Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Lapin yli­opis­ton Ark­ti­nen keskus, Luke ja Am­mat­ti­opis­to Lappia alkavat tutkia la­pin­leh­män eri­tyis­laa­tui­suut­ta

Lapinlehmä eli pohjoissuomenkarja on Lapin maakunnan alkuperäinen nautarotu, joka on hyvin sopeutunut arktisiin olosuhteisiin.
Lapinlehmä eli pohjoissuomenkarja on Lapin maakunnan alkuperäinen nautarotu, joka on hyvin sopeutunut arktisiin olosuhteisiin.
Kuva: Anne Tuomivaara

Lapin yliopiston Arktinen keskus, Luonnonvarakeskus ja Ammattiopisto Lappia tutkivat yhdessä lapinlehmään perustuvan erikoistumisen mahdollisuuksia osana pohjoisia elinkeinoja. Hankkeessa yhdistetään yliopistollista tutkimusta käytännön kehittämistyöhön ja tuotetaan uutta tietoa Lapin alkuperäisrodun lapinlehmän erityispiirteistä ja lihan ja maidon ominaisuuksista.

Lapinlehmiä on Suomessa on noin 2 000 yksilöä, joista Lapin maakunnassa on reilut sata. Hankkeen osallistavassa tutkimuksessa tärkeää on yhteistyö maakunnan karjatilallisten kanssa. Toiminta käynnistyy tiloille suunnatulla tiedonkeruulla ja haastatteluilla.