Pitkäaikaistyöttömät
Lukijalta Mielipide

Työl­li­syy­den­hoi­to kuntoon – "Sa­to­jen pa­hoin­voin­ti jatkuu ja Ro­va­nie­mi maksaa"

09.02.2021 21:18 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Köyhyys on hirveä asia

31.01.2020 09:00
Tilaajille

Lapin kun­nil­ta ky­sy­tään kiin­nos­tus­ta ottaa vas­tuu­ta työn­ha­ki­jois­ta – uudella ko­kei­lul­la ha­lu­taan pa­rem­mat työl­lis­ty­mis­pal­ve­lut pit­käai­kais­työt­tö­mil­le, maa­han­muut­ta­jil­le ja nuo­ril­le

27.09.2019 07:30
Tilaajille