Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

ILO-so­pi­mus­ko al­ku­pe­räis­kan­san ainut turva?

Emme voi erehtyä luulemaan, että vain me saamelaiskäräjien vaaliluetteloon kuuluvat olisimme ainoa alkuperäiskansa Suomessa. Luulo on väärä. Siksi valtion on varmistettava, että Inarin- ja Metsä-Lapin alkuperäiskansan, alueen kantasaamelaissukujen perillisten ja verisukulaisten identiteetti tunnustetaan.

Yleisesti tiedetään heidän täyttävän ILO-sopimuksen artikla 1:n kriteerit, vaikka heitä ei ole käräjien vaaliluetteloon hyväksytty. Alueensa etnisenä alkuperäiskansaryhmänä heidän on saatava ILO-169 sopimuksen tarkoittama suoja maaoikeuksilleen, kulttuurilleen, uhanalaisten kieltensä elvytykselle sekä kaikille kansanosansa kulttuurisille erityispiirteille, jotka erottavat heidät pääväestöstä. Pohjoismainen saamelaissopimus ei tätä suojaa anna.