Tulipalot
Kuukausi
Stora Enson Kemin-tehtaalla syttyi rajusti savuttanut tulipalo pa­pe­ri­ko­neel­la, tuli saatiin taltutettua nopeasti

Stora Enson Ke­min-teh­taal­la syttyi rajusti sa­vut­ta­nut tu­li­pa­lo pa­pe­ri­ko­neel­la, tuli saatiin tal­tu­tet­tua no­peas­ti

23.01.2020 12:07
Rovaniemen Louevaaran autiotupa oli vähällä palaa – Terassissa oli reikä ja nokisotkua, siivon kruunasi sulanut muovi ja klapinmittaiseksi pätkitty harjanvarsi

Ro­va­nie­men Loue­vaa­ran au­tio­tu­pa oli vähällä palaa – Te­ras­sis­sa oli reikä ja no­ki­sot­kua, siivon kruu­na­si sulanut muovi ja kla­pin­mit­tai­sek­si pät­kit­ty har­jan­var­si

15.01.2020 12:00
Turverekassa tulipalo Kemi-Tornion moottoritiellä

Tur­ve­re­kas­sa tu­li­pa­lo Ke­mi-Tor­nion moot­to­ri­tiel­lä

14.01.2020 08:19
Kolarilaisen hotellin pesulan WC-tiloissa palonalku

Ko­la­ri­lai­sen ho­tel­lin pesulan WC-ti­lois­sa pa­lon­al­ku

14.01.2020 07:54
Asuinrakennuksessa syttyi tulipalo Kittilässä – asukkaat hoitivat alkusammutuksen lumella

Asuin­ra­ken­nuk­ses­sa syttyi tu­li­pa­lo Kit­ti­läs­sä – asuk­kaat hoi­ti­vat al­ku­sam­mu­tuk­sen lumella

11.01.2020 10:29
Rovaniemellä poltettiin taas roskakatoksia, myös autoja vaurioitui – Poliisikin joutui tarttumaan sammuttimeen yöllä, tekijä voi olla sama kuin syksyn tuhopolttovyyhdissä

Ro­va­nie­mel­lä pol­tet­tiin taas ros­ka­ka­tok­sia, myös autoja vau­rioi­tui – Po­lii­si­kin joutui tart­tu­maan sam­mut­ti­meen yöllä, tekijä voi olla sama kuin syksyn tu­ho­polt­to­vyyh­dis­sä

09.01.2020 07:46
Stora Enson Veitsiluodon tehtaalla Kemissä paloi yli 30 metrin korkeudessa – ei pitäisi vaikuttaa tuotantoon

Stora Enson Veit­si­luo­don teh­taal­la Kemissä paloi yli 30 metrin kor­keu­des­sa – ei pitäisi vai­kut­taa tuo­tan­toon

08.01.2020 22:15
Australian maastopaloissa kuollut ainakin 24 ihmistä – ennätyshelteisiin luvassa hetki helpotusta, mutta lisää lämpöä odotetaan ensi viikolla

Aust­ra­lian maas­to­pa­lois­sa kuollut ainakin 24 ihmistä – en­nä­tys­hel­tei­siin luvassa hetki hel­po­tus­ta, mutta lisää lämpöä odo­te­taan ensi vii­kol­la

05.01.2020 12:07
Australia seuraa jännittyneenä tuhoisalta näyttävää maastopalopäivää

Aust­ra­lia seuraa jän­nit­ty­nee­nä tu­hoi­sal­ta näyt­tä­vää maas­to­pa­lo­päi­vää

04.01.2020 08:30
Parantumaton sairaus, tulipalon tuho ja musertava masennus – Mitä kolmelle selviytymistarinansa kertoneelle lappilaiselle kuuluu nyt?

Pa­ran­tu­ma­ton sai­raus, tu­li­pa­lon tuho ja mu­ser­ta­va ma­sen­nus – Mitä kol­mel­le sel­viy­ty­mis­ta­ri­nan­sa ker­to­neel­le lap­pi­lai­sel­le kuuluu nyt?

04.01.2020 06:05
Tilaajille
Tutka-asemalta löytyi uusi koti katastrofin jälkeen – Yksi suuri murhe on varjostanut Marketta Nilsenin elämää

Tut­ka-ase­mal­ta löytyi uusi koti ka­tast­ro­fin jälkeen – Yksi suuri murhe on var­jos­ta­nut Mar­ket­ta Nil­se­nin elämää

04.01.2020 06:00
Tilaajille
Patakinnas syttyi palamaan Torniossa

Pa­ta­kin­nas syttyi pa­la­maan Tor­nios­sa

02.01.2020 20:17
Kynttilä sytytti tulipalon yöllä Kemissä

Kynt­ti­lä sytytti tu­li­pa­lon yöllä Kemissä

31.12.2019 14:59
Matkailijoilla savunmakuinen maanantai-ilta Inarissa – Bussin perässä kärysi, mökissä tulisteltiin pelti kiinni

Mat­kai­li­joil­la sa­vun­ma­kui­nen maa­nan­tai-il­ta Ina­ris­sa – Bussin perässä kärysi, mökissä tu­lis­tel­tiin pelti kiinni

30.12.2019 20:58
Pellossa syttyi sauna tuleen perjantai-iltana

Pel­los­sa syttyi sauna tuleen per­jan­tai-il­ta­na

27.12.2019 19:44
Vanhemmat

Ou­to­kum­mun Tornion te­räs­teh­taal­la syttyi aamulla tu­li­pa­lo – tehtaan sam­mu­tus­ryh­mät saivat palon sam­mu­maan

23.12.2019 08:12
Rovaniemellä taltutettiin uhkaava palonalku omakotitalosta – ruoanlaitto aiheuttanut useita hälytyksiä

Ro­va­nie­mel­lä tal­tu­tet­tiin uhkaava pa­lon­al­ku oma­ko­ti­ta­los­ta – ruoan­lait­to ai­heut­ta­nut useita hä­ly­tyk­siä

22.12.2019 16:11

Tupakan kipinä tarttui takkiin ja muo­dos­ti savua asunnon etei­seen

13.12.2019 08:08
Matkailijat nostavat Lapin onnettomuustilastoja, mutta se ei ole koko totuus – 
Pelastusjohtaja: "Kantaväestöllä parannettavaa turvallisuusasenteissa"

Mat­kai­li­jat nos­ta­vat Lapin on­net­to­muus­ti­las­to­ja, mutta se ei ole koko totuus – Pe­las­tus­joh­ta­ja: "Kan­ta­väes­töl­lä pa­ran­net­ta­vaa tur­val­li­suu­sa­sen­teis­sa"

11.12.2019 18:30
Tilaajille
Kova tuuli sytytti Ranualla turveauman palamaan

Kova tuuli sytytti Ra­nual­la tur­ve­au­man pa­la­maan

11.12.2019 14:55