Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Patikointi
Pallaksen kävijöitä palvelee peräkärryn päälle rakennettu infotupa – uuden luontokeskuksen suunnittelu käynnissä

Pal­lak­sen kä­vi­jöi­tä pal­ve­lee pe­rä­kär­ryn päälle ra­ken­net­tu in­fo­tu­pa – uuden luon­to­kes­kuk­sen suun­nit­te­lu käyn­nis­sä

12.09.2023 10:41 3
Tilaajille
Historiallisella Ruijanpolulla uusitaan pitkoksia ja siltoja – reitti suljetaan Sompion luonnonpuiston alueella töiden ajaksi

His­to­rial­li­sel­la Rui­jan­po­lul­la uu­si­taan pit­kok­sia ja siltoja – reitti sul­je­taan Sompion luon­non­puis­ton alueel­la töiden ajaksi

28.07.2023 12:43
Tilaajille
Varkaankurun reitti jälleen auki Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa – reitille rakennettiin uudet teräsritiläpitkokset

Var­kaan­ku­run reitti jälleen auki Pal­las-Yl­läs­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­tos­sa – rei­til­le ra­ken­net­tiin uudet te­räs­ri­ti­lä­pit­kok­set

22.07.2023 11:02
Tilaajille
Harri Ahonen kiersi 225 reittiä Lapissa ja kokosi ne kirjaksi – kirjailija kertoo Lapin kolme suosikkikohdetta, joille on menettänyt sydämensä

Harri Ahonen kiersi 225 reittiä Lapissa ja kokosi ne kir­jak­si – kir­jai­li­ja kertoo Lapin kolme suo­sik­ki­koh­det­ta, joille on me­net­tä­nyt sy­dä­men­sä

10.04.2023 12:00 2
Tilaajille
Luonnossa liikkuminen vähentää stressiä ja nostaa mielialaa – hyvin suunnitellut taukopaikat lisäävät retkeilyn nautintoa

Luon­nos­sa liik­ku­mi­nen vä­hen­tää stres­siä ja nostaa mie­li­alaa – hyvin suun­ni­tel­lut tau­ko­pai­kat li­sää­vät ret­kei­lyn nau­tin­toa

18.07.2022 06:30 2
Tilaajille
Päiväkirja: Pandemia päättyi äijäporukan padel-reissuun Espanjan lämpöön
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Pan­de­mia päättyi äi­jä­po­ru­kan pa­del-reis­suun Es­pan­jan lämpöön

27.05.2022 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: Erämaassa käytännöllisyys voittaa romantiikan
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Erä­maas­sa käy­tän­nöl­li­syys voittaa ro­man­tii­kan

28.09.2021 08:00
Tilaajille
Päiväkirja: Kevät alkaa kansallispuistossa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kevät alkaa kan­sal­lis­puis­tos­sa

08.05.2021 08:30
Tilaajille
Päiväkirja: Keski-ikäisen unelma on syyspäivä Penikoilla

Päi­vä­kir­ja: Kes­ki-ikäi­sen unelma on syys­päi­vä Pe­ni­koil­la

09.09.2020 05:00
Tilaajille
Vuosi erämaassa – Erno Saukko vaelsi vuoden aikana 2 500 kilometriä pohjoisen erämaissa kokeakseen pohjoisen luonnon koko vuodenkierron

Vuosi erä­maas­sa – Erno Saukko vaelsi vuoden aikana 2 500 ki­lo­met­riä poh­joi­sen erä­mais­sa ko­keak­seen poh­joi­sen luonnon koko vuo­den­kier­ron

22.08.2020 07:00 6
Tilaajille