Korona: Isos­ta-Bri­tan­nias­ta Yl­läk­sel­le tul­leil­ta tu­ris­teil­ta löytyi viisi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – to­den­nä­köi­ses­ti ky­sees­sä ei ole omik­ron-muun­nos

Koronarajoitukset: Ro­va­nie­mi ki­ris­tää ra­joi­tuk­sia ja ohjaa ko­ronapas­sin käyt­töön – ylä­kou­lu­lai­sil­le mas­ki­suo­si­tus

Rovaniemen Neuvokas
Rovaniemellä kylien yhdistykset ovat työllistäneet jo 15 henkilöä hankkeen avulla – ”Tavoitteena on, ettei kylissä asuminen ole töiden kannalta ongelma”

Ro­va­nie­mel­lä kylien yh­dis­tyk­set ovat työl­lis­tä­neet jo 15 hen­ki­löä hank­keen avulla – ”Ta­voit­tee­na on, ettei kylissä asu­mi­nen ole töiden kan­nal­ta on­gel­ma”

02.09.2021 06:30 1
Tilaajille
95-vuotias Tilma Kangas käy päivittäin lenkillä, mutta synttäriajelulle hän pääsi riksalla –  rollaattori joutaa pölyyntymään autotallissa

95-vuo­tias Tilma Kangas käy päi­vit­täin len­kil­lä, mutta synt­tä­ri­aje­lul­le hän pääsi rik­sal­la – rol­laat­to­ri joutaa pö­lyyn­ty­mään au­to­tal­lis­sa

26.07.2021 15:08
Hävikkiruoka hyötykäyttöön – "Täällä näkee kavereita, saa ruokaa ja tulee lähdettyä kaupungille"

Hä­vik­ki­ruo­ka hyö­ty­käyt­töön – "­Tääl­lä näkee ka­ve­rei­ta, saa ruokaa ja tulee läh­det­tyä kau­pun­gil­le"

28.06.2021 06:30
Tilaajille
Helmi-palkinnon saavat tänä vuonna eläinlääkäri Pekka Salminen ja Neuvokas

Hel­mi-pal­kin­non saavat tänä vuonna eläin­lää­kä­ri Pekka Sal­mi­nen ja Neu­vo­kas

22.02.2021 21:28 2
Tilaajille
Lähtisitkö riksapyörän kuljettajaksi tai lukumummiksi? – Rovaniemen Neuvokas kouluttaa elokuussa uusia vapaaehtoisia

Läh­ti­sit­kö rik­sa­pyö­rän kul­jet­ta­jak­si tai lu­ku­mum­mik­si? – Ro­va­nie­men Neu­vo­kas kou­lut­taa elo­kuus­sa uusia va­paa­eh­toi­sia

28.07.2020 14:47
Rovaniemen kotiseutumuseon Jouluvaelluksella etsitään seimen lasta

Ro­va­nie­men ko­ti­seu­tu­mu­seon Jou­lu­vael­luk­sel­la et­si­tään seimen lasta

09.12.2019 12:56
Lasten laulu ja kortit toivat joulun ikäihmisille – Tonttulakkipäivä ja -karuselli valloittavat Rovaniemen perjantaina

Lasten laulu ja kortit toivat joulun ikä­ih­mi­sil­le – Tont­tu­lak­ki­päi­vä ja -ka­ru­sel­li val­loit­ta­vat Ro­va­nie­men per­jan­tai­na

27.11.2019 15:18
Tilaajille
Lämmintä ruokaa hyvässä seurassa: 60–70 rovaniemeläistä syö tänäänkin maksuttoman Hyvän mielen lounaan

Läm­min­tä ruokaa hyvässä seu­ras­sa: 60–70 ro­va­nie­me­läis­tä syö tä­nään­kin mak­sut­to­man Hyvän mielen lounaan

30.10.2019 09:14
Puhutaanpa ääneen: Mielen asioihin voi olla vaikea hakea apua, mutta syy ei ole aina se, ettei niistä kehtaisi puhua

Pu­hu­taan­pa ääneen: Mielen asioi­hin voi olla vaikea hakea apua, mutta syy ei ole aina se, ettei niistä keh­tai­si puhua

21.09.2019 07:30
Tilaajille
Toisten auttaminen palkitsee tekijänsä – ”Vapaaehtoisen auttamistyön ydin on juuri siinä, että antaessaan saa myös itse”
Mainos Rovaniemen Neuvokas

Toisten aut­ta­mi­nen pal­kit­see te­ki­jän­sä – ”Va­paaeh­toi­sen aut­ta­mis­työn ydin on juuri siinä, että an­taes­saan saa myös itse”

18.08.2019 20:20
Vapaaehtoistyössä ihmiset kohtaavat – ”Ihan kuin olisimme tunteneet aina!”
Mainos Rovaniemen Neuvokas

Va­paa­eh­tois­työs­sä ihmiset koh­taa­vat – ”Ihan kuin oli­sim­me tun­te­neet aina!”

15.09.2017 06:00