Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Nuorten median käyttö: Tik­to­kin suosio uu­tis­läh­tee­nä kasvaa no­peas­ti, mutta nuoret myös suh­tau­tu­vat kriit­ti­ses­ti sen luo­tet­ta­vuu­teen

Lahjoitus: Lapin moot­to­ri­kelk­kai­li­jat saivat vielä yhden jun­nu­kel­kan va­ras­te­tun tilalle

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Tankavaara
Saariselän ensimmäinen safariopas ehti rakastua ja rikastua, ennen kuin elämä päättyi traagisesti

Saa­ri­se­län en­sim­mäi­nen sa­fa­ri­opas ehti ra­kas­tua ja ri­kas­tua, ennen kuin elämä päättyi traa­gi­ses­ti

30.10.2022 06:30 15
Tilaajille
Tankavaaran kullanhuuhdontakisa on monelle kesän kohokohta – lasten ja nuorten innostus antaa uskoa tulevaan

Tan­ka­vaa­ran kul­lan­huuh­don­ta­ki­sa on monelle kesän ko­ho­koh­ta – lasten ja nuorten in­nos­tus antaa uskoa tu­le­vaan

01.08.2022 17:00
Tilaajille
Nainen eksyi maanantaina Sodankylän Tankavaarassa – Lapin poliisilaitos muistuttaa turvallisen maastossa liikkumisen periaatteista

Nainen eksyi maa­nan­tai­na So­dan­ky­län Tan­ka­vaa­ras­sa – Lapin po­lii­si­lai­tos muis­tut­taa tur­val­li­sen maas­tos­sa liik­ku­mi­sen pe­ri­aat­teis­ta

12.07.2022 08:14
Tilaajille
Ortodoksinen kirkko luottaa Lapin kultaan – Risti ja kupolit kimaltavat pian katolla

Or­to­dok­si­nen kirkko luottaa Lapin kultaan – Risti ja kupolit ki­mal­ta­vat pian katolla

03.08.2021 17:00
Tilaajille
Veteraanin vinkki Kullanhuuhdonnan SM-kisoissa: “Vaskoolin tapahtumia pitää osata lukea”

Ve­te­raa­nin vinkki Kul­lan­huuh­don­nan SM-ki­sois­sa: “Vas­koo­lin ta­pah­tu­mia pitää osata lukea”

02.08.2021 08:56 2
Tilaajille
Jääkäriprikaati raivaa räjähteitä Tankavaaran alueella

Jää­kä­ri­pri­kaa­ti raivaa rä­jäh­tei­tä Tan­ka­vaa­ran alueel­la

29.06.2021 15:32
Tilaajille
Kauko Launosella on vaativa mutta mielekäs elinkautinen kultamailla

Kauko Lau­no­sel­la on vaativa mutta mie­le­käs elin­kau­ti­nen kul­ta­mail­la

12.06.2021 07:00 3
Tilaajille
Yli 500 kilometrin kisasta tuli sekuntikamppailu – "Olemme täydellisesti väsyneitä",  huokaisi voittaja ja suukotti koiriaan

Yli 500 ki­lo­met­rin kisasta tuli se­kun­ti­kamp­pai­lu – "Olemme täy­del­li­ses­ti vä­sy­nei­tä", huo­kai­si voit­ta­ja ja suu­kot­ti koi­riaan

02.02.2021 08:25 1
Tilaajille
"Tavallista hiljaisempia matkustajia" – 800 nallea matkaa taksilla Sodankylästä uuteen kotiinsa Ranualle

"Ta­val­lis­ta hil­jai­sem­pia mat­kus­ta­jia" – 800 nallea matkaa tak­sil­la So­dan­ky­läs­tä uuteen ko­tiin­sa Ra­nual­le

03.09.2020 14:05
Tilaajille
Tankavaarassa huuhdotaan SM-mitaleista, menestyminen vaatii silmää ja näppäryyttä – "Laji on niin hieno, eikä rajoja oikeastaan ole"

Tan­ka­vaa­ras­sa huuh­do­taan SM-mi­ta­leis­ta, me­nes­ty­mi­nen vaatii silmää ja näp­pä­ryyt­tä – "Laji on niin hieno, eikä rajoja oi­keas­taan ole"

31.07.2020 09:04
Tilaajille
Lapin luontopolut täyttyvät kesälomalaisista –  "Ilman koronan tuomia ongelmia olisimme nyt Espanjassa"

Lapin luon­to­po­lut täyt­ty­vät ke­sä­lo­ma­lai­sis­ta –  "Ilman koronan tuomia on­gel­mia oli­sim­me nyt Es­pan­jas­sa"

23.06.2020 14:24
Tilaajille
Mauri-myrskyn kaatamat rovaniemeläiset puut saivat uuden elämän – Tankavaaran entinen luontokeskus on nyt retriitti- ja kokouspaikka

Mau­ri-myrs­kyn kaa­ta­mat ro­va­nie­me­läi­set puut saivat uuden elämän – Tan­ka­vaa­ran entinen luon­to­kes­kus on nyt ret­riit­ti- ja ko­kous­paik­ka

08.03.2020 16:02
Tilaajille