Pian kylmenee: Lapissa voi olla ensi vii­kol­la pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Tartuntatautilain muutos
Jos terveydenalan ammattilainen vastustaa rokotuksia, onko hän oikealla alalla?
Pääkirjoitus

Jos ter­vey­den­alan am­mat­ti­lai­nen vas­tus­taa ro­ko­tuk­sia, onko hän oi­keal­la alalla?

31.01.2022 17:15 24
Tilaajille
Krista Kiurun koronavalta herättää paitsi ihmetystä myös kysymyksiä demokratian tilasta
Pääkirjoitus

Krista Kiurun ko­ro­na­val­ta he­rät­tää paitsi ih­me­tys­tä myös ky­sy­myk­siä de­mo­kra­tian tilasta

07.07.2021 18:37 37
Tilaajille
Lasku Huuhkaja-fanien koronafiaskosta ei saa päätyä matkailuelinkeinon maksettavaksi
Pääkirjoitus

Lasku Huuh­ka­ja-fa­nien ko­ro­na­fias­kos­ta ei saa päätyä mat­kai­lu­elin­kei­non mak­set­ta­vak­si

28.06.2021 15:16 5
Tilaajille
Matkailuinfran ylösajo ei onnistu hetkessä – Lakimuutos näkyy matkailijavirroissa kenties vasta loppuvuonna

Mat­kai­luinf­ran ylösajo ei onnistu het­kes­sä – La­ki­muu­tos näkyy mat­kai­li­ja­vir­rois­sa kenties vasta lop­pu­vuon­na

18.06.2021 17:04 7
Tilaajille
Hallitus lupaa: karanteeni poistuu, matkailu avautuu ensi talveksi

Hal­li­tus lupaa: ka­ran­tee­ni pois­tuu, mat­kai­lu avautuu ensi tal­vek­si

18.06.2021 16:10 3
Tilaajille
Avin päätös voi laittaa kaupat rajaamaan asiakasmäärää – "Varmaan kokisin sen niin, että minun turvallisuudestani huolehditaan"

Avin päätös voi laittaa kaupat ra­jaa­maan asia­kas­mää­rää – "Var­maan kokisin sen niin, että minun tur­val­li­suu­des­ta­ni huo­leh­di­taan"

03.03.2021 18:40 6
Tilaajille
Matkailun sääntökirjan viipyminen on lopullinen kuolinisku monelle Lapin matkailuyritykselle
Pääkirjoitus

Mat­kai­lun sään­tö­kir­jan vii­py­mi­nen on lo­pul­li­nen kuo­lin­is­ku monelle Lapin mat­kai­lu­yri­tyk­sel­le

11.12.2020 20:11 5
Tilaajille