Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Terästehdas
Bodenin terästehtaan rakentamisessa on paljon työtä tarjolla lappilaisille yrityksille – esimerkiksi laitteiden toimittamiseen ehtii mukaan vielä helposti

Bodenin te­räs­teh­taan ra­ken­ta­mi­ses­sa on paljon työtä tar­jol­la lap­pi­lai­sil­le yri­tyk­sil­le – esi­mer­kik­si lait­tei­den toi­mit­ta­mi­seen ehtii mukaan vielä hel­pos­ti

05.06.2023 20:30
Tilaajille
SSAB kommentoi norjalaisen kilpailijan terästehdas-hanketta Taloussanomille: "Ei terästehdasta noin vain nollasta tehdä"

SSAB kom­men­toi nor­ja­lai­sen kil­pai­li­jan te­räs­teh­das-han­ket­ta Ta­lous­sa­no­mil­le: "Ei te­räs­teh­das­ta noin vain nol­las­ta tehdä"

04.01.2023 20:21 1
Norjalaisyhtiö suunnittelee jättimäisen terästehtaan perustamista Inkooseen – tuotanto samaa tasoa kuin SSAB:n Raahen tehtaalla

Nor­ja­lais­yh­tiö suun­nit­te­lee jät­ti­mäi­sen te­räs­teh­taan pe­rus­ta­mis­ta In­koo­seen – tuo­tan­to samaa tasoa kuin SSAB:n Raahen teh­taal­la

03.01.2023 20:13 1
Tilaajille
Norjalaisyhtiön terästehdas ehkä Suomeen – yhtiö on tehnyt asiasta esiselvityksiä

Nor­ja­lais­yh­tiön te­räs­teh­das ehkä Suomeen – yhtiö on tehnyt asiasta esi­sel­vi­tyk­siä

04.11.2022 08:00 8
Tilaajille
Outokumpu sai koronan kuriin – uusia infektioita ei ole Tornion tehtaiden pääluottamusmiehen mukaan enää ilmaantunut

Ou­to­kum­pu sai koronan kuriin – uusia in­fek­tioi­ta ei ole Tornion teh­tai­den pää­luot­ta­mus­mie­hen mukaan enää il­maan­tu­nut

24.04.2020 06:30
Tilaajille
Outokummun tehtaalla Torniossa tulipalo – sammutusjärjestelmä sammutti palon, ei henkilövahinkoja

Ou­to­kum­mun teh­taal­la Tor­nios­sa tu­li­pa­lo – sam­mu­tus­jär­jes­tel­mä sam­mut­ti palon, ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

29.11.2019 21:12
Tilaajille
Outokumpu putosi tappiolle ja odottaa Euroopan teräsmarkkinan jatkuvan heikkona

Ou­to­kum­pu putosi tap­piol­le ja odottaa Eu­roo­pan te­räs­mark­ki­nan jat­ku­van heik­ko­na

31.10.2019 10:43