Juuri nyt: His­to­rial­li­nen so­te-uu­dis­tus on hy­väk­syt­ty edus­kun­nas­sa äänin 105–77

Työllistäminen

Korona kas­vat­ti nuorten työt­tö­myyt­tä Ro­va­nie­mel­lä – Myön­tei­nen työl­li­syys­ke­hi­tys py­säh­tyi

22.03.2021 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Työtä ja il­mas­to­te­ko­ja: "on monia päteviä kei­no­ja, eräs par­haim­mis­ta on leh­ti­vih­reän tuo­tan­non li­sää­mi­nen"

16.02.2021 18:27 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kai­vos­yh­tiöl­tä san­ka­ril­li­nen teko

01.02.2021 21:21 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Työl­lis­tä­mi­nen on yh­tei­nen asia

15.12.2020 07:05
Tilaajille

Elä­ke­put­ken poisto veisi Juhanin kuu­kau­si­tu­lois­ta tonnin: "Pi­tää­kö myydä mökki tai muuttaa vuok­ral­le?" – Lapissa on yli 3200 ikään­ty­vää työ­tön­tä

04.12.2020 20:21 15
Tilaajille

Joonas Alatalo pääsi keit­tiöl­le töihin – Päi­vä­ko­din keit­tiön apu­töis­sä hyö­dyn­ne­tään palk­ka­tu­kea Tor­nios­sa

02.12.2020 17:05 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Mie­len­ter­veys­työ on työl­lis­tä­mi­sen kovaa ydintä

27.09.2020 10:05

Työ­mi­nis­te­ri Haa­tai­nen: Nuorten työl­lis­tä­mi­sek­si val­mis­teil­la työl­lis­tä­mis­palk­kio työn­an­ta­jil­le

18.08.2020 16:51
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Köyhyys on hirveä asia

31.01.2020 09:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Yh­teis­työl­lä maa­han­muut­ta­jia työl­lis­tä­mään

21.12.2019 06:00
Tilaajille