Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Valokuvanäyttely
Rovaniemeläinen kuvaaja ikuisti lähiluonnon ihmeitä – verkkonäyttelyssä näkee eläinten touhuja vuodenaikojen vaihtuessa

Ro­va­nie­me­läi­nen kuvaaja ikuisti lä­hi­luon­non ihmeitä – verk­ko­näyt­te­lys­sä näkee eläin­ten touhuja vuo­den­ai­ko­jen vaih­tues­sa

09.11.2023 10:34 2
Tilaajille
Kemin kuvatuinta rakennusta juhlitaan näyttelyllä - Kemin historiallisen museon kaksiosainen näyttely esittelee Kemin kirkon historiaa sekä kemiläisten ottamia valokuvia kirkosta

Kemin ku­va­tuin­ta ra­ken­nus­ta juh­li­taan näyt­te­lyl­lä - Kemin his­to­rial­li­sen museon kak­si­osai­nen näyt­te­ly esit­te­lee Kemin kirkon his­to­riaa sekä ke­mi­läis­ten ottamia va­lo­ku­via kir­kos­ta

09.06.2022 09:00
Näyttelyarvio: Ja katso, kaikki on valkoista – pohjoisen asukkaat eivät vaikuta kovin äänekkäiltä eivätkä puheliailta

Näyt­te­lyar­vio: Ja katso, kaikki on val­kois­ta – poh­joi­sen asuk­kaat eivät vaikuta kovin ää­nek­käil­tä eivätkä pu­he­liail­ta

24.05.2022 17:30
Tilaajille
Vanha kuva Savukosken Seitajärveltä kertoo tarinan, joka on jälleen tosi – valokuvanäyttely yllätti järjestäjänsäkin ajankohtaisuudellaan

Vanha kuva Sa­vu­kos­ken Sei­ta­jär­vel­tä kertoo ta­ri­nan, joka on jälleen tosi – va­lo­ku­va­näyt­te­ly yllätti jär­jes­tä­jän­sä­kin ajan­koh­tai­suu­del­laan

16.03.2022 17:35
Tilaajille
Meeri Koutaniemi kuvasi hoitotyön tekijöitä - tehyläisten tarinoita esille Kemin historiallisessa museossa

Meeri Kou­ta­nie­mi kuvasi hoi­to­työn te­ki­jöi­tä - te­hy­läis­ten ta­ri­noi­ta esille Kemin his­to­rial­li­ses­sa mu­seos­sa

20.10.2021 10:35
Tornion kameraseuran näyttely esittelee tämän päivän Torniota

Tornion ka­me­ra­seu­ran näyt­te­ly esit­te­lee tämän päivän Tor­nio­ta

12.05.2021 13:56
Mainosnikkari vie aikamatkalle vanhoihin kotimaisemiinsa – Rolleiflexin taltioimat kuvat huokuvat nostalgiaa menneiltä vuosikymmeniltä

Mai­nos­nik­ka­ri vie ai­ka­mat­kal­le van­hoi­hin ko­ti­mai­se­miin­sa – Rol­leif­le­xin tal­tioi­mat kuvat huo­ku­vat nos­tal­giaa men­neil­tä vuo­si­kym­me­nil­tä

23.03.2021 17:22
Tilaajille
Terveet Kädet valokuvaaja Heikki Kemppaisen linssin läpi – kuvat omaleimaisesta punkbändistä 1980-luvulta esillä Torniossa

Terveet Kädet va­lo­ku­vaa­ja Heikki Kemp­pai­sen linssin läpi – kuvat oma­lei­mai­ses­ta punk­bän­dis­tä 1980-lu­vul­ta esillä Tor­nios­sa

01.03.2021 17:00
Tilaajille
”Alamäki” tuo vapaalaskun Rovaniemen Hostel Café Kotiin

”A­la­mä­ki” tuo va­paa­las­kun Ro­va­nie­men Hostel Café Kotiin

06.01.2021 09:18
Tilaajille
Juho Nevalainen kuvaa aurinkoa neulanreikäkameralla – kuviin piirtyy auringon kulkurata jopa kuukausien ajalta

Juho Ne­va­lai­nen kuvaa au­rin­koa neu­lan­rei­kä­ka­me­ral­la – kuviin piirtyy au­rin­gon kul­ku­ra­ta jopa kuu­kau­sien ajalta

15.07.2020 10:23
Hetkiä uuden elämän eteisissä

Hetkiä uuden elämän etei­sis­sä

01.02.2020 11:00
Tilaajille
Meditaatiota valokuvanäyttelyssä – Ota oma tyyny mukaan!

Me­di­taa­tio­ta va­lo­ku­va­näyt­te­lys­sä – Ota oma tyyny mukaan!

16.01.2020 10:00