pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Helatorstai: Tänään vie­te­tään he­la­tors­tai­ta, jolloin "ruo­ho­kaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

Tero Seppälä
"Tyytyväinen olen tähän päivään ja kokonaisuutena koko kauteen" – Tero Seppälä otti stepin eteenpäin

"Tyy­ty­väi­nen olen tähän päivään ja ko­ko­nai­suu­te­na koko kau­teen" – Tero Seppälä otti stepin eteen­päin

20.03.2022 18:01
Tilaajille
"Oli penkalla varmaa tekemistä", riemuitsi 11:nneksi sijoittunut Tero Seppälä nolla-ammuntaa

"Oli pen­kal­la varmaa te­ke­mis­tä", rie­muit­si 11:n­nek­si si­joit­tu­nut Tero Seppälä nol­la-am­mun­taa

10.03.2022 17:41
Tilaajille
Tero Seppälän pitopöydästä hupenivat Kontiolahdella eväät – maailmancupin podium-paikka jäi odottamaan tulevaisuuteen

Tero Sep­pä­län pi­to­pöy­däs­tä hu­pe­ni­vat Kon­tio­lah­del­la eväät – maail­man­cu­pin po­dium-paik­ka jäi odot­ta­maan tu­le­vai­suu­teen

05.03.2022 18:08
Tero Seppälä nousi seitsemällä sakollakin neljä sijaa ja oli takaa-ajokisan 21:s

Tero Seppälä nousi seit­se­mäl­lä sa­kol­la­kin neljä sijaa ja oli ta­kaa-ajo­ki­san 21:s

13.02.2022 13:41
Haapajärven Tero Seppälä otti riskin, joka maksoi hänelle kymmeniä sekunteja ladulla – "Kello ei tykännyt yhtään"

Haa­pa­jär­ven Tero Seppälä otti riskin, joka maksoi hänelle kym­me­niä se­kun­te­ja ladulla – "Kello ei ty­kän­nyt yhtään"

08.02.2022 12:52
Tilaajille
Menestys tarkoittaisi Haapajärven ampumahiihtosuuruus Tero Seppälälle mahdollisuutta hankkia lisää metsäomistuksia – "Vielä on ollut varakkaampia isäntiä, niin en ole pärjännyt tarjouskilpailuissa"

Me­nes­tys tar­koit­tai­si Haa­pa­jär­ven am­pu­ma­hiih­to­suu­ruus Tero Sep­pä­läl­le mah­dol­li­suut­ta hankkia lisää met­sä­omis­tuk­sia – "Vielä on ollut va­rak­kaam­pia isän­tiä, niin en ole pär­jän­nyt tar­jous­kil­pai­luis­sa"

04.02.2022 18:15
Tilaajille
"Ei jäänyt ainakaan yrityksestä kiinni", Tero Seppälä kuvaili palkintopallokamppailua

"Ei jäänyt ai­na­kaan yri­tyk­ses­tä kiin­ni", Tero Seppälä kuvaili pal­kin­to­pal­lo­kamp­pai­lua

22.01.2022 17:06
Tilaajille
Tuulenpuuska pyyhkäisi pystypaikalla Seppälän haaveet sijoituksesta kärkikolmikkoon – Doll pohjusti kauden ensimmäisen voittonsa viimeisellä ampumapaikalla

Tuu­len­puus­ka pyyh­käi­si pys­ty­pai­kal­la Sep­pä­län haaveet si­joi­tuk­ses­ta kär­ki­kol­mik­koon – Doll poh­jus­ti kauden en­sim­mäi­sen voit­ton­sa vii­mei­sel­lä am­pu­ma­pai­kal­la

22.01.2022 15:13
Tero Seppälä 13:s Ruhpoldingin takaa-ajokisassa

Tero Seppälä 13:s Ruh­pol­din­gin ta­kaa-ajo­ki­sas­sa

16.01.2022 16:49
Suomen miehet parantelivat loppuosuuksilla viestisijoitustaan

Suomen miehet pa­ran­te­li­vat lop­pu­osuuk­sil­la vies­ti­si­joi­tus­taan

15.01.2022 18:28
Tilaajille
Tero Seppälä puhtaalla ammunnalla pikakilpailussa viidenneksi ja 6 000 euron palkintorahoille

Tero Seppälä puh­taal­la am­mun­nal­la pi­ka­kil­pai­lus­sa vii­den­nek­si ja 6 000 euron pal­kin­to­ra­hoil­le

13.01.2022 18:34
Tilaajille
Tero Seppälältä upea pikakisa Ruhpoldingissa – sivusi uran parasta

Tero Sep­pä­läl­tä upea pi­ka­ki­sa Ruh­pol­din­gis­sa – sivusi uran parasta

13.01.2022 17:02
Suomi kahdeksas ampumahiihdon maailmancupin sekaviestissä

Suomi kah­dek­sas am­pu­ma­hiih­don maail­man­cu­pin se­ka­vies­tis­sä

08.01.2022 15:34
Tero Seppälä: "Taso on selvästi noussut"

Tero Sep­pä­lä: "Taso on sel­väs­ti nous­sut"

19.12.2021 19:31
Tilaajille
Tasaisesti sakot kerännyt Tero Seppälä 32:s Annecyn takaa-ajossa

Ta­sai­ses­ti sakot ke­rän­nyt Tero Seppälä 32:s Annecyn ta­kaa-ajos­sa

18.12.2021 17:26
Tilaajille
Tero Seppälällä oli huono päivä ladulla

Tero Sep­pä­läl­lä oli huono päivä ladulla

17.12.2021 18:08
Tilaajille
Tero Seppälä ampui ja sauvoi maailmancupin takaa-ajossa kahdeksanneksi

Tero Seppälä ampui ja sauvoi maail­man­cu­pin ta­kaa-ajos­sa kah­dek­san­nek­si

11.12.2021 15:00
Olli Hiidensalo sijoittui puhtaalla ammunnassa 11:nneksi Hochfilzenissä

Olli Hii­den­sa­lo si­joit­tui puh­taal­la am­mun­nas­sa 11:n­nek­si Hoch­fil­ze­nis­sä

10.12.2021 14:18
Tero Seppälälle harvinaista herkkua Östersundista - Suomalaismies edellisen kerran korkeammalla 15 vuotta sitten

Tero Sep­pä­läl­le har­vi­nais­ta herkkua Ös­ter­sun­dis­ta - Suo­ma­lais­mies edel­li­sen kerran kor­keam­mal­la 15 vuotta sitten

05.12.2021 20:20
Tilaajille
Tero Seppälältä jälleen hyvä onnistuminen Östersundin pikamatkalla – Samuelsson voittoon kotiyleisön riemuksi

Tero Sep­pä­läl­tä jälleen hyvä on­nis­tu­mi­nen Ös­ter­sun­din pi­ka­mat­kal­la – Sa­muels­son voit­toon ko­ti­ylei­sön rie­muk­si

02.12.2021 19:28