Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tutkimushanke
Lempeät lapinlehmät laiduntavat kesän Kiikelissä

Lempeät la­pin­leh­mät lai­dun­ta­vat kesän Kii­ke­lis­sä

20.07.2023 10:00
Tutkimus seuraa kymmenien kalojen liikkeitä

Tut­ki­mus seuraa kym­me­nien kalojen liik­kei­tä

08.06.2023 10:10
Arktinen keskus tutkii, miten ihminen sopeutuu kylmään ja muuttuvaan ilmastoon – tutkimukseen etsitään osallistujia Inarin alueelta

Ark­ti­nen keskus tutkii, miten ihminen so­peu­tuu kylmään ja muut­tu­vaan il­mas­toon – tut­ki­muk­seen et­si­tään osal­lis­tu­jia Inarin alueel­ta

13.01.2023 19:08 1
Tilaajille
Lapin yliopiston Tenojoen lohipolitiikkaa tutkivalle hankkeelle 300 000 euron rahoitus – Suomen Akatemian rahoituspäätöksissä korostettiin tutkimuksen laatua

Lapin yli­opis­ton Te­no­joen lo­hi­po­li­tiik­kaa tut­ki­val­le hank­keel­le 300 000 euron ra­hoi­tus – Suomen Aka­te­mian ra­hoi­tus­pää­tök­sis­sä ko­ros­tet­tiin tut­ki­muk­sen laatua

31.05.2022 13:27
Tilaajille
Mitä oikein kielletään, kun kielletään lyhytvuokraus? – Toiminnan kirjo on laaja, mikä vaikeuttaa vastuullisen toiminnan määrittelemistä

Mitä oikein kiel­le­tään, kun kiel­le­tään ly­hyt­vuok­raus? – Toi­min­nan kirjo on laaja, mikä vai­keut­taa vas­tuul­li­sen toi­min­nan mää­rit­te­le­mis­tä

23.02.2022 18:16 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luovia me­ne­tel­miä ko­tou­tu­mi­seen

20.01.2022 05:31
Tilaajille

Lapin yli­opis­tol­le ra­hoi­tus­ta ko­ro­na­pan­de­mian seu­raus­ten tut­ki­mi­seen

13.01.2021 18:12
Tilaajille
Lapin yliopiston Arktinen keskus, Luke ja Ammattiopisto Lappia alkavat tutkia lapinlehmän erityislaatuisuutta

Lapin yli­opis­ton Ark­ti­nen keskus, Luke ja Am­mat­ti­opis­to Lappia alkavat tutkia la­pin­leh­män eri­tyis­laa­tui­suut­ta

01.10.2020 15:25
Tilaajille
Pohjoisen jäämeren tutkimusmatkan viimeinen etappi lähtee käyntiin – tutkijoilla mukanaan koulutetut jääkarhuvahdit

Poh­joi­sen jää­me­ren tut­ki­mus­mat­kan vii­mei­nen etappi lähtee käyn­tiin – tut­ki­joil­la mu­ka­naan kou­lu­te­tut jää­kar­hu­vah­dit

27.07.2020 10:14
Tilaajille