Luppo: Jari Kan­gas­nie­mi sai pe­don­tap­pa­jia kiik­kiin jopa ken­gän­nu­me­ros­ta

Tähtijuttu: Ro­va­nie­me­läi­nen Juha Salla löysi piir­tä­mi­ses­tä apua ma­sen­nuk­seen­sa

Pääkirjoitus: Lo­hen­ka­las­tus­kiel­to pa­kot­taa Uts­joel­la pai­kal­li­set ra­ken­ta­maan uu­del­leen arkensa

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Hetan Musiikkipäivät
Arvio: Rajattomiin kohtaamisiin – Hetan musiikkipäivien perinteikkäässä matkakonsertissa Norjan Koutokeinossa kuultiin niin keskiajan ääniä kuin kukkoiluakin

Arvio: Ra­jat­to­miin koh­taa­mi­siin – Hetan mu­siik­ki­päi­vien pe­rin­teik­kääs­sä mat­ka­kon­ser­tis­sa Norjan Kou­to­kei­nos­sa kuul­tiin niin kes­ki­ajan ääniä kuin kuk­koi­lua­kin

18.04.2022 17:10
Tilaajille
Arvio: Maija Hynnisen kantaesitys saatiin juuri ja juuri kasaan – Hetan musiikkipäivien päätöskonsertti jätti toivomisen varaa sekä viimeistelyn että tunteiden välittämisen osalta

Arvio: Maija Hyn­ni­sen kan­ta­esi­tys saatiin juuri ja juuri kasaan – Hetan mu­siik­ki­päi­vien pää­tös­kon­sert­ti jätti toi­vo­mi­sen varaa sekä vii­meis­te­lyn että tun­tei­den vä­lit­tä­mi­sen osalta

18.04.2022 14:29
Tilaajille
Liikuttavia hetkiä Hetan hengessä hengitellen
Kolumni

Lii­kut­ta­via hetkiä Hetan hen­ges­sä hen­gi­tel­len

16.04.2022 15:07
Tilaajille
Hetan musiikkipäivien monet kasvot: Mistä syntyy Hetan henki, mikä musiikki kuuluu pääsiäiseen? Viisi tarinaa pohjoisesta avaa näköaloja klassisen musiikkifestivaalin sielunelämään

Hetan mu­siik­ki­päi­vien monet kasvot: Mistä syntyy Hetan henki, mikä mu­siik­ki kuuluu pää­siäi­seen? Viisi tarinaa poh­joi­ses­ta avaa nä­kö­alo­ja klas­si­sen mu­siik­ki­fes­ti­vaa­lin sie­lun­elä­mään

16.04.2022 20:50
Tilaajille
Viimeinkin elävien yleisöjen eteen – Hetan musiikkipäivien ohjelman ytimessä ovat tänä vuonna naissäveltäjät ja -muusikot

Vii­mein­kin elävien ylei­sö­jen eteen – Hetan mu­siik­ki­päi­vien oh­jel­man yti­mes­sä ovat tänä vuonna nais­sä­vel­tä­jät ja -muu­si­kot

03.04.2022 17:30
Tilaajille
Simerock sai 200 000 euroa korona-avustusta, mutta miljoonatappioita se ei kuittaa, Sime Yliaska sanoo

Si­me­rock sai 200 000 euroa ko­ro­na-avus­tus­ta, mutta mil­joo­na­tap­pioi­ta se ei kuit­taa, Sime Yliaska sanoo

08.12.2021 11:24 8
Tilaajille
Lapin Kansa Live: Hetan Musiikkipäivien päätöskonsertissa esiintyi  Ulla Pirttijärvi & Ulda – katso taltiointi konsertista täältä

Lapin Kansa Live: Hetan Mu­siik­ki­päi­vien pää­tös­kon­ser­tis­sa esiin­tyi Ulla Pirt­ti­jär­vi & Ulda – katso tal­tioin­ti kon­ser­tis­ta täältä

05.04.2021 20:19
Tilaajille
Arvio: Mutkattomuudesta kärsimykseen Hetan musiikkipäivillä

Arvio: Mut­kat­to­muu­des­ta kär­si­myk­seen Hetan mu­siik­ki­päi­vil­lä

05.04.2021 18:57
Tilaajille
Arvio: Sytyttävä tilausteos, Bach-meditaatiota, kansanmusiikkikierteitä ja tuliterä kantaesitys – Hetan Musiikkipäivien etäversio soi pitkäperjantaina Enontekiön kirkossa

Arvio: Sy­tyt­tä­vä ti­laus­teos, Bach-me­di­taa­tio­ta, kan­san­mu­siik­ki­kier­tei­tä ja tu­li­te­rä kan­ta­esi­tys – Hetan Mu­siik­ki­päi­vien etä­ver­sio soi pit­kä­per­jan­tai­na Enon­te­kiön kir­kos­sa

03.04.2021 19:01
Tilaajille
Konserttiarvio: Etäfestivaalin erityislaatuiset avaustahdit  – Lapin kamariorkesteri esiintyi kotisalissaan

Kon­sert­tiar­vio: Etä­fes­ti­vaa­lin eri­tyis­laa­tui­set avaus­tah­dit – Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ri esiin­tyi ko­ti­sa­lis­saan

01.04.2021 17:23
Tilaajille
Tunturi-Lapin perinteikäs musiikkitapahtuma soi tänä vuonna suoratoiston välityksellä kolmelta eri paikkakunnalta

Tun­tu­ri-La­pin pe­rin­tei­käs mu­siik­ki­ta­pah­tu­ma soi tänä vuonna suo­ra­tois­ton vä­li­tyk­sel­lä kol­mel­ta eri paik­ka­kun­nal­ta

29.03.2021 14:49
Tilaajille
Pitkien perinteiden poikkeus – yli puolivuosisatainen Hetan Musiikkipäivät muutti koronavuonna muotoaan kevättalven tapahtumasta alkusyksyn minifestivaaliksi

Pitkien pe­rin­tei­den poik­keus – yli puo­li­vuo­si­sa­tai­nen Hetan Mu­siik­ki­päi­vät muutti ko­ro­na­vuon­na muo­toaan ke­vät­tal­ven ta­pah­tu­mas­ta al­ku­syk­syn mi­ni­fes­ti­vaa­lik­si

30.08.2020 19:19 1
Tilaajille
Minifestivaali tuo musiikin iloa Hetassa elokuun lopussa

Mi­ni­fes­ti­vaa­li tuo mu­sii­kin iloa Hetassa elokuun lopussa

02.08.2020 16:50
Tilaajille