pääkirjoitus: Sodan pelko on turha, Venäjä ei ole hyök­kää­mäs­sä Suomeen

kolumni: Pes­si­mis­ti tietää, että kesä meni jo – on jo aika stres­sa­ta tulevaa talvea

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 5: Eevi, Reino, Piija ja Kek­ko­nen

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

ILO-so­pi­mus­ko al­ku­pe­räis­kan­san ainut turva?

Emme voi erehtyä luulemaan, että vain me saamelaiskäräjien vaaliluetteloon kuuluvat olisimme ainoa alkuperäiskansa Suomessa. Luulo on väärä. Siksi valtion on varmistettava, että Inarin- ja Metsä-Lapin alkuperäiskansan, alueen kantasaamelaissukujen perillisten ja verisukulaisten identiteetti tunnustetaan.

Yleisesti tiedetään heidän täyttävän ILO-sopimuksen artikla 1:n kriteerit, vaikka heitä ei ole käräjien vaaliluetteloon hyväksytty. Alueensa etnisenä alkuperäiskansaryhmänä heidän on saatava ILO-169 sopimuksen tarkoittama suoja maaoikeuksilleen, kulttuurilleen, uhanalaisten kieltensä elvytykselle sekä kaikille kansanosansa kulttuurisille erityispiirteille, jotka erottavat heidät pääväestöstä. Pohjoismainen saamelaissopimus ei tätä suojaa anna.