Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Vi­ka­kön­kään laavu siir­re­tään kauem­mak­si park­ki­pai­kal­ta – polt­to­pui­ta va­ras­tet­tu mel­koi­ses­ti, kun lii­te­rei­den viereen on päässyt autolla

Vikakönkään laavulle tehdään uutta paikkaa.
Vikakönkään laavulle tehdään uutta paikkaa.
Kuva: Jukka Koivumaa

Metsähallituksen Luontopalvelut siirtää Vikakönkään laavun hieman kauemmaksi parkkipaikalta suojaisempaan paikkaan. Uusi laavu ja siihen liittyvät työt valmistuvat elokuun lopulla.

Luontopalvelut kertoo, että vanhalla paikalla laavuun on kohdistunut ilkivaltaa ja paikkoja on sotkettu. Kun autolla on päässyt aivan liitereiden viereen, polttopuiden varastaminen on ollut helppoa ja puita on hävinnyt melkoisesti.

Lisäksi laavun ympärille on tullut ylimääräisiä nuotiopohjia, joiden toivotaan jäävän uudessa paikassa syntymättä.

– Lisäksi vanhan laavupihan alusrakenteena on ollut puulankutusta, joka alkaa olemaan käyttöikänsä päässä. Uusi laavupihan pohja tehdään murskeesta, kertoo kenttäpäällikkö Jarmo Asell Metsähallituksen tiedotteessa.

Vanha tulipaikka on retkeilijöiden käytössä uuden valmistumiseen asti. Uusi laavu ja siihen liittyvät työt valmistuvat elokuun lopulla.

Kaltiolaavun piha ja reitti lähteelle on uusittu Könkäiden polulla.
Kaltiolaavun piha ja reitti lähteelle on uusittu Könkäiden polulla.
Kuva: Jukka Koivumaa

Reiteille pitkoksia ja soraa

Luontopalvelut on tehnyt Napapiirin retkeilyalueella myös muita kunnostustöitä. Rompanpolun pitkokset on jo uusittu. Vikakönkään riippusillalta Kaltiolaavun kautta Vaattunkivaaraan johtava reitti on sorastettu ja Kaltiolaavun piha ja reitti lähteelle uusittu.

Sorastetun reitin alkupäässä on pitkostyömaa, jonka ohittamisessa retkeilijöiden tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

Lisäksi tämän vuoden aikana Napapiirin retkeilyalueella laajennetaan vielä Vaattunkikönkään parkkialuetta. Samoin Niittykulttuuripolkun pitkokset uusitaan, jos muut työmaat etenevät suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Kaikki reitit ovat käytössä, mutta retkeilijöiltä toivotaan kärsivällisyyttä ja varovaisuutta työmaiden kohdalla.

Luontopalvelut tekee noin puolet töistä omana työnä ja noin puolet ostopalveluina. Omassa työssä on ollut mukana myös kolme metsätalousinsinööriopiskelijaa Lapin ammattikorkeakoulusta. Lisäksi töissä on ollut Redun ympäristöpuolen opiskelijoita suorittamassa opintoihin kuuluvia harjoitteluita.