Kolumni: Eiköhän tämä taas tästä

Liikenne: Sil­ta­tar­kas­tuk­set häi­rit­se­vät lii­ken­net­tä Ro­va­nie­mel­lä

puolustusvoimat
Toimittajia uhkaava vankeustuomio kaventaa vapaata tiedonvälitystä
Pääkirjoitus

Toi­mit­ta­jia uhkaava van­keus­tuo­mio ka­ven­taa vapaata tie­don­vä­li­tys­tä

31.10.2021 20:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Velkaa ei pidä ottaa hä­vit­tä­jiin

06.01.2021 04:20 1
Tilaajille
Puolustusvoimien laillisuusvalvonta valmistui – kertausharjoitukset ja edustustilaisuudet pidettävä tiukasti erillään ja niitä koskevia ohjeita on noudatettava

Puo­lus­tus­voi­mien lail­li­suus­val­von­ta val­mis­tui – ker­taus­har­joi­tuk­set ja edus­tus­ti­lai­suu­det pi­det­tä­vä tiu­kas­ti eril­lään ja niitä kos­ke­via ohjeita on nou­da­tet­ta­va

22.12.2020 13:51
Poikkeusajasta ei jää kolhua maanpuolustuskykyyn, sanoo Puolustusvoimain komentaja Timo Kivinen – "Koronaepidemia ratkaistaan kentällä"

Poik­keus­ajas­ta ei jää kolhua maan­puo­lus­tus­ky­kyyn, sanoo Puo­lus­tus­voi­main ko­men­ta­ja Timo Kivinen – "Ko­ro­nae­pi­de­mia rat­kais­taan ken­täl­lä"

18.11.2020 06:30
Tilaajille
Ruotsi aikoo vahvistaa reilusti maanpuolustusta – Miljardeja lisärahaa ja asevelvollisuus laajenee

Ruotsi aikoo vah­vis­taa rei­lus­ti maan­puo­lus­tus­ta – Mil­jar­de­ja li­sä­ra­haa ja ase­vel­vol­li­suus laa­je­nee

21.10.2020 19:30 1
Tilaajille
Puolustusvoimien harjoitus Rovaniemen lentoasemalla

Puo­lus­tus­voi­mien har­joi­tus Ro­va­nie­men len­to­ase­mal­la

09.09.2020 16:15
Tilaajille
Ex-komentaja Jarmo Lindberg perusti konsulttiyhtiön karenssiaikana – Puolustusministeriö aloittaa asiasta selvityksen

Ex-ko­men­ta­ja Jarmo Lind­berg perusti kon­sult­ti­yh­tiön ka­rens­si­ai­ka­na – Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö aloit­taa asiasta sel­vi­tyk­sen

17.04.2020 19:21
Näkökulma: Unohtuiko Puolustusvoimilta isänmaan etu koronakriisissä? – Kenraali Kivisen joukkoja tarvittaisiin nyt Suomen kunnissa

Nä­kö­kul­ma: Unoh­tui­ko Puo­lus­tus­voi­mil­ta isän­maan etu ko­ro­nak­rii­sis­sä? – Ken­raa­li Kivisen jouk­ko­ja tar­vit­tai­siin nyt Suomen kun­nis­sa

09.04.2020 06:01
Tilaajille
Kymmenistä maista tulee everstejä Lappiin toukokuussa – näkevät Suomelta kolme uutta asejärjestelmää

Kym­me­nis­tä maista tulee evers­te­jä Lappiin tou­ko­kuus­sa – näkevät Suo­mel­ta kolme uutta ase­jär­jes­tel­mää

05.02.2020 17:54
Tilaajille
Lukijalta: Teheranissa ratkesi Suomen itsenäisyys
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Te­he­ra­nis­sa ratkesi Suomen it­se­näi­syys

31.12.2019 07:26
Tilaajille
Rovaniemellä rynnäkkökiväärin anastaneelle yliluutnantille yli kaksi vuotta vankeutta –  syyte ex-puolison surmaamisen valmistelusta kaatui hovissa

Ro­va­nie­mel­lä ryn­näk­kö­ki­vää­rin anas­ta­neel­le yli­luut­nan­til­le yli kaksi vuotta van­keut­ta –  syyte ex-puo­li­son sur­maa­mi­sen val­mis­te­lus­ta kaatui hovissa

29.11.2019 21:06
Tilaajille
Puolustusvoimien hyppypanoshanke on viivästynyt – Keksijä ei toimittanut ajoissa tietoja räjähdeturvallisuudesta

Puo­lus­tus­voi­mien hyp­py­pa­nos­han­ke on vii­väs­ty­nyt – Keksijä ei toi­mit­ta­nut ajoissa tietoja rä­jäh­de­tur­val­li­suu­des­ta

21.11.2019 06:00
Tilaajille
Poliisi on kuullut uusia todistajia Lemmenjoki-tapauksesta – Johtavan sotilaslakimiehen kertomus ristiriidassa laillisuusvalvojan lausunnon kanssa

Poliisi on kuullut uusia to­dis­ta­jia Lem­men­jo­ki-ta­pauk­ses­ta – Joh­ta­van so­ti­las­la­ki­mie­hen ker­to­mus ris­ti­rii­das­sa lail­li­suus­val­vo­jan lau­sun­non kanssa

18.11.2019 06:00
Tilaajille
Yle: Puolustusministeri Kaikkonen selvityttää, voisiko puolustushallinnon työtehtäviä hajauttaa nykyistä enemmän ympäri Suomea – koskee 13  000:ta työpaikkaa

Yle: Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Kaik­ko­nen sel­vi­tyt­tää, voisiko puo­lus­tus­hal­lin­non työ­teh­tä­viä ha­jaut­taa ny­kyis­tä enemmän ympäri Suomea – koskee 13  000:ta työ­paik­kaa

17.11.2019 17:31
Soittokunta luo tunteen ja tahdon – Lapin sotilassoittokunta juhlii lauantaina soittamalla ohjelman 50 vuoden takaa

Soit­to­kun­ta luo tunteen ja tahdon – Lapin so­ti­las­soit­to­kun­ta juhlii lauan­tai­na soit­ta­mal­la oh­jel­man 50 vuoden takaa

29.08.2019 18:00
Tilaajille
Puolustusvoimien vanhat ampumatarvikkeet räjähtävät taivaan tuuliin Kittilän Pokan massaräjäytysleirillä

Puo­lus­tus­voi­mien vanhat am­pu­ma­tar­vik­keet rä­jäh­tä­vät taivaan tuuliin Kit­ti­län Pokan mas­sa­rä­jäy­tys­lei­ril­lä

20.08.2019 09:26
Puolustusvoimien ohimarssi

Puo­lus­tus­voi­mien ohi­mars­si

04.06.2019 14:18
Paraatin katselmus

Pa­raa­tin kat­sel­mus

04.06.2019 12:35