Pääkirjoitus: Ener­gian rajua hin­nan­nou­sua on kom­pen­soi­ta­va ku­lut­ta­jil­le, tuki pitää koh­dis­taa täsmänä eniten kär­si­vil­le

Kuolleet: Ve­sa-Mat­ti Loiri oli lu­kui­sis­sa ur­hei­lu­har­ras­tuk­sis­saan mää­rä­tie­toi­nen ja eh­do­ton­kin – "Lähti siltä sei­so­mal­ta ovet pauk­kuen"

Katso kuvat: Uusien kas­vo­jen Ro­Ki–­ka­ra­vaa­ni hyppäsi jäälle

Vaaliluettelo
Esitys uudeksi saamelaiskäräjälaiksi: vaaliluettelo uusitaan, lappalaispykälästä luovutaan – Eduskunnan on määrä päättää uudesta saamelaiskäräjälaista marraskuussa

Esitys uudeksi saa­me­lais­kä­rä­jä­laik­si: vaa­li­luet­te­lo uu­si­taan, lap­pa­lais­py­kä­läs­tä luo­vu­taan – Edus­kun­nan on määrä päättää uudesta saa­me­lais­kä­rä­jä­lais­ta mar­ras­kuus­sa

12.05.2021 10:35 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

ILO-so­pi­mus­ko al­ku­pe­räis­kan­san ainut turva?

09.01.2021 05:25
Tilaajille