Napapiirin retkeilyalue
Napapiirin retkeilyalueen ja Auttikönkään kävijämäärät kasvoivat, kansainvälisten matkailijoiden puuttuminen näkyi Inarin retkeilyalueella

Na­pa­pii­rin ret­kei­ly­alueen ja Aut­ti­kön­kään kä­vi­jä­mää­rät kas­voi­vat, kan­sain­vä­lis­ten mat­kai­li­joi­den puut­tu­mi­nen näkyi Inarin ret­kei­ly­alueel­la

14.09.2020 09:58 0
Tilaajille
Pallaksen Taivaskerolle pääsee pian sorapolkua pitkin – Lapin kansallispuistojen ja erämaa-alueiden retkeilykohteita kunnostetaan tänä kesänä 3,5 miljoonalla eurolla

Pal­lak­sen Tai­vas­ke­rol­le pääsee pian so­ra­pol­kua pitkin – Lapin kan­sal­lis­puis­to­jen ja erä­maa-aluei­den ret­kei­ly­koh­tei­ta kun­nos­te­taan tänä kesänä 3,5 mil­joo­nal­la eurolla

15.07.2020 06:30 2
Tilaajille
Napapiirin retkeilyalueen reittejä suljettu tulvan vuoksi

Na­pa­pii­rin ret­kei­ly­alueen reit­te­jä sul­jet­tu tulvan vuoksi

25.05.2020 18:49 0
Tilaajille
Nuorella pöllökuiskaajalla on somessa yli 26 000 seuraajaa – nyt Antti Keränen vei toimittajan ja kuvaajan metsään, jossa odotti yllätys

Nuo­rel­la pöl­lö­kuis­kaa­jal­la on somessa yli 26 000 seu­raa­jaa – nyt Antti Keränen vei toi­mit­ta­jan ja ku­vaa­jan met­sään, jossa odotti yllätys

10.04.2020 06:30 0
Tilaajille
Napapiirin retkeilyalueella ylitettiin viime vuonna 100 000 kävijän raja – "Alusta lähtien menestystarina"

Na­pa­pii­rin ret­kei­ly­alueel­la yli­tet­tiin viime vuonna 100 000 kävijän raja – "Alusta lähtien me­nes­tys­ta­ri­na"

29.01.2020 09:36 0
Turistibuumi nostaa Lapin luontokohteita, retkeilyalueet tekevät ennätyksiä

Tu­ris­ti­buu­mi nostaa Lapin luon­to­koh­tei­ta, ret­kei­ly­alueet tekevät en­nä­tyk­siä

28.01.2020 10:28 0
Tilaajille
Uusi bussilinja vie Rovaniemen keskustasta Pajakylään ja Napapiirin retkeilyalueelle

Uusi bus­si­lin­ja vie Ro­va­nie­men kes­kus­tas­ta Pa­ja­ky­lään ja Na­pa­pii­rin ret­kei­ly­alueel­le

25.11.2019 14:15 0
Napapiirin retkeilyalueelle valmistui uusi silta

Na­pa­pii­rin ret­kei­ly­alueel­le val­mis­tui uusi silta

19.11.2019 12:46 0