Nimitykset: Sauli Pah­ka­sa­lo on Lapin Kansan uusi pää­toi­mit­ta­ja

Työelämä: Teol­li­suus­liit­to ja am­mat­ti­liit­to Pro aloit­ta­vat tiis­tai­na työ­tais­te­lu­toi­met, ulos­mars­se­ja Lapissa ja Oulussa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Saamelaismusiikki
Arvio: Kun saame, klassinen ja nykyhetki kohtaavat, musiikki voittaa

Arvio: Kun saame, klas­si­nen ja ny­ky­het­ki koh­taa­vat, mu­siik­ki voittaa

09.04.2023 20:31
Tilaajille
Elokuva-arvio: Nuoren räppärin näköiskuva – dokumenttielokuva Mihkku Laitista on hetkittäin laimea mutta enimmäkseen vetävä

Elo­ku­va-ar­vio: Nuoren räp­pä­rin nä­köis­ku­va – do­ku­ment­ti­elo­ku­va Mihkku Lai­tis­ta on het­kit­täin laimea mutta enim­mäk­seen vetävä

22.03.2023 14:58
Tilaajille
Ailu Valle vierailee Ánnámáretin kappaleella

Ailu Valle vie­rai­lee Ánnámá­re­tin kap­pa­leel­la

13.08.2021 15:27
Tilaajille
Arvostelu: Meditatiivisten maisemien kuulokuvia

Ar­vos­te­lu: Me­di­ta­tii­vis­ten mai­se­mien kuu­lo­ku­via

16.04.2021 09:00
Tilaajille
Levyllinen progressiivista etnojoikua: Hildá Länsman tapasi nykyiset bändikaverit jo kuusivuotiaana – "Olin ehkä vähän tykästynyt poikiin"

Le­vyl­li­nen prog­res­sii­vis­ta et­no­joi­kua: Hildá Länsman tapasi ny­kyi­set bän­di­ka­ve­rit jo kuu­si­vuo­tiaa­na – "Olin ehkä vähän ty­käs­ty­nyt poi­kiin"

09.02.2021 09:43
Tilaajille
Ánnámáret juhlii saamelaisten kansallispäivää levynjulkaisukeikalla netissä – tutkimusmatka joikujuurille jatkuu Norjassa kunhan raja taas aukeaa

Ánnámá­ret juhlii saa­me­lais­ten kan­sal­lis­päi­vää le­vyn­jul­kai­su­kei­kal­la netissä – tut­ki­mus­mat­ka joi­ku­juu­ril­le jatkuu Nor­jas­sa kunhan raja taas aukeaa

05.02.2021 13:18
Tilaajille
Ànnámáretin musiikkivideo Jearrat máttaráhkus

Ànnámá­re­tin mu­siik­ki­vi­deo Jearrat mát­taráh­kus

03.02.2021 13:24
Tilaajille
Vildálle Euroopan Unionin musiikkipalkinto

Vildál­le Eu­roo­pan Unionin mu­siik­ki­pal­kin­to

19.01.2021 07:54
Tilaajille
Arvio: Jutajaisten saamelaiskonsertissa päästiin todistamaan ylisukupolvista saamesolistien voimaa

Arvio: Ju­ta­jais­ten saa­me­lais­kon­ser­tis­sa pääs­tiin to­dis­ta­maan yli­su­ku­pol­vis­ta saa­me­so­lis­tien voimaa

13.09.2020 15:49
Tilaajille
Ante Aikio julkaisi uutta musiikkia: Albumin verran uutta joikusoundia

Ante Aikio jul­kai­si uutta mu­siik­kia: Albumin verran uutta joi­ku­soun­dia

27.05.2020 20:30
Tilaajille