Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Mikä pu­hut­taa Lapin ra­ja­kun­nis­sa vaalien alla? Kuun­te­le ter­vei­set Sal­las­ta, Muo­nios­ta ja Uts­joel­ta sekä viime hetken tun­nel­mat

Kolumni: Yksi on juh­lis­ta poissa, kun Suomen toi­sek­si suurin kan­sal­lis­puis­to täyttää ta­sa­vuo­sia

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

sote-ulkoistukset
Sisäinen tarkastus paljasti: Mehiläiselle maksettiin 1,5 miljoonaa euroa liikaa Länsi-Pohjassa

Si­säi­nen tar­kas­tus pal­jas­ti: Me­hi­läi­sel­le mak­set­tiin 1,5 mil­joo­naa euroa liikaa Län­si-Poh­jas­sa

20.08.2021 17:59 13
Tilaajille
EK:n Häkämies sote-ulkoistusten mitätöinneistä: "Voiko valtioon luottaa sopimuskumppanina?"

EK:n Hä­kä­mies sote-ul­kois­tus­ten mi­tä­töin­neis­tä: "Voiko val­tioon luottaa so­pi­mus­kump­pa­ni­na?"

18.04.2021 06:30 3
Tilaajille
Lapin sote-valmistelussa ilmeni näkemysero siitä, millä ehdoin ulkoistettuja palveluita voi kehittää

Lapin sote-val­mis­te­lus­sa ilmeni nä­ke­mys­ero siitä, millä ehdoin ul­kois­tet­tu­ja pal­ve­lui­ta voi ke­hit­tää

02.02.2021 07:00
Tilaajille
Korouoman valtiatar: Posion kunnanjohtaja Heli Knutars saa suunsa auki,
kun on tarve, mutta ei halua loukata ketään

Ko­rouo­man val­tia­tar: Posion kun­nan­joh­ta­ja Heli Knutars saa suunsa au­ki, ­kun on tarve, mutta ei halua loukata ketään

23.10.2020 19:00
Tilaajille
Länsi-Pohja haluaa Lappiin kaksi päivystävää sairaalaa – Jos laki mitätöi nykyiset ulkoistukset, sitten sovitaan yhdessä

Län­si-Poh­ja haluaa Lappiin kaksi päi­vys­tä­vää sai­raa­laa – Jos laki mitätöi ny­kyi­set ul­kois­tuk­set, sitten so­vi­taan yhdessä

24.09.2020 16:36
Tilaajille
Tornio torjuu sote-ulkoistusten mitätöintipykälän – Valtuusto vaatii Länsi-Pohjan ympärivuorokautisen päivystyssairaalan kirjaamista lakiin

Tornio torjuu sote-ul­kois­tus­ten mi­tä­töin­ti­py­kä­län – Val­tuus­to vaatii Län­si-Poh­jan ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen päi­vys­tys­sai­raa­lan kir­jaa­mis­ta lakiin

22.09.2020 15:57
Tilaajille
Mehiläis-sopimuksen hinta pienenee Länsi-Pohjassa, kun lääkkeiden ja tarvikkeiden kustannusvastuu siirtyy sairaanhoitopiirille

Me­hi­läis-so­pi­muk­sen hinta pie­ne­nee Län­si-Poh­jas­sa, kun lääk­kei­den ja tar­vik­kei­den kus­tan­nus­vas­tuu siirtyy sai­raan­hoi­to­pii­ril­le

03.09.2020 14:10
Tilaajille
Maakunnille 190 miljoonaa sote-palveluiden kehittämiseen – "Tulosta on tultava"

Maa­kun­nil­le 190 mil­joo­naa sote-pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­seen – "Tu­los­ta on tul­ta­va"

30.06.2020 20:10
Mehiläis-kiistat eivät ole heilutelleet poliittisia asetelmia Länsi-Pohjassa – Isojen sote-ulkoistusten purkaminen jakaa yhä päättäjiä

Me­hi­läis-kiis­tat eivät ole hei­lu­tel­leet po­liit­ti­sia ase­tel­mia Län­si-Poh­jas­sa – Isojen sote-ul­kois­tus­ten pur­ka­mi­nen jakaa yhä päät­tä­jiä

30.06.2020 19:18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Te­hyn­kin huo­mioi­ta­va yh­teis­kun­nan etu

22.06.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Sote-ul­kois­tuk­set hei­ken­tä­vät hoidon laatua

16.06.2020 12:12
Tilaajille