Porocup: Luonto näytti voi­man­sa – kisa jou­dut­tiin kes­keyt­tä­mään

Kuvagalleria: Pidetyn kiek­ko­ero­tuo­ma­rin ura päättyi Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Pallas-Yllästunturin kansallispuisto
Runsasluminen, kylmä ja tuulinen talvi on otollinen lumivyöryille – vyöry ei ole silti tunturissa liikkujan suurin huoli

Run­sas­lu­mi­nen, kylmä ja tuu­li­nen talvi on otol­li­nen lu­mi­vyö­ryil­le – vyöry ei ole silti tun­tu­ris­sa liik­ku­jan suurin huoli

03.01.2024 12:23 1
Tilaajille
Harvinaisia perhosia havaittiin viime kesänä Pallas-Yllästunturilla ja Lemmenjoella

Har­vi­nai­sia per­ho­sia ha­vait­tiin viime kesänä Pal­las-Yl­läs­tun­tu­ril­la ja Lem­men­joel­la

28.11.2023 09:26
Tilaajille
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston suosituimmilla reiteillä jopa yli puolet kävijöistä ajaa maastopyörällä –  kävelijät ja pyöräilijät ovat mahtuneet samoille polulle, ainakin toistaiseksi

Pal­las-Yl­läs­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­ton suo­si­tuim­mil­la rei­teil­lä jopa yli puolet kä­vi­jöis­tä ajaa maas­to­pyö­räl­lä – kä­ve­li­jät ja pyö­räi­li­jät ovat mah­tu­neet sa­moil­le po­lul­le, ainakin tois­tai­sek­si

23.09.2023 16:00 6
Tilaajille
Pallaksen kävijöitä palvelee peräkärryn päälle rakennettu infotupa – uuden luontokeskuksen suunnittelu käynnissä

Pal­lak­sen kä­vi­jöi­tä pal­ve­lee pe­rä­kär­ryn päälle ra­ken­net­tu in­fo­tu­pa – uuden luon­to­kes­kuk­sen suun­nit­te­lu käyn­nis­sä

12.09.2023 10:41 3
Tilaajille
Pallas-Yllästunturi ja UKK suosituimmat maan 41 kansallispuistosta –  kasvu vahvinta Lapissa

Pal­las-Yl­läs­tun­tu­ri ja UKK suo­si­tuim­mat maan 41 kan­sal­lis­puis­tos­ta – kasvu vah­vin­ta Lapissa

08.09.2023 07:00 2
Tilaajille
Harvinaiseen ympäristöön levinnyt perhonen tuhoaa tunturikasvillisuutta Enontekiöllä – varpujen kuoleminen voi heikentää porojen ravinnon saantia

Har­vi­nai­seen ym­pä­ris­töön le­vin­nyt per­ho­nen tuhoaa tun­tu­ri­kas­vil­li­suut­ta Enon­te­kiöl­lä – var­pu­jen kuo­le­mi­nen voi hei­ken­tää porojen ra­vin­non saantia

05.09.2023 14:41 6
Tilaajille
Hetta–Pallas-reitin varrella sijaitseva Hannukurun sauna suljettiin toistaiseksi – syynä paikallinen loisepidemia

Het­ta–­Pal­las-rei­tin var­rel­la si­jait­se­va Han­nu­ku­run sauna sul­jet­tiin tois­tai­sek­si – syynä pai­kal­li­nen lois­epi­de­mia

30.08.2023 12:28
Tilaajille
Varkaankurun reitti jälleen auki Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa – reitille rakennettiin uudet teräsritiläpitkokset

Var­kaan­ku­run reitti jälleen auki Pal­las-Yl­läs­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­tos­sa – rei­til­le ra­ken­net­tiin uudet te­räs­ri­ti­lä­pit­kok­set

22.07.2023 11:02
Tilaajille
Lapin tuntureiden perhoset hädässä – ilmastonmuutoksen myötä eteläisiä joka paikan lajeja leviää yhä pohjoisemmaksi

Lapin tun­tu­rei­den per­ho­set hädässä – il­mas­ton­muu­tok­sen myötä ete­läi­siä joka paikan lajeja leviää yhä poh­joi­sem­mak­si

17.07.2023 17:12
Tilaajille
Retkeily on monesta tavalla parempaa julkisilla – Tästä jutusta löydät 5 retkikohdetta, joihin kannattaa matkata bussilla

Ret­kei­ly on monesta tavalla pa­rem­paa jul­ki­sil­la – Tästä jutusta löydät 5 ret­ki­koh­det­ta, joihin kan­nat­taa matkata bus­sil­la

24.06.2023 16:48
Tilaajille
Saamelaiset mukaan Pallas-Yllästunturin kansallispuiston tulevaisuuden suunnitteluun

Saa­me­lai­set mukaan Pal­las-Yl­läs­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­ton tu­le­vai­suu­den suun­nit­te­luun

12.05.2023 10:08 2
Tilaajille
Suosittu, merkattu reitti ja silti tapahtui eksyminen – 20 kilometrin sakkolenkki sai toimittaja Anette Kerkelän miettimään, mitä tehdä paremmin

Suo­sit­tu, mer­kat­tu reitti ja silti ta­pah­tui ek­sy­mi­nen – 20 ki­lo­met­rin sak­ko­lenk­ki sai toi­mit­ta­ja Anette Ker­ke­län miet­ti­mään, mitä tehdä pa­rem­min

16.04.2023 19:30 3
Tilaajille
Presidentille tuotiin paperi, joka olisi torpedoinut Suomen suosituimman kansallispuiston perustamisen – Asiasta väännettiin 30 vuotta

Pre­si­den­til­le tuotiin paperi, joka olisi tor­pe­doi­nut Suomen suo­si­tuim­man kan­sal­lis­puis­ton pe­rus­ta­mi­sen – Asiasta vään­net­tiin 30 vuotta

16.04.2023 05:00 2
Tilaajille
Ylläksen upeimmat maisemat löytyvät tunturijonon syrjäisimmältä reunalta – Aakenustunturi on kirkkaalla säällä lumikenkäilijän unelma

Yl­läk­sen upeim­mat mai­se­mat löy­ty­vät tun­tu­ri­jo­non syr­jäi­sim­mäl­tä reu­nal­ta – Aa­ke­nus­tun­tu­ri on kirk­kaal­la säällä lu­mi­ken­käi­li­jän unelma

09.04.2023 05:00
Tilaajille
Olisiko erämaakahvila hyvä kohde hiihtoretkelle? Listasimme lähes 70 pohjoisen latukahvilaa

Olisiko erä­maa­kah­vi­la hyvä kohde hiih­to­ret­kel­le? Lis­ta­sim­me lähes 70 poh­joi­sen la­tu­kah­vi­laa

06.03.2023 08:28 1
Tilaajille
Pohjoisen kansallispuistoista löytyy satoja kilometrejä hoidettuja latuja – Laitoimme 27 latureittiä kartalle

Poh­joi­sen kan­sal­lis­puis­tois­ta löytyy satoja ki­lo­met­re­jä hoi­det­tu­ja latuja – Lai­toim­me 27 la­tu­reit­tiä kar­tal­le

03.03.2023 10:01 4
Tilaajille
Listasimme 12 talviretkivinkkiä Tunturi-Lapista – Pallas- ja Yllästunturien maisemista löytyy jotain ihan jokaiselle

Lis­ta­sim­me 12 tal­vi­ret­ki­vink­kiä Tun­tu­ri-La­pis­ta – Pallas- ja Yl­läs­tun­tu­rien mai­se­mis­ta löytyy jotain ihan jo­kai­sel­le

05.02.2023 06:00 6
Tilaajille
Maastopyöräily ja kävijämäärän kasvu Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa jakaa mielipiteitä – Metsähallitus kerää parhaillaan palautetta kansallispuiston uuteen hoito- ja käyttösuunnitelmaan

Maas­to­pyö­räi­ly ja kä­vi­jä­mää­rän kasvu Pal­las-Yl­läs­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­tos­sa jakaa mie­li­pi­tei­tä – Met­sä­hal­li­tus kerää par­hail­laan pa­lau­tet­ta kan­sal­lis­puis­ton uuteen hoito- ja käyt­tö­suun­ni­tel­maan

27.12.2022 08:48
Tilaajille
Ylläsjärven ja Äkäslompolon kylien välille valmistui helppokulkuinen polku – reitti on ollut suljettuna lahojen pitkospuiden takia useita vuosia

Yl­läs­jär­ven ja Äkäs­lom­po­lon kylien välille val­mis­tui help­po­kul­kui­nen polku – reitti on ollut sul­jet­tu­na lahojen pit­kos­pui­den takia useita vuosia

03.10.2022 13:46 2
Tilaajille
Metsähallitus tekee Pallas-Yllästunturin kansallispuistolle uuden hoito- ja käyttösuunnitelman

Met­sä­hal­li­tus tekee Pal­las-Yl­läs­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­tol­le uuden hoito- ja käyt­tö­suun­ni­tel­man

15.09.2022 08:27
Tilaajille