Pääkirjoitus: Läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la ja se näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

Yritykset: Tornion Park Hotel vaihtaa omis­ta­jaa

Rikosepäily: Kahden osa­kas­kun­nan rahat ka­to­si­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Taiwan
Kiina harjoittelee kolmipäiväisissä sotaharjoituksissaan Taiwanin saartamista, kertoo valtionmedia

Kiina har­joit­te­lee kol­mi­päi­väi­sis­sä so­ta­har­joi­tuk­sis­saan Tai­wa­nin saar­ta­mis­ta, kertoo val­tion­me­dia

08.04.2023 14:54
Kirja-arvio: Taiwanilaiskirjailija asettui Länsi-Saharaan ja alkoi kirjoittaa havainnoistaan

Kir­ja-ar­vio: Tai­wa­ni­lais­kir­jai­li­ja asettui Län­si-Sa­ha­raan ja alkoi kir­joit­taa ha­vain­nois­taan

29.03.2023 17:30
Taiwanin mukaan Kiina simuloi sotaharjoituksessa hyökkäystä saarelle – Tiedusteluasiantuntija: "Kiinalaiset haluavat näyttää, että Nancy Pelosin vierailu saarella ylittää sietorajan"

Tai­wa­nin mukaan Kiina simuloi so­ta­har­joi­tuk­ses­sa hyök­käys­tä saa­rel­le – ­Tie­dus­te­lua­sian­tun­ti­ja: "Kii­na­lai­set ha­lua­vat näyt­tää, että Nancy Pelosin vie­rai­lu saa­rel­la ylittää sie­to­ra­jan"

06.08.2022 15:00 1
Kiina vetäytyy yhteistyöstä Yhdysvaltojen kanssa ilmastonmuutoskysymyksessä sekä muilla osa-alueilla – sotaharjoitukset Taiwanin ympärillä jatkuvat

Kiina ve­täy­tyy yh­teis­työs­tä Yh­dys­val­to­jen kanssa il­mas­ton­muu­tos­ky­sy­myk­ses­sä sekä muilla osa-alueil­la – so­ta­har­joi­tuk­set Tai­wa­nin ym­pä­ril­lä jat­ku­vat

05.08.2022 14:26 9
Taiwan kertoo yli 20 Kiinan armeijan lentokoneen lentäneen Taiwanin ilmapuolustusvyöhykkeelle Pelosin vierailun myötä

Taiwan kertoo yli 20 Kiinan ar­mei­jan len­to­ko­neen len­tä­neen Tai­wa­nin il­ma­puo­lus­tus­vyö­hyk­keel­le Pelosin vie­rai­lun myötä

02.08.2022 21:51 3
Taiwanissa syyttäjät haluavat pidättää työmaan johtajan ainakin 50 ihmishenkeä vaatineen junaturman vuoksi

Tai­wa­nis­sa syyt­tä­jät ha­lua­vat pi­dät­tää työmaan joh­ta­jan ainakin 50 ih­mis­hen­keä vaa­ti­neen ju­na­tur­man vuoksi

03.04.2021 08:00
Löysälle jääneen käsijarrun epäillään aiheuttaneen ainakin 50 ihmisen kuolemaan johtaneen junaturman Taiwanissa

Löy­säl­le jääneen kä­si­jar­run epäil­lään ai­heut­ta­neen ainakin 50 ihmisen kuo­le­maan joh­ta­neen ju­na­tur­man Tai­wa­nis­sa

02.04.2021 18:51
Löysälle jääneen käsijarrun epäillään aiheuttaneen yli 50 ihmisen kuolemaan johtaneen junaturman Taiwanissa

Löy­säl­le jääneen kä­si­jar­run epäil­lään ai­heut­ta­neen yli 50 ihmisen kuo­le­maan joh­ta­neen ju­na­tur­man Tai­wa­nis­sa

02.04.2021 16:03
Ainakin 36 ihmisen kerrotaan kuolleen junaturmassa Taiwanissa – osa vaunuista on jumissa tunnelissa

Ainakin 36 ihmisen ker­ro­taan kuol­leen ju­na­tur­mas­sa Tai­wa­nis­sa – osa vau­nuis­ta on jumissa tun­ne­lis­sa

02.04.2021 08:44
Kiina suuttui miljardien asekaupoista Taiwanille – asettaa pakotteita amerikkalaisille asejäteille

Kiina suuttui mil­jar­dien ase­kau­pois­ta Tai­wa­nil­le – asettaa pa­kot­tei­ta ame­rik­ka­lai­sil­le ase­jä­teil­le

29.10.2020 16:33
Näkökulma: Intian rajalta Hongkongiin ja Etelä-Kiinan merelle – Kiina tuntuu häärivän nyt kaikkialla asemansa vahvistamiseksi

Nä­kö­kul­ma: Intian rajalta Hong­kon­giin ja Ete­lä-Kii­nan merelle – Kiina tuntuu hää­ri­vän nyt kaik­kial­la ase­man­sa vah­vis­ta­mi­sek­si

12.07.2020 20:19
Taiwan lahjoitti 200 000 kasvomaskia Pohjois-Suomeen – suojukset otettiin vastaan tiistaina

Taiwan lah­joit­ti 200 000 kas­vo­mas­kia Poh­jois-Suo­meen – suo­juk­set otet­tiin vastaan tiis­tai­na

26.05.2020 13:54 1
Taiwan on koronatorjunnan malliesimerkki koko maailmassa – mitä 24 miljoonan asukkaan saarella on tehty oikein?

Taiwan on ko­ro­na­tor­jun­nan mal­li­esi­merk­ki koko maail­mas­sa – mitä 24 mil­joo­nan asuk­kaan saa­rel­la on tehty oikein?

05.04.2020 16:22
Taiwanin valinta kumppaniksi toi Kiinan Prahan kaupunginjohtajan kimppuun – suomalaisten ystävyyskaupunkien ei kannata myydä arvojaan, varoittaa Prahan pormestari

Tai­wa­nin valinta kump­pa­nik­si toi Kiinan Prahan kau­pun­gin­joh­ta­jan kimp­puun – suo­ma­lais­ten ys­tä­vyys­kau­pun­kien ei kannata myydä ar­vo­jaan, va­roit­taa Prahan por­mes­ta­ri

15.02.2020 09:48
Taiwanin istuva presidentti sai yli puolet äänistä – presidentinvaaleja leimasivat saaren suhteet Kiinaan

Tai­wa­nin istuva pre­si­dent­ti sai yli puolet äänistä – pre­si­den­tin­vaa­le­ja lei­ma­si­vat saaren suhteet Kiinaan

11.01.2020 18:52
Kiinan karsastama presidentti on ennakkosuosikki Taiwanin vaaleissa – suosiota nostavat Hongkongin levottomuudet ja vastaehdokkaan kohut

Kiinan kar­sas­ta­ma pre­si­dent­ti on en­nak­ko­suo­sik­ki Tai­wa­nin vaa­leis­sa – suo­sio­ta nos­ta­vat Hong­kon­gin le­vot­to­muu­det ja vas­ta­eh­dok­kaan kohut

27.12.2019 08:17
Tilaajille
Vihreässä peltihallissa Taiwanin lentokentän vieressä kasvaa salaattia neljässätoista kerroksessa – eurooppalainen kumppaniyritys haluaa rantautua Suomeen viiden vuoden sisään

Vih­reäs­sä pel­ti­hal­lis­sa Tai­wa­nin len­to­ken­tän vie­res­sä kasvaa sa­laat­tia nel­jäs­sä­tois­ta ker­rok­ses­sa – eu­roop­pa­lai­nen kump­pa­ni­yri­tys haluaa ran­tau­tua Suomeen viiden vuoden sisään

09.12.2019 07:27
Tilaajille
Tiedätkö, mitä tarkoittaa kiinalainen juttu? Ymmärrät sen, kun yrität perehtyä Taiwanin ja Kiinan suhteisiin

Tie­dät­kö, mitä tar­koit­taa kii­na­lai­nen juttu? Ym­mär­rät sen, kun yrität pe­reh­tyä Tai­wa­nin ja Kiinan suh­tei­siin

16.11.2019 08:00
Tilaajille
"Olen ylpeä siitä, että taiwanilaiset ovat avoimia ja kunnioittavat erilaisia ihmisiä", sanoo taiwanilaisnuori – Taiwan salli samaa sukupuolta olevien avioliitot ja Pride-marssi keräsi ennätysyleisön

"Olen ylpeä siitä, että tai­wa­ni­lai­set ovat avoimia ja kun­nioit­ta­vat eri­lai­sia ih­mi­siä", sanoo tai­wa­ni­lais­nuo­ri – Taiwan salli samaa su­ku­puol­ta olevien avio­lii­tot ja Pri­de-mars­si keräsi en­nä­tys­ylei­sön

05.11.2019 21:00
Tilaajille
Liittolaisiaan menettävä Taiwan kutsuu Kiinaa autoritääriseksi uhkaksi ja syyttää presidentinvaaleihinsa sekaantumisesta

Liit­to­lai­siaan me­net­tä­vä Taiwan kutsuu Kiinaa au­to­ri­tää­ri­sek­si uhkaksi ja syyttää pre­si­den­tin­vaa­lei­hin­sa se­kaan­tu­mi­ses­ta

07.10.2019 13:45