kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Puutarha
Anis pärjää myös Kemissä

Anis pärjää myös Kemissä

29.06.2023 09:00
Listasimme 10 hyödyllistä parvekekasvia, joita kasvattamalla kotipuutarhuri tekee hyvää luonnolle – Vähintä, mitä voi tehdä, on antaa tämän vihatun kukan rehottaa

Lis­ta­sim­me 10 hyö­dyl­lis­tä par­ve­ke­kas­via, joita kas­vat­ta­mal­la ko­ti­puu­tar­hu­ri tekee hyvää luon­nol­le – Vä­hin­tä, mitä voi tehdä, on antaa tämän vihatun kukan re­hot­taa

13.06.2023 18:30
Tilaajille
Tavallisessa pihassa on tuhansia eliölajeja – ihmiset haluaisivat lisää "kauniita ja hyödyllisiä" ötököitä, mutta näin niitä ei ainakaan saa

Ta­val­li­ses­sa pihassa on tu­han­sia eliö­la­je­ja – ihmiset ha­luai­si­vat lisää "kau­nii­ta ja hyö­dyl­li­siä" ötö­köi­tä, mutta näin niitä ei ai­na­kaan saa

03.06.2023 06:30 1
Tilaajille
Pienen kaupungin upeat pihat – 14 erilaista puutarhaa osallistui Kemin hyödyllisin kotipuutarha -kisailuun, katso kuvat pihoista

Pienen kau­pun­gin upeat pihat – 14 eri­lais­ta puu­tar­haa osal­lis­tui Kemin hyö­dyl­li­sin ko­ti­puu­tar­ha -ki­sai­luun, katso kuvat pi­hois­ta

17.08.2022 14:12
Siirtolapuutarhurit alkavat sadonkorjuun jälkeen valmistautua syksyyn ja talveen – Veli-Pekka Pelkonen kasvattaa koristetarhassaan eri puolilta maailmaa peräisin olevia kukkia

Siir­to­la­puu­tar­hu­rit alkavat sa­don­kor­juun jälkeen val­mis­tau­tua syksyyn ja talveen – Ve­li-Pek­ka Pel­ko­nen kas­vat­taa ko­ris­te­tar­has­saan eri puo­lil­ta maail­maa pe­räi­sin olevia kukkia

13.08.2022 06:30 3
Tilaajille
Vielä tämä viikko aikaa ilmoittautua Kemin hyödyllisin puutarha -kilpailuun

Vielä tämä viikko aikaa il­moit­tau­tua Kemin hyö­dyl­li­sin puu­tar­ha -kil­pai­luun

27.07.2022 09:41
Kukkia tuntitolkulla – Ollilan puutarhan asiakkaat viihtyvät kasvien ja eläinten keskellä pitkään

Kukkia tun­ti­tol­kul­la – Ollilan puu­tar­han asiak­kaat viih­ty­vät kasvien ja eläin­ten kes­kel­lä pitkään

07.06.2022 12:01
Tilaajille
Nyt etsitään Kemin hyödyllisintä kotipuutarhaa - kolme parasta palkitaan lahjakortilla

Nyt et­si­tään Kemin hyö­dyl­li­sin­tä ko­ti­puu­tar­haa - kolme parasta pal­ki­taan lah­ja­kor­til­la

13.06.2022 10:07
Ikä ei hidasta harrastamista - 90-vuotias Kerttu Heikkinen kasvattaa vihanneksia ja kukkia sekä omaksi että muiden iloksi

Ikä ei hidasta har­ras­ta­mis­ta - 90-vuo­tias Kerttu Heik­ki­nen kas­vat­taa vi­han­nek­sia ja kukkia sekä omaksi että muiden iloksi

22.07.2021 09:44 2
Toukat tekivät tuomesta aavepuun – katso lukijan kuvasarja Rovaniemeltä!

Toukat tekivät tuo­mes­ta aa­ve­puun – katso lukijan ku­va­sar­ja Ro­va­nie­mel­tä!

09.07.2021 08:50 2
Minun puuni: Erikoinen pylväspihlaja kasvaa kilpaa koivujen kanssa

Minun puuni: Eri­koi­nen pyl­väs­pih­la­ja kasvaa kilpaa koi­vu­jen kanssa

07.07.2021 09:55
Hietalan puutarhalle miljoonavahingot – Lämpölaitoksen palosta vahingot myös kurkku- ja tomaattituotannolle

Hie­ta­lan puu­tar­hal­le mil­joo­na­va­hin­got – Läm­pö­lai­tok­sen palosta va­hin­got myös kurkku- ja to­maat­ti­tuo­tan­nol­le

21.06.2021 18:25
Tilaajille
Naisten puutarha näyttää mallia – "Yhdessä tekeminen on ollut parasta"

Naisten puu­tar­ha näyttää mallia – "Yh­des­sä te­ke­mi­nen on ollut pa­ras­ta"

17.06.2021 18:00
Tilaajille
Napapiirin ryhmäpuutarhalla tapahtuu: Omenapuut kukkivat valloittavasti – niitäkin voi ihailla sunnuntaina Avoimet puutarhat -tapahtumassa

Na­pa­pii­rin ryh­mä­puu­tar­hal­la ta­pah­tuu: Ome­na­puut kuk­ki­vat val­loit­ta­vas­ti – nii­tä­kin voi ihailla sun­nun­tai­na Avoimet puu­tar­hat -ta­pah­tu­mas­sa

16.06.2021 13:57
Korona pakottaa äärimmäisiin tekoihin – Kun reissuun ei pääse, toin Välimeren kotimme terassille

Korona pa­kot­taa ää­rim­mäi­siin te­koi­hin – Kun reis­suun ei pääse, toin Vä­li­me­ren kotimme te­ras­sil­le

10.06.2021 07:30
Tilaajille
Napapiirin ryhmäpuutarhalla tapahtuu: Raparperi tuottaa jo satoa – miten käy taatelin ja mandariinipuun?

Na­pa­pii­rin ryh­mä­puu­tar­hal­la ta­pah­tuu: Ra­par­pe­ri tuottaa jo satoa – miten käy taa­te­lin ja man­da­rii­ni­puun?

02.06.2021 09:59
Napapiirin ryhmäpuutarhalla tapahtuu: Viljelylaatikot kevään hitti – miksi musta väri on paras?

Na­pa­pii­rin ryh­mä­puu­tar­hal­la ta­pah­tuu: Vil­je­ly­laa­ti­kot kevään hitti – miksi musta väri on paras?

19.05.2021 09:28
Kesän väriloisto lähtee täältä – Tornion kaupunki kasvattaa 10 000 kesäkukkaa omassa kasvihuoneessa.

Kesän vä­ri­lois­to lähtee täältä – Tornion kau­pun­ki kas­vat­taa 10 000 ke­sä­kuk­kaa omassa kas­vi­huo­nees­sa.

06.05.2021 09:00 1
Napapiirin ryhmäpuutarhalla tapahtuu: Sinivuokko kukkii ensimmäisenä ja kestää takatalvenkin

Na­pa­pii­rin ryh­mä­puu­tar­hal­la ta­pah­tuu: Si­ni­vuok­ko kukkii en­sim­mäi­se­nä ja kestää ta­ka­tal­ven­kin

04.05.2021 13:09
Päiväkirja: Multasormi ei jaksaisi odottaa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Mul­ta­sor­mi ei jak­sai­si odottaa

02.05.2021 14:05
Tilaajille