Rovaniemen sijoitussotkut: Ro­va­nie­men kau­pun­ki va­lit­taa ho­vi­oi­keu­teen Heli Vä­li­kan­kaan ja Jussi Päk­ki­län tuo­miois­ta

Kuusamon Suurpetokeskus: Eläimiä ei voida siirtää Kor­kea­saa­ren, Ranuan tai Ähtärin eläin­tar­hoi­hin – pe­las­ta­vat­ko Eu­roo­pan eläin­tar­ha­jär­jes­tö ja vien­ti­lu­pa?

kolumni: Yh­tey­den­pi­to on vaikea laji

Rehtori
Koulutus on tulevaisuuden ala – Karjalaiset juuret näkyvät Lappian rehtorin persoonassa iloisena nauruna tai herkkinä kyynelinä

Kou­lu­tus on tu­le­vai­suu­den ala – Kar­ja­lai­set juuret näkyvät Lappian reh­to­rin per­soo­nas­sa iloi­se­na nauruna tai herk­ki­nä kyy­ne­li­nä

08.08.2021 17:01 1
Tilaajille
Koulukiusaaminen ajasta ikuisuuteen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­kiu­saa­mi­nen ajasta ikui­suu­teen

10.03.2021 06:30 3
Tilaajille
Tuore tutkimus: Suomalaiset rehtorit ovat innostuneita työstään mutta uupuneita – "Esimerkiksi uusi opetussuunnitelma koetaan hyvin haasteellisena"

Tuore tut­ki­mus: Suo­ma­lai­set reh­to­rit ovat in­nos­tu­nei­ta työs­tään mutta uu­pu­nei­ta – "E­si­mer­kik­si uusi ope­tus­suun­ni­tel­ma koetaan hyvin haas­teel­li­se­na"

14.01.2020 07:47
"Vanhan tiliviraston viimeinen reksi" Mauri Ylä-Kotola on halunnut välttää turhia kohuja, hän on kuin Tintti-sarjakuvien professori Tuhatkauno, joka aina kalkykoi, mitä kustakin lausunnosta seuraa

"Vanhan ti­li­vi­ras­ton vii­mei­nen reksi" Mauri Ylä-Ko­to­la on ha­lun­nut välttää turhia kohuja, hän on kuin Tint­ti-sar­ja­ku­vien pro­fes­so­ri Tu­hat­kau­no, joka aina kal­ky­koi, mitä kus­ta­kin lau­sun­nos­ta seuraa

14.12.2019 06:00
Tilaajille