Rovaniemen sijoitussotkut: Ro­va­nie­men kau­pun­ki va­lit­taa ho­vi­oi­keu­teen Heli Vä­li­kan­kaan ja Jussi Päk­ki­län tuo­miois­ta

Kuusamon Suurpetokeskus: Eläimiä ei voida siirtää Kor­kea­saa­ren, Ranuan tai Ähtärin eläin­tar­hoi­hin – pe­las­ta­vat­ko Eu­roo­pan eläin­tar­ha­jär­jes­tö ja vien­ti­lu­pa?

kolumni: Yh­tey­den­pi­to on vaikea laji

Oulun lentoasema
Finavia tehosti turvatarkastuksien desinfointia Rovaniemellä ja Oulussa – ultraviolettivaloon perustuvaa menetelmää käytetään myös elintarviketeollisuudessa

Finavia tehosti tur­va­tar­kas­tuk­sien de­sin­foin­tia Ro­va­nie­mel­lä ja Oulussa – ult­ra­vio­let­ti­va­loon pe­rus­tu­vaa me­ne­tel­mää käy­te­tään myös elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­des­sa

27.10.2020 12:08
Tilaajille
Hornetissa havaittu tekninen ongelma aiheutti hälytyksen Oulun lentokentälle, hävittäjä laskeutui turvallisesti

Hor­ne­tis­sa ha­vait­tu tek­ni­nen ongelma ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen Oulun len­to­ken­täl­le, hä­vit­tä­jä las­keu­tui tur­val­li­ses­ti

04.10.2020 13:27
Korona aiheutti Finavian lentoasemille matkustajakadon, mutta elpymisen merkkejä näkyy

Korona ai­heut­ti Fi­na­vian len­to­ase­mil­le mat­kus­ta­ja­ka­don, mutta el­py­mi­sen merk­ke­jä näkyy

07.07.2020 11:07
Thaimaan kone laskeutui Oulun lentokentälle – palaajille luvassa tiukka vastaanotto lentoasemalla, yöpymispaikkoja varattu tarvitseville

Thai­maan kone las­keu­tui Oulun len­to­ken­täl­le – pa­laa­jil­le luvassa tiukka vas­taan­ot­to len­toa­se­mal­la, yö­py­mis­paik­ko­ja varattu tar­vit­se­vil­le

28.03.2020 14:22
Tilaajille
Ympäriinsä sinkoutuneet roottorin palaset aiheuttivat isot vahingot Oulun kop­te­ri­tur­mas­sa – Lävistivät pienkoneen siiven ja peltiseinän

Ym­pä­riin­sä sin­kou­tu­neet root­to­rin palaset ai­heut­ti­vat isot va­hin­got Oulun kop­te­ri­tur­mas­sa – Lä­vis­ti­vät pien­ko­neen siiven ja pel­ti­sei­nän

03.10.2019 14:26
Nousemassa ollut helikopteri putosi kyljelleen maahan Oulun lentokentällä – Turmakopteri on liikemies Juha Hulkon

Nou­se­mas­sa ollut he­li­kop­te­ri putosi kyl­jel­leen maahan Oulun len­to­ken­täl­lä – Tur­ma­kop­te­ri on lii­ke­mies Juha Hulkon

03.10.2019 15:20