kolumni: Kuka sinä olet sil­loin, kun kukaan ei ole kat­so­mas­sa?

pääkirjoitus: Esi­mer­kil­lä on voimaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Matkustuskäytävä
"Tämän kanssa on nyt vain elettävä" – Maahantulotarkastukset jatkuvat Lucianpäivään saakka, raja-arvo pysyy edelleen 25 tautitapauksessa

"Tämän kanssa on nyt vain elet­tä­vä" – Maa­han­tu­lo­tar­kas­tuk­set jat­ku­vat Lu­cian­päi­vään saakka, ra­ja-ar­vo pysyy edel­leen 25 tau­ti­ta­pauk­ses­sa

19.11.2020 17:33
Tilaajille
Hallituksen hitaus uhkaa vesittää Lapin matkailun pääsesongin pelastamisyritykset
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen hitaus uhkaa ve­sit­tää Lapin mat­kai­lun pää­se­son­gin pe­las­ta­mis­yri­tyk­set

05.09.2020 06:00 2
Tilaajille
Toimittajalta: Matkailuala näivettyy silmiemme edessä, kun luvatut helpotukset antavat odottaa itseään – kuinka kauan päätöksiä on enää varaa pitkittää?

Toi­mit­ta­jal­ta: Mat­kai­lu­ala näi­vet­tyy sil­miem­me edessä, kun luvatut hel­po­tuk­set antavat odottaa itseään – kuinka kauan pää­tök­siä on enää varaa pit­kit­tää?

04.09.2020 07:55 3
Lapin kuntajohtajatkin vetoavat hallitukseen: Koronaturvalliset matkailukäytävät mahdollistettava Lappiin

Lapin kun­ta­joh­ta­jat­kin ve­toa­vat hal­li­tuk­seen: Ko­ro­na­tur­val­li­set mat­kai­lu­käy­tä­vät mah­dol­lis­tet­ta­va Lappiin

03.09.2020 14:52 2
Tilaajille
"Jos he eivät pääse Suomeen, niin me otamme kaluston, koirat sekä oppaat ja avaamme toiminnan Ruotsissa tai Norjassa" – Matkailuyrittäjät koittavat löytää ratkaisuja talvisesongille

"Jos he eivät pääse Suo­meen, niin me otamme ka­lus­ton, koirat sekä oppaat ja avaamme toi­min­nan Ruot­sis­sa tai Nor­jas­sa" – Mat­kai­lu­yrit­tä­jät koit­ta­vat löytää rat­kai­su­ja tal­vi­se­son­gil­le

02.09.2020 15:39 8
Tilaajille
Hallitus neuvottelee matkailukäytävistä torstaina – Elinkeinoministeri höllentäisi rajoituksia, kansanedustajat vaativat ripeitä päätöksiä

Hal­li­tus neu­vot­te­lee mat­kai­lu­käy­tä­vis­tä tors­tai­na – Elin­kei­no­mi­nis­te­ri höl­len­täi­si ra­joi­tuk­sia, kan­san­edus­ta­jat vaa­ti­vat ripeitä pää­tök­siä

01.09.2020 18:30 2
Tilaajille
Elinkeinoministeri arvostelee matkailun liikennevaloja: Brittituristeille etsitään korona-ajan ohituskaistaa Lappiin ja hiihtolomille suurempaa porrastusta

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri ar­vos­te­lee mat­kai­lun lii­ken­ne­va­lo­ja: Brit­ti­tu­ris­teil­le et­si­tään ko­ro­na-ajan ohi­tus­kais­taa Lappiin ja hiih­to­lo­mil­le suu­rem­paa por­ras­tus­ta

01.09.2020 15:52 1
Tilaajille
Koko Lapin koronatilanne on tällä hetkellä rauhallinen – Länsi-Pohjassa edellisestä todetusta tartunnasta on aikaa yli kaksi viikkoa

Koko Lapin ko­ro­na­ti­lan­ne on tällä het­kel­lä rau­hal­li­nen – Län­si-Poh­jas­sa edel­li­ses­tä to­de­tus­ta tar­tun­nas­ta on aikaa yli kaksi viikkoa

27.08.2020 17:08 3
Tilaajille
"Perusoikeuksista on huolehdittava" – Aluehallintoylilääkäri pitää Lapin matkustuskäytäviä mahdollisina

"Pe­ru­soi­keuk­sis­ta on huo­leh­dit­ta­va" – Alue­hal­lin­to­yli­lää­kä­ri pitää Lapin mat­kus­tus­käy­tä­viä mah­dol­li­si­na

26.08.2020 20:59 2
Tilaajille