Onnettomuus: SVT: Kii­ru­nas­sa ka­don­nut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja löytyi kuol­lee­na

Pääkirjoitus: Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Yli­ky­län va­lo­tai­de­teos tuo pro­sent­ti­pe­ri­aat­teen Ro­va­nie­men ra­ken­ta­mi­seen

Rovaniemen kaupunki sitoutui prosenttiperiaatteeseen jo 14 vuotta sitten. Ylikylän uusi monitoimitalo on ensimmäinen rakennushanke, jossa periaate näyttää toteutuvan.

Havainnekuva Ylikylän uudesta monitoimitalosta, jonka yhteyteen toteutetaan prosenttiperiaatetta noudattava valotaideteos.
Havainnekuva Ylikylän uudesta monitoimitalosta, jonka yhteyteen toteutetaan prosenttiperiaatetta noudattava valotaideteos.
Kuva: Auno Mommo

Rovaniemen kaupunki käynnisti viime viikolla portfoliohaun Ylikylän uuden koulun yhteyteen toteutettavaa valotaideteosta varten. Kyseessä on näin ensimmäinen Rovaniemen kaupungin rakennushanke, joka toteuttaa prosenttiperiaatetta.

Prosenttiperiaate tatkoittaa, että tietty osuus rakentamisbudjetista käytetään kohteessa taiteen hankintaan tai taiteelliseen suunnitteluun. Rovaniemen kaupunki sitoutui noudattamaan periaatetta jo vuonna 2005, mutta ei ole käytännössä sitä toteuttanut.

– Tämä on tosiaan ensimmäinen kerta. Liekö kaupungin ja maalaiskunnan yhdistyminen painanut aikanaan päätöksen unohduksiin, pohtii Rovaniemen taidemuseon johtaja Hilkka Liikkanen.

Kuluva vuosi näyttääkin muodostavan käänteentekeväksi prosenttitaiteen saralla Rovaniemellä. Aiemmin tänä vuona Lapin sairaanhoitopiiri ja Pohjolan osuuspankki ilmoittivat periaatteen käytöstä laajennus- ja rakennushankkeissaan.

Liikkasen tiedon mukaan ne ovat ensimmäisiä yksityisiä rakennushankkeita Rovaniemellä, jotka toimivat näin.

Ylikylän uuden monitoimitalon rakennustyöt käynnistyivät heinäkuussa ja talon on määrä valmistua keväällä 2021. Rakennukseen tulee tilat  800–900 oppilaan yhtenäiskoululle sekä 150 lapsen päiväkodille ja nuorisotilalle. Rakennuksen budjetti on noin 25 miljoonaa euroa.

Valotaideteoksen alustava budjetti on 50 000 euroa, prosenteiksi muutettuna kaksi promillea rakennusbudjetista.

Valotaideteoksen alustava budjetti on 50 000 euroa, prosenteiksi muutettuna kaksi promillea rakennusbudjetista.

Päätöksen valotaideteoksen tilaamisesta monitoimitaloon teki koulutuslautakunta keväällä 2018. Päätös syntyi äänestyksen tuloksena.

Koulutuslautakunnan puheenjohtaja Pertti Lakkala (kesk.) kertoo, että prosenttiperiaate tuli ajankohtaiseksi Rovaniemellä useiden koulutalojen rakentamisen myötä. Ylikylän monitoimitalo on rakennushankkeista suurimmasta päästä.

– Sanoisin, että tämä on tätä päivää. Ylikylässä on meillä ainutlaatuinen kouluhanke, ja katsoimme että tässä yhteydessä voimme toteuttaa myös yhden taidehankinnan, Lakkala toteaa.

Valotaiteeseen päädyttiin, sillä se tulee esiin myös pimeänä vuodenaikana.

– Talvi on meillä pitkä ja pimeä, jospa näin voimme tuoda taiteen avulla vähän iloa koululaisille ja alueen asukkaille. Näitä päätöksiä tehdään toki vuosiksi eteenpäin. Millainen on valoteoksen toteutus ja minkälaisen vastaanoton se saa, sen näyttää vasta aika.

Tähän se nousee. Monitoimitalon tieltä on purettu kaksi päiväkotia, myöhemmin puretaan Ylikylän vanha kivikoulu. Maa- ja pohjarakennustyöt käynnistyivät kesällä.
Tähän se nousee. Monitoimitalon tieltä on purettu kaksi päiväkotia, myöhemmin puretaan Ylikylän vanha kivikoulu. Maa- ja pohjarakennustyöt käynnistyivät kesällä.
Kuva: Pekka Aho

Valotaideteos hankitaan portfoliohaun kautta. Teoshankintaa varten perustettu työryhmä valitsee työnäytteiden pohjalta tekijän, jolta kaupunki tilaa luonnoksen. Teosluonnoksen pohjalta kaupunki päättää, toteutetaanko teos. 50 000 euron budjetti sisältää palkkion luonnoksesta ja valmiista teoksesta taiteilijalle sekä teknisen toteutuksen.

Portfoliohakua koordinoiva kulttuurituottaja Matti Selin Rovaniemen kaupungilta on perehtynyt prosenttiperiaatteeseen myös aiemassa työssään läänintaiteilijana.

– Julkinen taide, ja hyvä, esteettinen ympäristö tutkitusti edistää yhteisöllisyyttä, antaa paikalle merkitystä ja auttaa ihmisiä ottamaan julkisen rakennuksen omakseen, hän sanoo.

"Julkinen taide, ja hyvä, esteettinen ympäristö tutkitusti edistää yhteisöllisyyttä, antaa paikalle merkitystä ja auttaa ihmisiä ottamaan julkisen rakennuksen omakseen."
Matti Selin
Kulttuurituottaja, Rovaniemen kaupunki

Selinin korviin on kuulunut vain positiivista palautetta valotaidehankkeesta, vaikka esimerkiksi lehtien tekstiviestipalstoilla sitä on myös kritisoitu.

– Ajankohta voi ihmetyttää, kun kaupungin käyttötalouden puolella tehdään parhaillaan rakenteellisia muutoksia. Hanke on kuitenkin käynnistynyt jo ennen käsillä olevaa talouskriisiä, ovathan tällaisten investointien kestot useita vuosia.

Selin pitää teoksen budjettia maltillisena.

– Prosenttien sijaan nyt puhutaan promilleista kokonaisbudjetista. Kaupungin tilaajana tulee kuitenkin toimia vastuullisesti ja maksaa taiteilijalle asianmukainen korvaus työstä.

Rovaniemen kaupunki voi hakea prosenttiperiaatteen mukaiseen taidehankintaan avustusta Taiteen edistämiskeskukselta, jolla on tarkoitukseen oma rahastonsa. Esimerkiksi Lapin keskussairaalalle myönnettiin rahastosta heinäkuussa 35 000 euron avustus taidehankintoihin.

Mikä?

Prosenttiperiaate

Periaatteellinen päätös käyttää osuus rakennushankkeen kustannuksista, esimerkiksi 0,25–2 prosenttia, taiteeseen tai taiteelliseen suunnitteluun.

Periaatetta voivat noudattaa sekä yksityiset että julkiset rakennuttajat.

Voidaan toteuttaa rakennusten lisäksi esimerkiksi teihin, piha-alueisiin ja puistoihin sekä korjausrakentamiseen.

Otettu käyttöön eri maissa 1920-luvulta lähtien, Suomen kunnissa 1960-luvulta lähtien.

Esimerkiksi Oulu otti prosenttiperiaatteen käyttöön vuonna 1968 ja on toteuttanut sitä lukuisissa julkisissa rakennuksissa.