Onnettomuus: SVT: Kii­ru­nas­sa ka­don­nut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja löytyi kuol­lee­na

Pääkirjoitus: Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kesäkukat
Kukkaseppele kestää oikein tehtynä koko juhannuksen – kuvasarjan ohjeilla teet täydellisen seppeleen

Kuk­ka­sep­pe­le kestää oikein tehtynä koko ju­han­nuk­sen – ku­va­sar­jan oh­jeil­la teet täy­del­li­sen sep­pe­leen

22.06.2023 17:00
Tilaajille
Listasimme 10 hyödyllistä parvekekasvia, joita kasvattamalla kotipuutarhuri tekee hyvää luonnolle – Vähintä, mitä voi tehdä, on antaa tämän vihatun kukan rehottaa

Lis­ta­sim­me 10 hyö­dyl­lis­tä par­ve­ke­kas­via, joita kas­vat­ta­mal­la ko­ti­puu­tar­hu­ri tekee hyvää luon­nol­le – Vä­hin­tä, mitä voi tehdä, on antaa tämän vihatun kukan re­hot­taa

13.06.2023 18:30
Tilaajille
Kesäkukkien rinnalle ryytimaa – Lavaviljely mahdollistaa pienen kotipuutarhan pihaan tai parvekkeelle

Ke­sä­kuk­kien rin­nal­le ryy­ti­maa – La­va­vil­je­ly mah­dol­lis­taa pienen ko­ti­puu­tar­han pihaan tai par­vek­keel­le

31.05.2023 16:30
Tilaajille
Asukkaiden toivomukset toteutuvat – Rovaniemen kaupungin kesäkukkaistutukset valmistuvat pian

Asuk­kai­den toi­vo­muk­set to­teu­tu­vat – Ro­va­nie­men kau­pun­gin ke­sä­kuk­ka­is­tu­tuk­set val­mis­tu­vat pian

21.06.2022 14:14 2
Tilaajille
Kesäkukat saapuvat Lapin kaupunkeihin juhannukseen mennessä – asukkaiden aiempi palaute on huomioitu tämän kesän istutuksissa

Ke­sä­ku­kat saa­pu­vat Lapin kau­pun­kei­hin ju­han­nuk­seen men­nes­sä – asuk­kai­den aiempi palaute on huo­mioi­tu tämän kesän is­tu­tuk­sis­sa

08.06.2022 17:05
Tilaajille
Kukkia tuntitolkulla – Ollilan puutarhan asiakkaat viihtyvät kasvien ja eläinten keskellä pitkään

Kukkia tun­ti­tol­kul­la – Ollilan puu­tar­han asiak­kaat viih­ty­vät kasvien ja eläin­ten kes­kel­lä pitkään

07.06.2022 12:01
Tilaajille
Rovaniemen Lordinaukiolle tulee entistä korkeampia ja näyttävämpiä kesäkukkia – istutuksia kehitetty palautteen perusteella

Ro­va­nie­men Lor­din­au­kiol­le tulee entistä kor­keam­pia ja näyt­tä­väm­piä ke­sä­kuk­kia – is­tu­tuk­sia ke­hi­tet­ty pa­laut­teen pe­rus­teel­la

23.05.2022 08:37
Tilaajille
Kallistunut polttoöljy ja viljelykustannusten nousu nostavat kesäkukkien hintaa: "Kaikilla puutarhoilla on suunnitelmat tehty niin, että energian säästäminen onnistuu mahdollisimman pitkälle"

Kal­lis­tu­nut polt­to­öl­jy ja vil­je­ly­kus­tan­nus­ten nousu nos­ta­vat ke­sä­kuk­kien hintaa: "Kai­kil­la puu­tar­hoil­la on suun­ni­tel­mat tehty niin, että ener­gian sääs­tä­mi­nen on­nis­tuu mah­dol­li­sim­man pit­käl­le"

30.03.2022 06:30 1
Tilaajille
Lukijat äänestivät: Kemissä on Lapin kaupunkien kauneimmat kukat

Lukijat ää­nes­ti­vät: Kemissä on Lapin kau­pun­kien kau­neim­mat kukat

28.07.2021 17:08 2
Tilaajille
Toimittajalta: Rovaniemi kehittää kaupungin keskustaa erillisessä hankkeessa, mutta samaan aikaan kävelykadulle ei saada edes kunnon kesäkukkia
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­mi ke­hit­tää kau­pun­gin kes­kus­taa eril­li­ses­sä hank­kees­sa, mutta samaan aikaan kä­ve­ly­ka­dul­le ei saada edes kunnon ke­sä­kuk­kia

27.07.2021 15:08 3
Missä Lapin kaupungissa on kauneimmat kukkaistutukset? – Äänestä omaa suosikkiasi

Missä Lapin kau­pun­gis­sa on kau­neim­mat kuk­kais­tu­tuk­set? – Äänestä omaa suo­sik­kia­si

21.07.2021 06:30 23
Tilaajille
Napapiirin ryhmäpuutarhalla tapahtuu: Omenapuut kukkivat valloittavasti – niitäkin voi ihailla sunnuntaina Avoimet puutarhat -tapahtumassa

Na­pa­pii­rin ryh­mä­puu­tar­hal­la ta­pah­tuu: Ome­na­puut kuk­ki­vat val­loit­ta­vas­ti – nii­tä­kin voi ihailla sun­nun­tai­na Avoimet puu­tar­hat -ta­pah­tu­mas­sa

16.06.2021 13:57
Korona pakottaa äärimmäisiin tekoihin – Kun reissuun ei pääse, toin Välimeren kotimme terassille

Korona pa­kot­taa ää­rim­mäi­siin te­koi­hin – Kun reis­suun ei pääse, toin Vä­li­me­ren kotimme te­ras­sil­le

10.06.2021 07:30
Tilaajille
Napapiirin ryhmäpuutarhalla tapahtuu: Raparperi tuottaa jo satoa – miten käy taatelin ja mandariinipuun?

Na­pa­pii­rin ryh­mä­puu­tar­hal­la ta­pah­tuu: Ra­par­pe­ri tuottaa jo satoa – miten käy taa­te­lin ja man­da­rii­ni­puun?

02.06.2021 09:59
Jäniksiä voi yrittää karkoittaa puutarhasta kanankakalla, valkosipulilla tai vaikka koirankarvoilla –Varmin suojauskeino on silti verkko

Jä­nik­siä voi yrittää kar­koit­taa puu­tar­has­ta ka­nan­ka­kal­la, val­ko­si­pu­lil­la tai vaikka koi­ran­kar­voil­la –Varmin suo­jaus­kei­no on silti verkko

25.05.2021 06:30 2
Tilaajille
Kesän väriloisto lähtee täältä – Tornion kaupunki kasvattaa 10 000 kesäkukkaa omassa kasvihuoneessa.

Kesän vä­ri­lois­to lähtee täältä – Tornion kau­pun­ki kas­vat­taa 10 000 ke­sä­kuk­kaa omassa kas­vi­huo­nees­sa.

06.05.2021 09:00 1
Kesäkuplassa vihertää jo: Kittiläläinen Lauran Puutarha kokeilee seuraavaksi leikkokukkien peltoviljelyä

Ke­sä­kup­las­sa vi­her­tää jo: Kit­ti­lä­läi­nen Lauran Puu­tar­ha ko­kei­lee seu­raa­vak­si leik­ko­kuk­kien pel­to­vil­je­lyä

09.04.2021 17:07 1
Tilaajille
Kasvaako parvekkeellasi tomaatteja tai kauniita kukkia? – Osallistu Uuden Rovaniemen kuvakilpailuun!

Kas­vaa­ko par­vek­keel­la­si to­maat­te­ja tai kau­nii­ta kukkia? – Osal­lis­tu Uuden Ro­va­nie­men ku­va­kil­pai­luun!

19.08.2020 11:17