Pääkirjoitus: Suden kan­nan­hoi­dol­li­nen jahti on aloi­tet­ta­va Suo­mes­sa mah­dol­li­sim­man pian

Yritykset: Tornion Park Hotel vaihtaa omis­ta­jaa

Rikosepäily: Kahden osa­kas­kun­nan rahat ka­to­si­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Telia
Meri-Lapissa saattaa esiintyä matkapuhelinverkon häiriöitä – syynä verkon modernisointityöt

Me­ri-La­pis­sa saattaa esiin­tyä mat­ka­pu­he­lin­ver­kon häi­riöi­tä – syynä verkon mo­der­ni­soin­ti­työt

26.07.2023 14:53
Tilaajille
5G-verkkoa rakennetaan kesän aikana Lounais-Lapissa – 35 tukiasemaa päivitetään

5G-verk­koa ra­ken­ne­taan kesän aikana Lou­nais-La­pis­sa – 35 tu­ki­ase­maa päi­vi­te­tään

20.06.2023 09:34
Tilaajille
Telia kieltää Tiktokin käytön työlaitteissa tietoturvariskin takia

Telia kieltää Tik­to­kin käytön työ­lait­teis­sa tie­to­tur­va­ris­kin takia

26.05.2023 15:41
5G-verkon rakentaminen alkaa Rovaniemellä

5G-ver­kon ra­ken­ta­mi­nen alkaa Ro­va­nie­mel­lä

09.05.2023 09:28 2
Tilaajille
Sähkön kallistunut hinta nostaa kännykkälaskuja – "Ei ole pois suljettua, että hinnat nousisivat vieläkin"

Sähkön kal­lis­tu­nut hinta nostaa kän­nyk­kä­las­ku­ja – "Ei ole pois sul­jet­tua, että hinnat nou­si­si­vat vie­lä­kin"

15.12.2022 19:30 2
Tilaajille
Huolettaako kyberhyökkäys? Päivitä tietokoneen ja puhelimen lisäksi myös kodinkoneiden ohjelmistot: "Nyt on se hetki, jolloin näitä kannattaa miettiä"

Huo­let­taa­ko ky­ber­hyök­käys? Päivitä tie­to­ko­neen ja pu­he­li­men lisäksi myös ko­din­ko­nei­den oh­jel­mis­tot: "Nyt on se hetki, jolloin näitä kan­nat­taa miet­tiä"

23.06.2022 18:00
Tilaajille
Joudutko hankkimaan uuden sähköpostiosoitteen? Telia lopettaa pp.inet.fi-sähköpostit ensi vuonna

Jou­dut­ko hank­ki­maan uuden säh­kö­pos­tio­soit­teen? Telia lo­pet­taa pp.i­net.fi-säh­kö­pos­tit ensi vuonna

01.05.2022 19:24 8
Tilaajille
5G kuuluu ensin Rovaniemellä ja hiihtokeskuksissa – Nykyistä nopeampi mobiiliverkko laajenee lähivuosina kattamaan laajan osan Lapista

5G kuuluu ensin Ro­va­nie­mel­lä ja hiih­to­kes­kuk­sis­sa – Ny­kyis­tä no­peam­pi mo­bii­li­verk­ko laa­je­nee lä­hi­vuo­si­na kat­ta­maan laajan osan Lapista

27.01.2021 06:30 1
Tilaajille
5G saapuu Lappiin laajemmin ensi vuonna – "Kaupungit ja hiihtokeskukset, sieltähän se lähtee Lapissa liikkeelle"

5G saapuu Lappiin laa­jem­min ensi vuonna – "Kau­pun­git ja hiih­to­kes­kuk­set, siel­tä­hän se lähtee Lapissa liik­keel­le"

05.08.2020 19:30
Tilaajille
Oikeuskansleri: Valtio saa hyödyntää teleoperaattorin paikannustietoja ihmisvirtojen liikkumisesta – Mittaa hallituksen rajoituspäätösten vaikuttavuutta

Oi­keus­kans­le­ri: Valtio saa hyö­dyn­tää te­le­ope­raat­to­rin pai­kan­nus­tie­to­ja ih­mis­vir­to­jen liik­ku­mi­ses­ta – Mittaa hal­li­tuk­sen ra­joi­tus­pää­tös­ten vai­kut­ta­vuut­ta

29.04.2020 17:57
Telialla taas ongelmia verkossa: osa asiakkaista ei voi vastaanottaa viestejä ja puheluita

Te­lial­la taas on­gel­mia ver­kos­sa: osa asiak­kais­ta ei voi vas­taan­ot­taa vies­te­jä ja pu­he­lui­ta

27.04.2020 16:28

Telia: Kiin­teän verkon laa­ja­kais­ta­pal­ve­lut ovat pa­lau­tu­mas­sa

25.04.2020 17:51