Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Martimoaapa

Mar­ti­moaa­van pit­kok­sia uu­si­taan

28.07.2021 10:02
Simon Martimoaapalle uusitaan pitkospuita – käyntimäärät kasvaneet tasaisesti

Simon Mar­ti­moaa­pal­le uu­si­taan pit­kos­pui­ta – käyn­ti­mää­rät kas­va­neet ta­sai­ses­ti

27.07.2021 09:18
Tilaajille
Valtion rahaa luvassa useille Lapin liikenne- ja luontohankkeille: Simon Martimoaavalle 200 000 retkeilykohteiden kunnostukseen

Valtion rahaa luvassa useille Lapin lii­ken­ne- ja luon­to­hank­keil­le: Simon Mar­ti­moaa­val­le 200 000 ret­kei­ly­koh­tei­den kun­nos­tuk­seen

11.12.2020 12:43
Tilaajille
Martimoaavan soidensuojelualueen reiteillä aloitetaan kunnostustyöt – pitkoksia uusitaan yli kolmen kilometrin matkalta

Mar­ti­moaa­van soi­den­suo­je­lu­alueen rei­teil­lä aloi­te­taan kun­nos­tus­työt – pit­kok­sia uu­si­taan yli kolmen ki­lo­met­rin mat­kal­ta

13.02.2020 10:10