Kolumni: Eiköhän tämä taas tästä

Liikenne: Sil­ta­tar­kas­tuk­set häi­rit­se­vät lii­ken­net­tä Ro­va­nie­mel­lä

Jarmo Lindberg
Puolustusvoimissa on peitelty väärinkäytöksiä, esimiehiä suojelee "kummisetäjärjestelmä”, kertoo kommodori Pekka Varjonen

Puo­lus­tus­voi­mis­sa on pei­tel­ty vää­rin­käy­tök­siä, esi­mie­hiä suo­je­lee "kum­mi­se­tä­jär­jes­tel­mä”, kertoo kom­mo­do­ri Pekka Var­jo­nen

08.05.2020 06:00
Tilaajille
Saiko kenraali Jarmo Lindberg puolustusministeriöltä erityiskohtelun? – Oikeusoppinut pitää karenssipäätöstä erikoisena ja hyvin ristiriitaisena

Saiko ken­raa­li Jarmo Lind­berg puo­lus­tus­mi­nis­te­riöl­tä eri­tyis­koh­te­lun? – Oi­keus­op­pi­nut pitää ka­rens­si­pää­tös­tä eri­koi­se­na ja hyvin ris­ti­rii­tai­se­na

24.04.2020 07:41
Lockheed Martin irtisanoi sopimuksen kenraali Lindbergin kanssa – rikkoi karenssisopimuksen ehtoja

Lock­heed Martin ir­ti­sa­noi so­pi­muk­sen ken­raa­li Lind­ber­gin kanssa – rikkoi ka­rens­si­so­pi­muk­sen ehtoja

23.04.2020 21:59
Ex-komentaja Jarmo Lindberg perusti konsulttiyhtiön karenssiaikana – Puolustusministeriö aloittaa asiasta selvityksen

Ex-ko­men­ta­ja Jarmo Lind­berg perusti kon­sult­ti­yh­tiön ka­rens­si­ai­ka­na – Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö aloit­taa asiasta sel­vi­tyk­sen

17.04.2020 19:21
Puolustusvoimien entinen komentaja Jarmo Lindberg ei saa syytettä palvelusrikoksesta

Puo­lus­tus­voi­mien entinen ko­men­ta­ja Jarmo Lind­berg ei saa syy­tet­tä pal­ve­lus­ri­kok­ses­ta

31.03.2020 12:34
Puolustusvoimain komentajan tehtävästä vastikään eläköitynyt Jarmo Lindberg nimitettiin heti teknologiafirman hallitukseen – ministeriö näytti vihreää valoa

Puo­lus­tus­voi­main ko­men­ta­jan teh­tä­väs­tä vast­ikään elä­köi­ty­nyt Jarmo Lind­berg ni­mi­tet­tiin heti tek­no­lo­gia­fir­man hal­li­tuk­seen – mi­nis­te­riö näytti vihreää valoa

27.09.2019 12:26
Puolustusvoimien entistä komentajaa epäillään palvelusrikoksesta – Lemmenjoen tapahtumiin liittyvä esitutkinta on etenemässä syyteharkintaan

Puo­lus­tus­voi­mien entistä ko­men­ta­jaa epäil­lään pal­ve­lus­ri­kok­ses­ta – Lem­men­joen ta­pah­tu­miin liit­ty­vä esi­tut­kin­ta on ete­ne­mäs­sä syy­te­har­kin­taan

19.09.2019 06:00