aloit­te­le­maan kautta

13.12.2019 12:03 0
Tilaajille