Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Rajoittamistoimet
Matkailun ahdinko säteilee melkein kaikille aloille – Lomautusten määrä Lapissa kasvoi toukokuussa kymmenkertaiseksi edelliseen vuoteen verrattuna

Mat­kai­lun ahdinko sä­tei­lee melkein kai­kil­le aloille – Lo­mau­tus­ten määrä Lapissa kasvoi tou­ko­kuus­sa kym­men­ker­tai­sek­si edel­li­seen vuoteen ver­rat­tu­na

12.09.2020 12:41 2
Tilaajille
Tornionlaakson neuvosto vaatii rajojen aukaisua Ruotsiin ja Norjaan

Tor­nion­laak­son neu­vos­to vaatii rajojen au­kai­sua Ruot­siin ja Norjaan

14.05.2020 14:06 1
Tilaajille
Perusteettomia sakkoja Uudenmaan rajalla arviolta 10–20, poliisi on yhteydessä sakotettuihin – epäselvyyksiä myös sisärajojen valvonnassa

Pe­rus­teet­to­mia sakkoja Uu­den­maan rajalla ar­viol­ta 10–20, poliisi on yh­tey­des­sä sa­ko­tet­tui­hin – epä­sel­vyyk­siä myös si­sä­ra­jo­jen val­von­nas­sa

11.05.2020 19:30
Hallituksen neuvottelut koronarajoituksien purkamisesta jatkuvat – Miten käy ikäihmisten karanteenin, pääseekö pian kirjastoon?

Hal­li­tuk­sen neu­vot­te­lut ko­ro­na­ra­joi­tuk­sien pur­ka­mi­ses­ta jat­ku­vat – Miten käy ikä­ih­mis­ten ka­ran­tee­nin, pää­see­kö pian kir­jas­toon?

04.05.2020 10:43
Päiväkirja: Paluu päiväkotiin pelastaa avioliittoni
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Paluu päi­vä­ko­tiin pe­las­taa avio­liit­to­ni

03.05.2020 19:00
Tilaajille
Matkatoimistojen liiton toimitusjohtaja arvioi, mikä ratkaisee lomamatkailun kohtalon – Paine tulee Euroopan suurista matkailumaista.

Mat­ka­toi­mis­to­jen liiton toi­mi­tus­joh­ta­ja arvioi, mikä rat­kai­see lo­ma­mat­kai­lun koh­ta­lon – Paine tulee Eu­roo­pan suu­ris­ta mat­kai­lu­mais­ta.

03.05.2020 17:08
Tilaajille
Koronaepidemian taittaminen vaatii mittavaa jäljitystyötä: Jokaista sairastunutta kohti 2–3 ihmistä joutunut karanteeniin

Ko­ro­na­epi­de­mian tait­ta­mi­nen vaatii mit­ta­vaa jäl­ji­tys­työ­tä: Jo­kais­ta sai­ras­tu­nut­ta kohti 2–3 ihmistä jou­tu­nut ka­ran­tee­niin

27.04.2020 07:33
Vastaa kyselyymme: Pitäisikö koulut jo avata vai jatkaa etäopetusta kesäloman alkuun asti?

Vastaa ky­se­lyym­me: Pi­täi­si­kö koulut jo avata vai jatkaa etä­ope­tus­ta ke­sä­lo­man alkuun asti?

23.04.2020 13:08
Kulmuni: "Testaus, jäljittäminen ja järjestäminen",  Kosonen: Tapahtumien järjestäminen alkukesällä hyvin epätodennäköistä – Hallitus aloitti neuvottelut koronarajoitusten jatkosta

Kul­mu­ni: "Tes­taus, jäl­jit­tä­mi­nen ja jär­jes­tä­mi­nen", Ko­so­nen: Ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­nen al­ku­ke­säl­lä hyvin epä­to­den­nä­köis­tä – Hal­li­tus aloitti neu­vot­te­lut ko­ro­na­ra­joi­tus­ten jat­kos­ta

22.04.2020 12:04
Maassa maan tavalla, mutta kukaan ei tiedä miten – Entä jos koronaoppaat kertaisivat käyttäytymisohjeita kuin matkaoppaat pakettimatkalaisille?
Kolumni

Maassa maan ta­val­la, mutta kukaan ei tiedä miten – Entä jos ko­ro­na­op­paat ker­tai­si­vat käyt­täy­ty­mis­oh­jei­ta kuin mat­ka­op­paat pa­ket­ti­mat­ka­lai­sil­le?

19.04.2020 14:53

Norja alkaa purkaa ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia – monien mie­les­tä liian varhain

19.04.2020 11:54

Uu­den­maan avaa­mi­nen ei ole ai­heut­ta­nut ryn­täys­tä mö­keil­le vii­kon­lop­pu­na – lii­ken­ne­mää­rät kas­voi­vat per­jan­tai­na vain muu­ta­mil­la sa­doil­la

18.04.2020 19:10
Kulmunin mukaan hallitus tekee kaikkensa, jotta kolmen kuukauden kurimus riittäisi – keskusta valmis rajoitustoimien lisäkiristyksiin

Kul­mu­nin mukaan hal­li­tus tekee kaik­ken­sa, jotta kolmen kuu­kau­den kurimus riit­täi­si – kes­kus­ta valmis ra­joi­tus­toi­mien li­sä­ki­ris­tyk­siin

16.04.2020 17:27