Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Valotaide
PIOT tuo Tornioon valotaidetta – luvassa valoteoksia, näyttelyitä ja poikkitaidetta Rantakadulle ja valoteos kaupungintaloon

PIOT tuo Tor­nioon va­lo­tai­det­ta – luvassa va­lo­teok­sia, näyt­te­lyi­tä ja poik­ki­tai­det­ta Ran­ta­ka­dul­le ja va­lo­teos kau­pun­gin­ta­loon

06.11.2023 18:24
Tilaajille
Rovaniemellä asuvan Jukka Huitilan valotaideteos Koski on esillä Suomen suurimmassa valotaidetapahtumassa – "Tämä on statement, että luontoa pitää vaalia"

Ro­va­nie­mel­lä asuvan Jukka Hui­ti­lan va­lo­tai­de­teos Koski on esillä Suomen suu­rim­mas­sa va­lo­tai­de­ta­pah­tu­mas­sa – "Tämä on sta­te­ment, että luontoa pitää vaalia"

01.01.2023 17:30 2
Tilaajille
Kemin Pajarinrannan päiväkodin julkisivuun tulee valoa ja ääntä yhdistelevä taideteos – teos valmistuu loppuvuoden aikana

Kemin Pa­ja­rin­ran­nan päi­vä­ko­din jul­ki­si­vuun tulee valoa ja ääntä yh­dis­te­le­vä tai­de­teos – teos val­mis­tuu lop­pu­vuo­den aikana

13.07.2022 11:42
Tilaajille
Toimittajalta: Sytytetään valot – Jouluvalaistus tuleekin jo tarpeeseen, mutta yksi asia Rovaniemeltä puuttuu
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Sy­ty­te­tään valot – ­Jou­lu­va­lais­tus tu­lee­kin jo tar­pee­seen, mutta yksi asia Ro­va­nie­mel­tä puuttuu

26.10.2021 14:46
Arvostelu: Pinnalla ja pinnan alla

Ar­vos­te­lu: Pin­nal­la ja pinnan alla

12.11.2020 19:00
Tilaajille
Kuvataiteilija Mikko Juntura haluaa antaa katsojalle tilaa tulkita töitään – Missed -näyttelyssä esillä videoita, valo-, röntgen- ja magneettikuvia.

Ku­va­tai­tei­li­ja Mikko Juntura haluaa antaa kat­so­jal­le tilaa tulkita töitään – Missed -näyt­te­lys­sä esillä vi­deoi­ta, valo-, rönt­gen- ja mag­neet­ti­ku­via.

15.10.2020 19:30
Tilaajille
Valontekijä – Suunnittelu ja taide limittyvät Jukka Huitilan työskentelyssä

Va­lon­te­ki­jä – Suun­nit­te­lu ja taide li­mit­ty­vät Jukka Hui­ti­lan työs­ken­te­lys­sä

19.12.2019 18:20
Tilaajille
Lapin keskussairaalan tulevalle pääsisäänkäynnille nousee parantava pallo – Taidehankintoihin on varattu yhteensä puoli miljoonaa euroa

Lapin kes­kus­sai­raa­lan tu­le­val­le pää­si­sään­käyn­nil­le nousee pa­ran­ta­va pallo – Tai­de­han­kin­toi­hin on varattu yh­teen­sä puoli mil­joo­naa euroa

29.10.2019 19:01
Tilaajille
Onko Rovaniemellä varaa taiteeseen mutta ei oppikirjoihin?
Mielipidekirjoitus

Onko Ro­va­nie­mel­lä varaa tai­tee­seen mutta ei op­pi­kir­joi­hin?

19.09.2019 15:27 1
Ylikylän valotaideteos tuo prosenttiperiaatteen Rovaniemen rakentamiseen

Yli­ky­län va­lo­tai­de­teos tuo pro­sent­ti­pe­ri­aat­teen Ro­va­nie­men ra­ken­ta­mi­seen

17.09.2019 15:32