kolumni: Il­mas­to­pää­tök­sis­sä me­ga­luo­kan ai­ka­tau­lu­vir­he

tähtijuttu: Yhden lähtö tarjosi toi­sel­le kodin – ta­voi­tim­me kolmen muut­ta­jan ketjun ja kur­kis­tim­me kuntien väes­tö­en­nus­tei­siin

pääkirjoitus: Tuu­li­voi­ma tar­vit­see tuek­seen sää­tö­voi­maa, jonka riit­tä­vyys on uhat­tu­na

Ampumahiihdon maailmancup
"Tyytyväinen olen tähän päivään ja kokonaisuutena koko kauteen" – Tero Seppälä otti stepin eteenpäin

"Tyy­ty­väi­nen olen tähän päivään ja ko­ko­nai­suu­te­na koko kau­teen" – Tero Seppälä otti stepin eteen­päin

20.03.2022 18:01
Tilaajille
Suomi sekaviestin kahdeksas Otepäässä – Norja hallitsi ampumahiihdon maailmancupin viestipäivää

Suomi se­ka­vies­tin kah­dek­sas Ote­pääs­sä – Norja hal­lit­si am­pu­ma­hiih­don maail­man­cu­pin vies­ti­päi­vää

13.03.2022 18:11
Tilaajille
Mari Eder parhaana suomalaisena 19. Otepään maailmancupissa

Mari Eder par­haa­na suo­ma­lai­se­na 19. Otepään maail­man­cu­pis­sa

12.03.2022 18:56
Tilaajille
Suvi Minkkiselle uran paras pikakisan sijoitus puhtaalla ammunnalla

Suvi Mink­ki­sel­le uran paras pi­ka­ki­san si­joi­tus puh­taal­la am­mun­nal­la

11.03.2022 17:53
Tilaajille
"Oli penkalla varmaa tekemistä", riemuitsi 11:nneksi sijoittunut Tero Seppälä nolla-ammuntaa

"Oli pen­kal­la varmaa te­ke­mis­tä", rie­muit­si 11:n­nek­si si­joit­tu­nut Tero Seppälä nol­la-am­mun­taa

10.03.2022 17:41
Tilaajille
Tero Seppälän pitopöydästä hupenivat Kontiolahdella eväät – maailmancupin podium-paikka jäi odottamaan tulevaisuuteen

Tero Sep­pä­län pi­to­pöy­däs­tä hu­pe­ni­vat Kon­tio­lah­del­la eväät – maail­man­cu­pin po­dium-paik­ka jäi odot­ta­maan tu­le­vai­suu­teen

05.03.2022 18:08
Kotiyleisö eli Kontiolahdella Ederin mukana – pystypaikan ohilaukaus sulki portin podiumille

Ko­ti­ylei­sö eli Kon­tio­lah­del­la Ederin mukana – pys­ty­pai­kan ohi­lau­kaus sulki portin po­diu­mil­le

05.03.2022 16:44
Suomen miesampumahiihtäjät eivät hyödyntäneet näyttöpaikkaansa Kontiolahdella – Seppälältä lupaava kenraaliharjoitus lauantain sprinttiin

Suomen mies­am­pu­ma­hiih­tä­jät eivät hyö­dyn­tä­neet näyt­tö­paik­kaan­sa Kon­tio­lah­del­la – Sep­pä­läl­tä lupaava ken­raa­li­har­joi­tus lauan­tain sprint­tiin

04.03.2022 18:06
Tilaajille
Päävalmentaja Kähköseltä loppui virta

Pää­val­men­ta­ja Käh­kö­sel­tä loppui virta

03.03.2022 18:50
Tilaajille
Kotiyleisön edessä kisaaminen Kontiolahdella sykähdytti, sijoitus ei

Ko­ti­ylei­sön edessä ki­saa­mi­nen Kon­tio­lah­del­la sy­käh­dyt­ti, si­joi­tus ei

03.03.2022 18:34
Tilaajille
”Itse elvyt kotisohvalla ja toinen vetää luotiliivit päälle”, ampumahiihtäjä Olli Hiidensalo manaa ukrainalaisen kilpakumppanin tilannetta

”Itse elvyt ko­ti­soh­val­la ja toinen vetää luo­ti­lii­vit pääl­le”, am­pu­ma­hiih­tä­jä Olli Hii­den­sa­lo manaa uk­rai­na­lai­sen kil­pa­kump­pa­nin ti­lan­net­ta

02.03.2022 20:15
Tilaajille
Mari Eder 24. Anterselvan yhteislähtökisassa

Mari Eder 24. An­ter­sel­van yh­teis­läh­tö­ki­sas­sa

23.01.2022 18:50
Tilaajille
Suomen miehet sivusivat kauden parasta maailmancup-sijoitustaan ampumahiihtoviestissä – Norja voitti ylivoimaisesti

Suomen miehet si­vu­si­vat kauden parasta maail­man­cup-si­joi­tus­taan am­pu­ma­hiih­to­vies­tis­sä – Norja voitti yli­voi­mai­ses­ti

23.01.2022 16:31
Suomen naiset yhdeksänsiä Anterselvan viestissä

Suomen naiset yh­dek­sän­siä An­ter­sel­van vies­tis­sä

22.01.2022 18:39
Tilaajille
"Ei jäänyt ainakaan yrityksestä kiinni", Tero Seppälä kuvaili palkintopallokamppailua

"Ei jäänyt ai­na­kaan yri­tyk­ses­tä kiin­ni", Tero Seppälä kuvaili pal­kin­to­pal­lo­kamp­pai­lua

22.01.2022 17:06
Tilaajille
Tuulenpuuska pyyhkäisi pystypaikalla Seppälän haaveet sijoituksesta kärkikolmikkoon – Doll pohjusti kauden ensimmäisen voittonsa viimeisellä ampumapaikalla

Tuu­len­puus­ka pyyh­käi­si pys­ty­pai­kal­la Sep­pä­län haaveet si­joi­tuk­ses­ta kär­ki­kol­mik­koon – Doll poh­jus­ti kauden en­sim­mäi­sen voit­ton­sa vii­mei­sel­lä am­pu­ma­pai­kal­la

22.01.2022 15:13
Mari Eder 13. Anterselvan normaalimatkalla

Mari Eder 13. An­ter­sel­van nor­maa­li­mat­kal­la

21.01.2022 17:41
Tilaajille
Olli Hiidensalo 18. Anterselvan maailmancupissa

Olli Hii­den­sa­lo 18. An­ter­sel­van maail­man­cu­pis­sa

20.01.2022 18:20
Tilaajille
Suomen miehet parantelivat loppuosuuksilla viestisijoitustaan

Suomen miehet pa­ran­te­li­vat lop­pu­osuuk­sil­la vies­ti­si­joi­tus­taan

15.01.2022 18:28
Tilaajille
Suvi Minkkisen vahva avausosuus ilonaiheena maailmancupin viestissä

Suvi Mink­ki­sen vahva avaus­osuus ilon­ai­hee­na maail­man­cu­pin vies­tis­sä

14.01.2022 18:15
Tilaajille