Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Ruka

"Vä­lil­lä ki­pui­lee sen kanssa, kun on pakko olla it­se­käs" – Pa­ra­lau­tail­ja Matti Suur-Ha­ma­ri ja puo­li­son­sa Ronja Rajala ker­to­vat, mil­lais­ta on elää huip­pu-ur­hei­lun eh­doil­la

16.09.2021 19:30
Tilaajille

Mat­kai­lu­alueel­la si­jait­se­va gril­li­ko­ta tu­hou­tui palossa Rukalla

14.09.2021 10:11

Tai­tei­li­ja Jussi Two­Se­ven tekee yli kol­men­sa­dan neliön mu­raa­lin Ru­kal­le: "Kah­dek­san Rukan kylää kohti juok­se­vaa karhua"

21.08.2021 12:57 2
Tilaajille

"Viime kesän piti olla kaik­kien aikojen ko­ti­maan­mat­kai­lu­ke­sä, vää­räs­sä oltiin" – Ru­ka-Kuu­sa­mon vuok­ra­mök­kien kysyntä kas­va­nut jo 30 pro­sent­tia viime kesään ver­rat­tu­na

28.07.2021 07:57
Tilaajille

Liik­kuu­ko Rukan alueel­la susia tai kar­hu­ja? Alueel­ta on löy­ty­nyt ta­pet­tu­ja poroja, Kuu­sa­mon po­lii­sil­le ei ole tullut hä­ly­tyk­siä suur­pe­toi­hin liit­tyen  – sel­vi­tim­me, onko alueel­la suur­pe­to­vaa­raa

23.06.2021 13:32 5
Tilaajille

Tätä et pysty te­ke­mään muual­la: Kitka MTB-ta­pah­tu­mas­sa kak­sin­tais­te­lut pyö­ril­lä ala­mä­ki­ajos­sa – En­sim­mäis­tä kertaa jär­jes­tet­tä­vä ta­pah­tu­ma yh­dis­tää ki­sai­lun, viih­teen ja yh­tei­söl­li­syy­den

04.06.2021 19:00 1
Tilaajille

Ru­ka­jär­vi ja Rehn­berg big airin Suomen mes­ta­reik­si

15.04.2021 18:51
Tilaajille

Tu­lis­te­lua, omia tölk­ke­jä ja ta­ke-away -ruokaa te­ras­sien sijaan – Rukalla pää­siäis­tä vie­te­tään ulkona uusissa puit­teis­sa

03.04.2021 16:05
Tilaajille

MTV Uu­ti­set: Rukan rin­ne­tur­mas­ta epäilty 22-vuo­tias mies vält­te­lee kuu­lus­te­lu­ja – esi­tut­kin­ta jumissa

16.03.2021 20:20 1
Tilaajille

Ru­ka­tun­tu­rin hui­pul­le ra­ken­ne­taan 364 metriä pitkä vai­je­ri­liu­ku, val­mis­ta on tar­koi­tus tulla hei­nä­kuus­sa

15.03.2021 09:14

Rukalla ku­va­taan kan­sain­vä­lis­tä suur­tuo­tan­toa en­sim­mäis­tä kertaa – sarja si­joit­tuu eu­roop­pa­lais­ten ta­lous­ri­kos­ten maail­maan

07.03.2021 14:34
Tilaajille

Ko­ro­na-ai­ka on tuonut uusia asiak­kai­ta Le­vil­le: "Näp­pi­tun­tu­mal­ta tuntuu ja näyttää siltä, että paljon on ollut uusia Levin kä­vi­jöi­tä" – Lä­hes­ty­vä ra­vin­to­la­sul­ku var­jos­taa hiih­to­kes­kuk­sia

28.02.2021 17:52

IS: Levillä ja Rukalla yhtä paljon hiih­to­lo­ma­lai­sia kuin viime vuonna

21.02.2021 19:09
Tilaajille

Louk­kaan­tu­nut las­ket­te­li­ja pe­las­tet­tiin he­li­kop­te­ril­la jyr­käs­tä rin­tees­tä Rukalla – katso kuva

31.01.2021 20:16

HS: Rukan vii­me­viik­koi­ses­ta las­ket­te­lu­on­net­to­muu­des­ta on aloi­tet­tu ri­kos­tut­kin­ta

05.01.2021 19:03

IS: Vakava on­net­to­muus Rukan las­ket­te­lu­rin­tees­sä kes­ki­viik­ko­il­ta­na – syök­sy­las­ki­ja törmäsi lu­mi­lau­tai­li­jaan

01.01.2021 19:10 1

Pitkien hyp­py­jen vii­kon­lop­pu - Rukalla hy­pä­tään kolme Con­ti­nen­tal Cupin mä­ki­kil­pai­lua

17.12.2020 13:30
Tilaajille

Ihku avaa tänään ka­rao­ke­baa­rin Rukalla – Somessa rai­vos­tut­tiin, ra­vin­to­las­ta puo­lus­tau­du­taan: "Ei täällä mitään bileitä tänään ole"

11.12.2020 14:27 2
Tilaajille

"Tuol­lai­sen hui­tai­sun" hiih­tä­nyt Iivo Nis­ka­nen oli Rukalla viides – olym­pia­voit­ta­jan takana vah­vem­pi suo­ma­lais­pa­nos kuin vuosiin

29.11.2020 15:39

Kläbo pisti muille jauhot suuhun lop­pu­ki­ri­kamp­pai­lus­sa, Iivo Nis­ka­nen ylitti maa­li­vii­van vii­den­te­nä

29.11.2020 14:56