sote-ulkoistukset
Viimeisin tunti
Korouoman valtiatar: Posion kunnanjohtaja Heli Knutars saa suunsa auki,
kun on tarve, mutta ei halua loukata ketään

Ko­rouo­man val­tia­tar: Posion kun­nan­joh­ta­ja Heli Knutars saa suunsa au­ki, ­kun on tarve, mutta ei halua loukata ketään

19:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Länsi-Pohja haluaa Lappiin kaksi päivystävää sairaalaa – Jos laki mitätöi nykyiset ulkoistukset, sitten sovitaan yhdessä

Län­si-Poh­ja haluaa Lappiin kaksi päi­vys­tä­vää sai­raa­laa – Jos laki mitätöi ny­kyi­set ul­kois­tuk­set, sitten so­vi­taan yhdessä

24.09.2020 16:36 0
Tilaajille
Tornio torjuu sote-ulkoistusten mitätöintipykälän – Valtuusto vaatii Länsi-Pohjan ympärivuorokautisen päivystyssairaalan kirjaamista lakiin

Tornio torjuu so­te-ul­kois­tus­ten mi­tä­töin­ti­py­kä­län – Val­tuus­to vaatii Län­si-Poh­jan ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen päi­vys­tys­sai­raa­lan kir­jaa­mis­ta lakiin

22.09.2020 15:57 0
Tilaajille
Mehiläis-sopimuksen hinta pienenee Länsi-Pohjassa, kun lääkkeiden ja tarvikkeiden kustannusvastuu siirtyy sairaanhoitopiirille

Me­hi­läis-so­pi­muk­sen hinta pie­ne­nee Län­si-Poh­jas­sa, kun lääk­kei­den ja tar­vik­kei­den kus­tan­nus­vas­tuu siirtyy sai­raan­hoi­to­pii­ril­le

03.09.2020 14:10 0
Tilaajille
Maakunnille 190 miljoonaa sote-palveluiden kehittämiseen – "Tulosta on tultava"

Maa­kun­nil­le 190 mil­joo­naa so­te-pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­seen – "Tu­los­ta on tul­ta­va"

30.06.2020 20:10 0
Mehiläis-kiistat eivät ole heilutelleet poliittisia asetelmia Länsi-Pohjassa – Isojen sote-ulkoistusten purkaminen jakaa yhä päättäjiä

Me­hi­läis-kiis­tat eivät ole hei­lu­tel­leet po­liit­ti­sia ase­tel­mia Län­si-Poh­jas­sa – Isojen so­te-ul­kois­tus­ten pur­ka­mi­nen jakaa yhä päät­tä­jiä

30.06.2020 19:18 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Te­hyn­kin huo­mioi­ta­va yh­teis­kun­nan etu

22.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: So­te-ul­kois­tuk­set hei­ken­tä­vät hoidon laatua

16.06.2020 12:12 0
Tilaajille