Tulipalot
Viimeisin tunti
Sirkka-Liisa Honkonen osti asunnon Jyväskylän senioritalosta, koska talon paloturvallisuutta oli markkinoitu – Hän olisi kaivannut tiedotusta tulipalosta kaikille senioritalon asukkaille

Sirk­ka-Lii­sa Hon­ko­nen osti asunnon Jy­väs­ky­län se­nio­ri­ta­los­ta, koska talon pa­lo­tur­val­li­suut­ta oli mark­ki­noi­tu – Hän olisi kai­van­nut tie­do­tus­ta tu­li­pa­los­ta kai­kil­le se­nio­ri­ta­lon asuk­kail­le

23:09 0
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Senioritalon palo alkoi kynttilästä, poliisi epäilee – Otkes aloittaa harvinaisen palotutkinnan, koska pahasti tuhoutunut rakennus on vasta hiljattain valmistunut

Se­nio­ri­ta­lon palo alkoi kynt­ti­läs­tä, poliisi epäilee – Otkes aloit­taa har­vi­nai­sen pa­lo­tut­kin­nan, koska pahasti tu­hou­tu­nut ra­ken­nus on vasta hil­jat­tain val­mis­tu­nut

16:56 0
Viikko
Sprinklerijärjestelmästä on hyötyä erityisesti kohteissa, joissa on hitaasti liikkuvia ihmisiä – asiantuntija toivoo Jyväskylän tulipalosta tutkintaa

Sprink­le­ri­jär­jes­tel­mäs­tä on hyötyä eri­tyi­ses­ti koh­teis­sa, joissa on hi­taas­ti liik­ku­via ihmisiä – asian­tun­ti­ja toivoo Jy­väs­ky­län tu­li­pa­los­ta tut­kin­taa

11.07.2020 21:14 0
Soutuvene syttyi tuleen pihapiirissä Kemijärvellä ja uhkasi levitä viereiseen rakennukseen

Sou­tu­ve­ne syttyi tuleen pi­ha­pii­ris­sä Ke­mi­jär­vel­lä ja uhkasi levitä vie­rei­seen ra­ken­nuk­seen

11.07.2020 14:25 0
Tilaajille
Lämmityshakesiilossa syttyi tulipalo Rovaniemellä – Alkusammutuksen ansiosta palo ei levinnyt asuinrakennukseen

Läm­mi­tys­ha­ke­sii­los­sa syttyi tu­li­pa­lo Ro­va­nie­mel­lä – Al­ku­sam­mu­tuk­sen an­sios­ta palo ei le­vin­nyt asuin­ra­ken­nuk­seen

10.07.2020 18:52 0
Tilaajille
Salamanisku sytytti kaksi rakennusta palamaan Ranualla – ensin tuleen syttyi omakotitalo Kotalantiellä ja heti sen jälkeen varasto Kuukasjärventiellä

Sa­la­man­is­ku sytytti kaksi ra­ken­nus­ta pa­la­maan Ra­nual­la – ensin tuleen syttyi oma­ko­ti­ta­lo Ko­ta­lan­tiel­lä ja heti sen jälkeen varasto Kuu­kas­jär­ven­tiel­lä

09.07.2020 20:11 1
Tilaajille
Oululaismies osti Muhokselta asuntovaunun, joka paloi soihtuna poroksi tien poskessa 15 minuuttia myöhemmin

Ou­lu­lais­mies osti Mu­hok­sel­ta asun­to­vau­nun, joka paloi soih­tu­na poroksi tien pos­kes­sa 15 mi­nuut­tia myö­hem­min

08.07.2020 21:31 2
Tilaajille
Kuusamon rivitalopalo ei sittenkään näytä tahallaan sytytetyltä – poliisi jatkaa edelleen palonsyyn tutkintaa

Kuu­sa­mon ri­vi­ta­lo­pa­lo ei sit­ten­kään näytä ta­hal­laan sy­ty­te­tyl­tä – poliisi jatkaa edel­leen pa­lon­syyn tut­kin­taa

08.07.2020 09:45 0
Viiden asunnon rivitalo tuhoutui tulipalossa Kuusamon Tolpanniemessä – poliisi pitää mahdollisena, että palo sytytettiin tahallaan

Viiden asunnon ri­vi­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Kuu­sa­mon Tol­pan­nie­mes­sä – poliisi pitää mah­dol­li­se­na, että palo sy­ty­tet­tiin ta­hal­laan

06.07.2020 23:25 0
Kuukausi ja vanhemmat
Kaivinkone tuhoutui palossa Torniossa

Kai­vin­ko­ne tu­hou­tui palossa Tor­nios­sa

04.07.2020 15:14 0
Omakotitalon keittiö tuhoutui täysin tulipalossa Tervolassa

Oma­ko­ti­ta­lon keittiö tu­hou­tui täysin tu­li­pa­los­sa Ter­vo­las­sa

01.07.2020 07:32 0
Muhoksen jättimäinen metsäpalo jälkisammutuksessa, aamulla alueella oli yhä töissä 80 pelastajaa kaivamassa palopesäkkeitä sammutettaviksi – työt saattavat jatkua huomiseen saakka

Mu­hok­sen jät­ti­mäi­nen met­sä­pa­lo jäl­ki­sam­mu­tuk­ses­sa, aamulla alueel­la oli yhä töissä 80 pe­las­ta­jaa kai­va­mas­sa pa­lo­pe­säk­kei­tä sam­mu­tet­ta­vik­si – työt saat­ta­vat jatkua huo­mi­seen saakka

30.06.2020 07:09 0
Omakotitalo syttyi tuleen Rovaniemen Permantokoskentiellä – yksi paikalla ollut vietiin tarkistettavaksi sairaalaan

Oma­ko­ti­ta­lo syttyi tuleen Ro­va­nie­men Per­man­to­kos­ken­tiel­lä – yksi pai­kal­la ollut vietiin tar­kis­tet­ta­vak­si sai­raa­laan

27.06.2020 08:43
Kemissä paloi ratapölkky perjantaina iltapäivällä

Kemissä paloi ra­ta­pölk­ky per­jan­tai­na il­ta­päi­väl­lä

26.06.2020 15:56 0
Pallastunturin hirsiseinärakenteen palo on sammutettu – Hotellin mukaan palo sai alkunsa kattotöistä lentäneistä kipinöistä

Pal­las­tun­tu­rin hir­si­sei­nä­ra­ken­teen palo on sam­mu­tet­tu – Ho­tel­lin mukaan palo sai alkunsa kat­to­töis­tä len­tä­neis­tä ki­pi­nöis­tä

26.06.2020 14:36 0
Tilaajille
Sodankylässä paloi uudehko hevostalli, palo levisi myös maastoon

So­dan­ky­läs­sä paloi uudehko he­vos­tal­li, palo levisi myös maas­toon

25.06.2020 17:05 0
Tilaajille
Omakotitalon palossa kodittomiksi jääneiden koirien hyväksi kerätään nyt rahaa ja ruokaa

Oma­ko­ti­ta­lon palossa ko­dit­to­mik­si jää­nei­den koirien hyväksi ke­rä­tään nyt rahaa ja ruokaa

22.06.2020 12:21 1
Tilaajille
Vanha tyhjillään oleva navettarakennus syttyi tuleen Enontekiöllä – ei henkilövahinkoja

Vanha tyh­jil­lään oleva na­vet­ta­ra­ken­nus syttyi tuleen Enon­te­kiöl­lä – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

21.06.2020 08:35 0
Asukas pelastautui palavasta talosta Rovaniemellä – talo tuhoutui käyttökelvottomaksi

Asukas pe­las­tau­tui pa­la­vas­ta talosta Ro­va­nie­mel­lä – talo tu­hou­tui käyt­tö­kel­vot­to­mak­si

20.06.2020 21:32
Kajaanin kaupunginvarikon tulipalo.
Lukijalta

Ka­jaa­nin kau­pun­gin­va­ri­kon tu­li­pa­lo.

15.06.2020 22:04 0