Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tero Seppälä
Tero Seppälä valmistautuu ampumahiihtokauteen maajoukkueen ulkopuolella

Tero Seppälä val­mis­tau­tuu am­pu­ma­hiih­to­kau­teen maa­jouk­kueen ul­ko­puo­lel­la

15.05.2023 18:25
Tilaajille
Kesäloma-ajatus yllätti Suvi Minkkisen – Naisten tuplamestari ennakoi norjalaisen päävalmentajan jatkavan – Miesten tuplamestari Tero Seppälä lähtee vielä Inariin urakoimaan

Ke­sä­lo­ma-aja­tus yllätti Suvi Mink­ki­sen – Naisten tup­la­mes­ta­ri ennakoi nor­ja­lai­sen pää­val­men­ta­jan jat­ka­van – Miesten tup­la­mes­ta­ri Tero Seppälä lähtee vielä Inariin ura­koi­maan

26.03.2023 18:33
Tilaajille
Suvi Minkkinen maistoi harvinaista SM-herkkua – Heikki Laitinen pisti Tero Seppälän lujille Toramolla

Suvi Mink­ki­nen maistoi har­vi­nais­ta SM-herk­kua – Heikki Lai­ti­nen pisti Tero Sep­pä­län lujille To­ra­mol­la

25.03.2023 19:02 1
Tilaajille
Maailmancupin päätöskisa toi Tero Seppälälle kauden parhaan tuloksen – suomalainen oli Holmenkollenin yhteislähdössä kahdeksas

Maail­man­cu­pin pää­tös­ki­sa toi Tero Sep­pä­läl­le kauden parhaan tu­lok­sen – suo­ma­lai­nen oli Hol­men­kol­le­nin yh­teis­läh­dös­sä kah­dek­sas

19.03.2023 15:26
Tero Seppälä nousi Oslon takaa-ajossa kymppikärjen tuntumaan – pikakisassa huippuonnistumisen saanut Otto Invenius oli 22:s

Tero Seppälä nousi Oslon ta­kaa-ajos­sa kymp­pi­kär­jen tun­tu­maan – pi­ka­ki­sas­sa huip­pu­on­nis­tu­mi­sen saanut Otto In­ve­nius oli 22:s

18.03.2023 17:52
Ruotsille kaksoisvoitto MM-yhteislähdössä jätti Bön pronssille – Tero Seppälä kymmenes

Ruot­sil­le kak­sois­voit­to MM-yh­teis­läh­dös­sä jätti Bön prons­sil­le – Tero Seppälä kym­me­nes

19.02.2023 14:57
Jymypaukulla puhelu Niinistöltä – Haapajärven Kiilojen Tero Seppälä pukee numerolapun rintaansa jo viidensissä ampumahiihdon MM-kisoissaan

Jy­my­pau­kul­la puhelu Nii­nis­töl­tä – Haa­pa­jär­ven Kii­lo­jen Tero Seppälä pukee nu­me­ro­la­pun rin­taan­sa jo vii­den­sis­sä am­pu­ma­hiih­don MM-ki­sois­saan

08.02.2023 19:30
Tilaajille
Johannes Thingnes Bö hallitsee ampumahiihtocupia kovalla kädellä – Seppälä pois Slovenian sprintistä sairastelun takia

Jo­han­nes Thing­nes Bö hal­lit­see am­pu­ma­hiih­to­cu­pia kovalla kädellä – Seppälä pois Slo­ve­nian sprin­tis­tä sai­ras­te­lun takia

06.01.2023 17:16
Tuomas Harjula sivusi uran parastaan – vaikean kauden jälkeen tullut onnistuminen maistui "uskomattoman hyvältä"

Tuomas Harjula sivusi uran pa­ras­taan – vaikean kauden jälkeen tullut on­nis­tu­mi­nen maistui "us­ko­mat­to­man hy­väl­tä"

11.12.2022 20:59
Tero Seppälä 18:s Hochfilzenin pikakilpailussa – NorjanJohannes Thingnes Bö voittoon

Tero Seppälä 18:s Hoch­fil­ze­nin pi­ka­kil­pai­lus­sa – Nor­jan­Jo­han­nes Thing­nes Bö voit­toon

09.12.2022 19:03
Sprintti palautti miesampumahiihtäjät arkeen – "Ei ollut ihan paras mahdollinen päivä"

Sprint­ti pa­laut­ti mies­am­pu­ma­hiih­tä­jät arkeen – "Ei ollut ihan paras mah­dol­li­nen päivä"

03.12.2022 16:27
Uusi päävalmentaja Kulstad pumppaa ampumahiihtäjiin intoa – "Haluan joukkueen toimivan tiiminä"

Uusi pää­val­men­ta­ja Kulstad pumppaa am­pu­ma­hiih­tä­jiin intoa – "Haluan jouk­kueen toi­mi­van tii­mi­nä"

02.12.2022 18:17
Viesti sopii Suomen ampumahiihtomiehille – "Meillä on varaa parantaa"

Viesti sopii Suomen am­pu­ma­hiih­to­mie­hil­le – "Meillä on varaa pa­ran­taa"

01.12.2022 16:02
Ruokamyrkytyksestä toipuva Tero Seppälä testaa vauhtiaan ja tarkkuuttaan Kontiolahdella

Ruo­ka­myr­ky­tyk­ses­tä toipuva Tero Seppälä testaa vauh­tiaan ja tark­kuut­taan Kon­tio­lah­del­la

07.09.2022 11:39
"Tyytyväinen olen tähän päivään ja kokonaisuutena koko kauteen" – Tero Seppälä otti stepin eteenpäin

"Tyy­ty­väi­nen olen tähän päivään ja ko­ko­nai­suu­te­na koko kau­teen" – Tero Seppälä otti stepin eteen­päin

20.03.2022 18:01
Tilaajille
"Oli penkalla varmaa tekemistä", riemuitsi 11:nneksi sijoittunut Tero Seppälä nolla-ammuntaa

"Oli pen­kal­la varmaa te­ke­mis­tä", rie­muit­si 11:n­nek­si si­joit­tu­nut Tero Seppälä nol­la-am­mun­taa

10.03.2022 17:41
Tilaajille
Tero Seppälän pitopöydästä hupenivat Kontiolahdella eväät – maailmancupin podium-paikka jäi odottamaan tulevaisuuteen

Tero Sep­pä­län pi­to­pöy­däs­tä hu­pe­ni­vat Kon­tio­lah­del­la eväät – maail­man­cu­pin po­dium-paik­ka jäi odot­ta­maan tu­le­vai­suu­teen

05.03.2022 18:08
Tero Seppälä nousi seitsemällä sakollakin neljä sijaa ja oli takaa-ajokisan 21:s

Tero Seppälä nousi seit­se­mäl­lä sa­kol­la­kin neljä sijaa ja oli ta­kaa-ajo­ki­san 21:s

13.02.2022 13:41
Haapajärven Tero Seppälä otti riskin, joka maksoi hänelle kymmeniä sekunteja ladulla – "Kello ei tykännyt yhtään"

Haa­pa­jär­ven Tero Seppälä otti riskin, joka maksoi hänelle kym­me­niä se­kun­te­ja ladulla – "Kello ei ty­kän­nyt yhtään"

08.02.2022 12:52
Tilaajille
Menestys tarkoittaisi Haapajärven ampumahiihtosuuruus Tero Seppälälle mahdollisuutta hankkia lisää metsäomistuksia – "Vielä on ollut varakkaampia isäntiä, niin en ole pärjännyt tarjouskilpailuissa"

Me­nes­tys tar­koit­tai­si Haa­pa­jär­ven am­pu­ma­hiih­to­suu­ruus Tero Sep­pä­läl­le mah­dol­li­suut­ta hankkia lisää met­sä­omis­tuk­sia – "Vielä on ollut va­rak­kaam­pia isän­tiä, niin en ole pär­jän­nyt tar­jous­kil­pai­luis­sa"

04.02.2022 18:15
Tilaajille