Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

ILO-so­pi­mus­ko al­ku­pe­räis­kan­san ainut turva?

Emme voi erehtyä luulemaan, että vain me saamelaiskäräjien vaaliluetteloon kuuluvat olisimme ainoa alkuperäiskansa Suomessa. Luulo on väärä. Siksi valtion on varmistettava, että Inarin- ja Metsä-Lapin alkuperäiskansan, alueen kantasaamelaissukujen perillisten ja verisukulaisten identiteetti tunnustetaan.

Yleisesti tiedetään heidän täyttävän ILO-sopimuksen artikla 1:n kriteerit, vaikka heitä ei ole käräjien vaaliluetteloon hyväksytty. Alueensa etnisenä alkuperäiskansaryhmänä heidän on saatava ILO-169 sopimuksen tarkoittama suoja maaoikeuksilleen, kulttuurilleen, uhanalaisten kieltensä elvytykselle sekä kaikille kansanosansa kulttuurisille erityispiirteille, jotka erottavat heidät pääväestöstä. Pohjoismainen saamelaissopimus ei tätä suojaa anna.