Koronaseuranta: Suo­mes­sa 612 uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa monen tar­tun­nan lähde on jäänyt epä­sel­väk­si

Eläimet: Tor­nios­sa ka­don­nut­ta Paa­vo-koi­raa et­sit­tiin viisi päivää – lopulta Paavo löytyi, mutta louk­kaan­tu­nee­na

Tilaajille

Ku­va­tai­tei­li­ja Mikko Juntura haluaa antaa kat­so­jal­le tilaa tulkita töitään – Missed -näyt­te­lys­sä esillä vi­deoi­ta, valo-, rönt­gen- ja mag­neet­ti­ku­via.

Kemin taidemuseon ison salin peräseinällä katsoo vastaan pysäyttävä teos. To See - Nähdä, Ymmärtää on silmä. Teoksen hahmottaminen on koukuttavaa. Taiteilija Mikko Juntura myöntää silmän saaneen eniten huomiota myös aiemmissa kahdessa näyttelyssä, joissa se on ollut esillä. Kolmiosainen yksityisnäyttely Missed on valmistumassa Kemin taidemuseoon. Aiemmin teoksia on nähty Porvoon Taidehallissa ja Galleria Joella Turussa.

Mikko Juntura on siirtynyt perinteisestä maalauksesta näyttelyn teoksissa valotöihin.