Kalastus: Lo­hi­ke­sä Tor­nion­joel­la on alkanut – oletko saanut von­ka­leen, lähetä meille kuva

Pääkirjoitus: Sää­ty­ta­lol­la esillä oleva ay-liik­keen ve­ro­etu­jen ka­ven­ta­mi­nen on tu­li­kuu­ma kysymys

Ylioppilaat: Katso tästä Lapin lu­kioi­den val­ko­la­kin saajat

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Napapiirin retkeilyalue
Retkellä: Pikkurompan polku Rovaniemellä vie vanhan metsän syleilyyn – samoilijaa saattelevat lahopuut eliölajeineen

Ret­kel­lä: Pik­ku­rom­pan polku Ro­va­nie­mel­lä vie vanhan metsän sy­lei­lyyn – sa­moi­li­jaa saat­te­le­vat la­ho­puut eliö­la­jei­neen

17.05.2023 15:42
Tilaajille
Retkellä: Kivalonaavan Niittykulttuuripolku huokuu mennyttä kulttuuria – Napapiirin retkeilyalueella voi tutustua myös suoniittyjen historiaan

Ret­kel­lä: Ki­va­lo­naa­van Niit­ty­kult­tuu­ri­pol­ku huokuu men­nyt­tä kult­tuu­ria – ­Na­pa­pii­rin ret­kei­lya­lueel­la voi tu­tus­tua myös suo­niit­ty­jen his­to­riaan

14.04.2023 07:03
Tilaajille
Huippusuosittu Napapiirin retkeilyalue sai alkunsa, kun Erkki Tuovinen löysi 1990-luvulla erämaisen retkikohteen ihan Nelostien tuntumasta

Huip­pu­suo­sit­tu Na­pa­pii­rin ret­kei­lya­lue sai al­kun­sa, kun Erkki Tuo­vi­nen löysi 1990-lu­vul­la erä­mai­sen ret­ki­koh­teen ihan Ne­los­tien tun­tu­mas­ta

04.12.2022 05:00 4
Tilaajille
Poikkeuksellinen hyydetulva katkaisi reittejä suositulla retkikohteella Rovaniemellä – tulva voi vahingoittaa retkeilyreittejä

Poik­keuk­sel­li­nen hyy­de­tul­va kat­kai­si reit­te­jä suo­si­tul­la ret­ki­koh­teel­la Ro­va­nie­mel­lä – tulva voi va­hin­goit­taa ret­kei­ly­reit­te­jä

11.12.2021 14:37
Tilaajille
Vikakönkään laavu siirretään kauemmaksi parkkipaikalta – polttopuita varastettu melkoisesti, kun liitereiden viereen on päässyt autolla

Vi­ka­kön­kään laavu siir­re­tään kauem­mak­si park­ki­pai­kal­ta – polt­to­pui­ta va­ras­tet­tu mel­koi­ses­ti, kun lii­te­rei­den viereen on päässyt autolla

01.08.2021 14:14 7
Napapiirin retkeilyalueella kunnostetaan rakenteita

Na­pa­pii­rin ret­kei­lya­lueel­la kun­nos­te­taan ra­ken­tei­ta

30.07.2021 10:20
Tilaajille
Tulvat nousussa: Vaattunkikönkäällä suljettiin retkeilyreittejä, Kittilässä vahinkorajalla ehkä viikonloppuna, veneet ja laiturit huolehdittava turvaan

Tulvat nou­sus­sa: Vaat­tun­ki­kön­kääl­lä sul­jet­tiin ret­kei­ly­reit­te­jä, Kit­ti­läs­sä va­hin­ko­ra­jal­la ehkä vii­kon­lop­pu­na, veneet ja lai­tu­rit huo­leh­dit­ta­va turvaan

19.05.2021 18:30
Tilaajille
Metsähallitus ehdottaa metsästysrajoitusalueita Pohjois-Suomen suojelualueiden vilkkaimmilla retkeilykohteilla – Taustalla UK-kansallispuiston metsästyonnettomuus ja retkeilyn lisääntyminen

Met­sä­hal­li­tus eh­dot­taa met­säs­tys­ra­joi­tu­sa­luei­ta Poh­jois-Suo­men suo­je­lua­luei­den vilk­kaim­mil­la ret­kei­ly­koh­teil­la – Taus­tal­la UK-kan­sal­lis­puis­ton met­säs­tyon­net­to­muus ja ret­kei­lyn li­sään­ty­mi­nen

26.04.2021 13:56 27
Tilaajille
Suositulla Napapiirin retkeilyalueella tehtiin ilkivaltaa – laavun sisälle tehtiin nuotio, kirveet vietiin ja vieraskirjalaatikko rikottiin

Suo­si­tul­la Na­pa­pii­rin ret­kei­lya­lueel­la tehtiin il­ki­val­taa – laavun sisälle tehtiin nuotio, kirveet vietiin ja vie­ras­kir­ja­laa­tik­ko ri­kot­tiin

08.02.2021 11:23 3
Tilaajille
Rovaniemen retkikohteiden suosio paisui koronavuonna, Kilpisjärvellä ja Inarissa hiljenemistä

Ro­va­nie­men ret­ki­koh­tei­den suosio paisui ko­ro­na­vuon­na, Kil­pis­jär­vel­lä ja Ina­ris­sa hil­je­ne­mis­tä

27.01.2021 09:49
Tilaajille
Vuoden jutut: Nuorella pöllökuiskaajalla on somessa yli 26 000 seuraajaa – nyt Antti Keränen vei toimittajan ja kuvaajan metsään, jossa odotti yllätys

Vuoden jutut: Nuo­rel­la pöl­lö­kuis­kaa­jal­la on somessa yli 26 000 seu­raa­jaa – nyt Antti Keränen vei toi­mit­ta­jan ja ku­vaa­jan met­sään, jossa odotti yllätys

24.12.2020 06:30
Tilaajille
Napapiirin retkeilyalueen ja Auttikönkään kävijämäärät kasvoivat, kansainvälisten matkailijoiden puuttuminen näkyi Inarin retkeilyalueella

Na­pa­pii­rin ret­kei­lya­lueen ja Aut­ti­kön­kään kä­vi­jä­mää­rät kas­voi­vat, kan­sain­vä­lis­ten mat­kai­li­joi­den puut­tu­mi­nen näkyi Inarin ret­kei­lya­lueel­la

14.09.2020 09:58
Tilaajille
Pallaksen Taivaskerolle pääsee pian sorapolkua pitkin – Lapin kansallispuistojen ja erämaa-alueiden retkeilykohteita kunnostetaan tänä kesänä 3,5 miljoonalla eurolla

Pal­lak­sen Tai­vas­ke­rol­le pääsee pian so­ra­pol­kua pitkin – Lapin kan­sal­lis­puis­to­jen ja erä­maa-aluei­den ret­kei­ly­koh­tei­ta kun­nos­te­taan tänä kesänä 3,5 mil­joo­nal­la eurolla

15.07.2020 06:30 2
Tilaajille
Napapiirin retkeilyalueen reittejä suljettu tulvan vuoksi

Na­pa­pii­rin ret­kei­lya­lueen reit­te­jä sul­jet­tu tulvan vuoksi

25.05.2020 18:49
Tilaajille
Napapiirin retkeilyalueella ylitettiin viime vuonna 100 000 kävijän raja – "Alusta lähtien menestystarina"

Na­pa­pii­rin ret­kei­lya­lueel­la yli­tet­tiin viime vuonna 100 000 kävijän raja – "Alusta lähtien me­nes­tys­ta­ri­na"

29.01.2020 09:36
Turistibuumi nostaa Lapin luontokohteita, retkeilyalueet tekevät ennätyksiä

Tu­ris­ti­buu­mi nostaa Lapin luon­to­koh­tei­ta, ret­kei­lya­lueet tekevät en­nä­tyk­siä

28.01.2020 10:28
Tilaajille
Uusi bussilinja vie Rovaniemen keskustasta Pajakylään ja Napapiirin retkeilyalueelle

Uusi bus­si­lin­ja vie Ro­va­nie­men kes­kus­tas­ta Pa­ja­ky­lään ja Na­pa­pii­rin ret­kei­lya­lueel­le

25.11.2019 14:15
Napapiirin retkeilyalueelle valmistui uusi silta

Na­pa­pii­rin ret­kei­lya­lueel­le val­mis­tui uusi silta

19.11.2019 12:46