Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Lapin so­te-val­mis­te­lus­sa ilmeni nä­ke­mys­ero siitä, millä ehdoin ul­kois­tet­tu­ja pal­ve­lui­ta voi ke­hit­tää

Lappiin on myönnetty seitsemän miljoonaa euroa valtion rahaa. Nyt selvitetään, onko esteitä käyttää sitä Länsi-Pohjassa Mehiläiselle ulkoistettuihin palveluihin.

Lapin sote-uudistuksen valmistelussa on ilmennyt erimielisyyttä siitä, voiko valtion avustusmiljoonia käyttää ulkoistettujen palveluiden kehittämiseen.

– Meillä on ollut tästä vähän eri käsityksiä. On sovittu, että ensi maanantaina järjestetään ministeriön kanssa neuvonpito, jossa etsittäisiin yhteistä ymmärrystä asiasta, sanoo Riitta Luosujärvi.