Hetan Musiikkipäivät
Viimeisin 12 tuntia
Lapin Kansa Live: Hetan Musiikkipäivien päätöskonsertissa esiintyi  Ulla Pirttijärvi & Ulda – katso taltiointi konsertista täältä

Lapin Kansa Live: Hetan Mu­siik­ki­päi­vien pää­tös­kon­ser­tis­sa esiin­tyi Ulla Pirt­ti­jär­vi & Ulda – katso tal­tioin­ti kon­ser­tis­ta täältä

20:19
Tilaajille
Kuukausi
Arvio: Mutkattomuudesta kärsimykseen Hetan musiikkipäivillä

Arvio: Mut­kat­to­muu­des­ta kär­si­myk­seen Hetan mu­siik­ki­päi­vil­lä

18:57
Tilaajille
Arvio: Sytyttävä tilausteos, Bach-meditaatiota, kansanmusiikkikierteitä ja tuliterä kantaesitys – Hetan Musiikkipäivien etäversio soi pitkäperjantaina Enontekiön kirkossa

Arvio: Sy­tyt­tä­vä ti­laus­teos, Bach-me­di­taa­tio­ta, kan­san­mu­siik­ki­kier­tei­tä ja tu­li­te­rä kan­ta­esi­tys – Hetan Mu­siik­ki­päi­vien etä­ver­sio soi pit­kä­per­jan­tai­na Enon­te­kiön kir­kos­sa

03.04.2021 19:01
Tilaajille
Konserttiarvio: Etäfestivaalin erityislaatuiset avaustahdit  – Lapin kamariorkesteri esiintyi kotisalissaan

Kon­sert­tiar­vio: Etä­fes­ti­vaa­lin eri­tyis­laa­tui­set avaus­tah­dit – Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ri esiin­tyi ko­ti­sa­lis­saan

01.04.2021 17:23
Tilaajille
Tunturi-Lapin perinteikäs musiikkitapahtuma soi tänä vuonna suoratoiston välityksellä kolmelta eri paikkakunnalta

Tun­tu­ri-La­pin pe­rin­tei­käs mu­siik­ki­ta­pah­tu­ma soi tänä vuonna suo­ra­tois­ton vä­li­tyk­sel­lä kol­mel­ta eri paik­ka­kun­nal­ta

29.03.2021 14:49
Tilaajille
Vanhemmat
Pitkien perinteiden poikkeus – yli puolivuosisatainen Hetan Musiikkipäivät muutti koronavuonna muotoaan kevättalven tapahtumasta alkusyksyn minifestivaaliksi

Pitkien pe­rin­tei­den poik­keus – yli puo­li­vuo­si­sa­tai­nen Hetan Mu­siik­ki­päi­vät muutti ko­ro­na­vuon­na muo­toaan ke­vät­tal­ven ta­pah­tu­mas­ta al­ku­syk­syn mi­ni­fes­ti­vaa­lik­si

30.08.2020 19:19 1
Tilaajille
Minifestivaali tuo musiikin iloa Hetassa elokuun lopussa

Mi­ni­fes­ti­vaa­li tuo mu­sii­kin iloa Hetassa elokuun lopussa

02.08.2020 16:50
Tilaajille