Pääkirjoitus: Opis­ke­li­joi­den kou­lu­val­tauk­sia ei pidä nähdä vain va­sem­mis­top­ro­vo­kaa­tio­na

Kolumni: Tal­koi­lu on ur­hei­lu­seu­roil­le voi­ma­va­ra, josta hyö­ty­vät kaikki

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Nykysirkus
Arvio: Vanhan ja uuden parhaat puolet — Saarni Sirkuksen akrobatiapainotteinen show rullaa sujuvasti alusta loppuun

Arvio: Vanhan ja uuden parhaat puolet — Saarni Sir­kuk­sen ak­ro­ba­tia­pai­not­tei­nen show rullaa su­ju­vas­ti alusta loppuun

19.05.2023 13:31
Tilaajille
"Me alamme hengittää yleisön kanssa yhteen" – rovaniemeläisen Saarni Sirkuksen kulisseissa valmistuu nyt esitys, joka vie katsojan jännittävälle matkalle

"Me alamme hen­git­tää yleisön kanssa yhteen" – ro­va­nie­me­läi­sen Saarni Sir­kuk­sen ku­lis­seis­sa val­mis­tuu nyt esitys, joka vie kat­so­jan jän­nit­tä­väl­le mat­kal­le

09.05.2023 14:00
Tilaajille
Arvio: Vasen jalka vastaan oikea — Matt Pasquetin soolosirkusteos tarjosi kungfu-liikkeitä ja mykistävää kehonhallintaa Kittilässä

Arvio: Vasen jalka vastaan oikea — Matt Pas­que­tin soo­lo­sir­kus­teos tarjosi kung­fu-liik­kei­tä ja my­kis­tä­vää ke­hon­hal­lin­taa Kit­ti­läs­sä

01.05.2023 12:00
Tilaajille
Synnytystä seuraava vuoristorata – Nykysirkusesitys sukeltaa biologisen vanhemmuuden kehokokemukseen

Syn­ny­tys­tä seu­raa­va vuo­ris­to­ra­ta – ­Ny­ky­sir­ku­se­si­tys su­kel­taa bio­lo­gi­sen van­hem­muu­den ke­ho­ko­ke­muk­seen

20.01.2023 09:56
Tilaajille
"Kuin maailma pienoiskoossa" – Karita Tikka ja Lauri Sallinen muovaavat ohjelmistoa Hiljaisuus-festivaalille

"Kuin maailma pie­nois­koos­sa" – Karita Tikka ja Lauri Sal­li­nen muo­vaa­vat oh­jel­mis­toa Hil­jai­suus-fes­ti­vaa­lil­le

16.02.2022 17:26
Köysi on kumppani, solmu pahin vihollinen – sirkustaiteilija Hanna Moisala yhdistää nuorallatanssiin japanilaista köysitaidetta eli shibaria

Köysi on kump­pa­ni, solmu pahin vi­hol­li­nen – sir­kus­tai­tei­li­ja Hanna Moisala yh­dis­tää nuo­ral­la­tans­siin ja­pa­ni­lais­ta köy­si­tai­det­ta eli shi­ba­ria

02.03.2021 19:17
Tilaajille
Tanssija-notkeusakrobaatti Marina Cherry koettelee rajojaan – Valtionpalkittu Kallo Collective tuo uusimman Only Bones -version ensi-iltaan Rovaniemelle

Tans­si­ja-not­keu­sak­ro­baat­ti Marina Cherry koet­te­lee ra­jo­jaan – Val­tion­pal­kit­tu Kallo Col­lec­ti­ve tuo uu­sim­man Only Bones -ver­sion en­si-il­taan Ro­va­nie­mel­le

22.12.2020 15:01
Kammottava Komediakekri on kaikenikäisille, kunhan katsoja kestää karmivuuden

Kam­mot­ta­va Ko­me­dia­kek­ri on kai­ke­ni­käi­sil­le, kunhan katsoja kestää kar­mi­vuu­den

28.10.2020 14:05
Arvio: Vain sinä, minä ja koko maailma –Agit-Cirkin koronahanke Unum päästää katsojan kolmen intiimin sooloesityksen keskipisteeseen

Arvio: Vain sinä, minä ja koko maailma –A­git-Cir­kin ko­ro­na­han­ke Unum päästää kat­so­jan kolmen in­tii­min soo­lo­esi­tyk­sen kes­ki­pis­tee­seen

29.06.2020 12:28
Tilaajille
Monde On Air striimaa keskiviikkona kotikatsomoihin lastenkonsertin, päivätanssit ja nykysirkusta

Monde On Air strii­maa kes­ki­viik­ko­na ko­ti­kat­so­moi­hin las­ten­kon­ser­tin, päi­vä­tans­sit ja ny­ky­sir­kus­ta

14.04.2020 15:25
Paperiteatteria, nykysirkusta ja musiikkia:  Uusi esitystila Sipola11 avaa ovensa Rovaniemen teollisuusalueella

Pa­pe­ri­teat­te­ria, ny­ky­sir­kus­ta ja mu­siik­kia: Uusi esi­tys­ti­la Sipola11 avaa ovensa Ro­va­nie­men teol­li­suus­alueel­la

07.02.2020 14:29