Kolumni: Kie­li­muu­ri ui­ma­hal­lis­sa ja muita arkisia koh­taa­mi­sia tu­ris­ti­kau­pun­gis­sa

Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Lempeät la­pin­leh­mät lai­dun­ta­vat kesän Kii­ke­lis­sä

Laiduntamisen tavoitteena on monipuolistaa hakamaita. Se voi tuoda ympäristöön myös uutta lajistoa.

Kun ensimmäiset ihmiset saapuivat Lappiin, lähteestä nousi valkoinen lehmä. Niin vanha tarina kertoo lapinlehmien saaneen alkunsa.

Tänä kesänä Kemin lähimetsässä Kiikelissä laiduntaa neljä lempeän näköistä lapinlehmää, jotka siirrettiin paikalle Tervolan Louen maaseutuyrittämisen osaamiskeskuksesta. Siellä toimii rodun nykyinen geenipankki Pelson vankilan lopetettua toimintansa. Vankilan maatilatyö pelasti rodun sukupuutolta.

Lapinlehmistä huolehtii seitsemän hengen vapaaehtoisen "lehmipaimenen" porukka yhdessä Kemin kaupungin työntekijöiden kanssa.

Lapinlehmät huolehtivat hakamaista

Lapinlehmien laiduntaminen kuuluu ympäristöministeriön Helmi-hankkeen piiriin, jonka tarkoituksena on lajikatojen estäminen ja ilmastonmuutokseen varautuminen.