Tulipalot
Kuukausi
Metsä Groupin Kemin tehtaalla palon alku sunnuntai-iltana – henkilökunta suoritti alkusammutuksen, ei henkilövahinkoja

Metsä Groupin Kemin teh­taal­la palon alku sun­nun­tai-il­ta­na – hen­ki­lö­kun­ta suo­rit­ti al­ku­sam­mu­tuk­sen, ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

29.03.2020 20:02
Pölkyn höylähallissa savua, aiheutti suuren ra­ken­nus­pa­lo­hä­ly­tyk­sen Kuusamossa

Pölkyn höy­lä­hal­lis­sa savua, ai­heut­ti suuren ra­ken­nus­pa­lo­hä­ly­tyk­sen Kuu­sa­mos­sa

29.03.2020 15:57
Rivitaloasunnossa syttyi tulipalo Sallassa lauantaina – savusukeltajat pelastivat asunnosta vakavasti loukkaantuneen henkilön

Ri­vi­ta­lo­asun­nos­sa syttyi tu­li­pa­lo Sal­las­sa lauan­tai­na – sa­vu­su­kel­ta­jat pe­las­ti­vat asun­nos­ta va­ka­vas­ti louk­kaan­tu­neen hen­ki­lön

28.03.2020 22:34
Henkilöauto syttyi tuleen tyhjäkäynnillä Rovaniemellä – paloi käyttökelvottomaksi

Hen­ki­lö­au­to syttyi tuleen tyh­jä­käyn­nil­lä Ro­va­nie­mel­lä – paloi käyt­tö­kel­vot­to­mak­si

25.03.2020 20:41

Me­ri­kon­tis­sa paloi Ke­mi­jär­vel­lä

24.03.2020 08:12
Mitä te olette meiltä vailla, kysyttiin kotinsa menettäneiltä päivystysnumerossa – Marja Kuukkeli-Lampela ja Mika Lampela tietävät, toimiiko tulipalon uhrien tukiverkko ja miltä iso menetys tuntuu

Mitä te olette meiltä vailla, ky­syt­tiin kotinsa me­net­tä­neil­tä päi­vys­tys­nu­me­ros­sa – Marja Kuuk­ke­li-Lam­pe­la ja Mika Lampela tie­tä­vät, toi­mii­ko tu­li­pa­lon uhrien tu­ki­verk­ko ja miltä iso menetys tuntuu

14.03.2020 08:04
Tilaajille
Jäiden sulatus aiheutti suuren hälytyksen Rovaniemellä – ilmoittaja luuli vesihöyryä savuksi

Jäiden sulatus ai­heut­ti suuren hä­ly­tyk­sen Ro­va­nie­mel­lä – il­moit­ta­ja luuli ve­si­höy­ryä savuksi

11.03.2020 20:12
Kelkka paloi saunan takana

Kelkka paloi saunan takana

11.03.2020 19:00
Moottorikelkka sytytti saunan palamaan Inarissa

Moot­to­ri­kelk­ka sytytti saunan pa­la­maan Ina­ris­sa

11.03.2020 18:18

Tor­nios­sa kärysi ker­ros­ta­lon säh­kö­lii­tos

10.03.2020 21:41
Tervolassa tiellä 926 työkone syttyi palamaan – Tilanne on ohi

Ter­vo­las­sa tiellä 926 työkone syttyi pa­la­maan – Tilanne on ohi

07.03.2020 13:27
Oma­ko­ti­ta­los­sa syttyi tulipalo Posiolla torstai-iltana – asukas sai palon hallintaan siirtämällä syttyneet vaatteet ulos

Oma­ko­ti­ta­los­sa syttyi tu­li­pa­lo Po­siol­la tors­tai-il­ta­na – asukas sai palon hal­lin­taan siir­tä­mäl­lä syt­ty­neet vaat­teet ulos

06.03.2020 07:37
Rin­ta­ma­mies­ta­los­sa syttyi tulipalo Kemissä torstaiaamuna – Syttymishetkellä talossa oli viisi lasta, jotka ensihoito on vienyt jatkohoitoon

Rin­ta­ma­mies­ta­los­sa syttyi tu­li­pa­lo Kemissä tors­tai­aa­mu­na – Syt­ty­mis­het­kel­lä talossa oli viisi lasta, jotka en­si­hoi­to on vienyt jat­ko­hoi­toon

05.03.2020 10:18
"Toivomme, että yksi asia iskostuisi suomalaisten mieliin: sähkötöitä ei saa tehdä kuka tahansa" – Kolmen lapsen hengen vaatinut mökkipalo Levillä sai alkunsa laittomasta sähköasennuksesta

"Toi­vom­me, että yksi asia is­kos­tui­si suo­ma­lais­ten mie­liin: säh­kö­töi­tä ei saa tehdä kuka ta­han­sa" – Kolmen lapsen hengen vaa­ti­nut mök­ki­pa­lo Levillä sai alkunsa lait­to­mas­ta säh­kö­asen­nuk­ses­ta

05.03.2020 10:06
Vanhemmat
Teollisuushallin katon alla paloi Ivalossa

Teol­li­suus­hal­lin katon alla paloi Iva­los­sa

28.02.2020 19:16
Maanrakennusfirman halli paloi Inarissa

Maan­ra­ken­nus­fir­man halli paloi Ina­ris­sa

28.02.2020 16:41

Sauna ja vanha mökki pa­loi­vat Enon­te­kiön Pa­lo­joen­suus­sa

28.02.2020 08:11

Roi­kas­sa ollut auto syttyi pa­la­maan tal­lis­sa Pel­los­sa – yksi henkilö al­tis­tui savulle

26.02.2020 15:26

Tur­ve­re­kan pyörän laakeri syttyi tuleen Kui­va­nie­mel­lä Iissä

26.02.2020 08:26

Sula teräs sytytti oven pa­la­maan Ou­to­kum­mun teh­taal­la Tor­nios­sa

24.02.2020 08:33