paraati

Pa­raa­tin kat­sel­mus

Puolustusvoimain valtakunnallisen paraatin katselmus Rovaniemen keskuskentällä