tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Tilaajille

Poh­joi­sen jää­me­ren tut­ki­mus­mat­kan vii­mei­nen etappi lähtee käyn­tiin – tut­ki­joil­la mu­ka­naan kou­lu­te­tut jää­kar­hu­vah­dit

Henna-Reetta Hannula harjoitteli droonin käyttämistä Haltialassa Helsingissä kesällä 2020.
Henna-Reetta Hannula harjoitteli droonin käyttämistä Haltialassa Helsingissä kesällä 2020.
Kuva: Timo Vihma

Pohjoisen jäämeren tutkimushanke MOSAiC lähestyy viimeistä etappiaan. Ilmatieteen laitoksen tutkijat Roberta Pirazzini ja Henna-Reetta Hannula ovat osallistumassa hankkeen viimeiselle elokuussa alkavalle osuudelle.

Tutkimusalus Polarstern on liikkunut Pohjoisella jäämerellä viime vuoden lokakuusta alkaen. Aluksen tämänhetkinen sijainti on Grönlannin ja Huippuvuorten välissä, Framinsalmessa kyydissään kansainvälinen tutkimusryhmä.