Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Kai­ku­kor­til­la uimaan ja uusiin paik­koi­hin – Ro­va­nie­men yk­kös­koh­de on Ve­si­hii­si

Kun taloudellinen tilanne on tiukka, Kaikukortti voi avata ovia kulttuurin, liikunnan ja muiden harrastusten pariin.

Toimiva juttu. Ville Haapaniemellä, Matti Selinillä ja Saara Kankaalla on hyviä kokemuksia Kaikukortista.
Toimiva juttu. Ville Haapaniemellä, Matti Selinillä ja Saara Kankaalla on hyviä kokemuksia Kaikukortista.
Kuva: Pekka Aho

Rovaniemeläinen Saara Kangas, 83, käy säännöllisesti vesijuoksemassa ja ohjatuissa vesijumpissa uimahalli Vesihiidessä.

– Se tekee näille jaloilleni hyvää, hän toteaa.