Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Majoitus
Rovaniemelle saapui viime vuonna lähes 600 000 turistia – lumesta ja kylmyydestä on tullut luksustuotteita

Ro­va­nie­mel­le saapui viime vuonna lähes 600 000 tu­ris­tia – lumesta ja kyl­myy­des­tä on tullut luk­sus­tuot­tei­ta

22.02.2024 05:30 26
Tilaajille
Kun Nina Jaukkuri menee tarkistamaan enonsa omistamaa Airbnb-asuntoa majoittautujien jäljiltä, hän katsoo ensimmäiseksi paikkojen kunnon

Kun Nina Jauk­ku­ri menee tar­kis­ta­maan enonsa omis­ta­maa Airbnb-asun­toa ma­joit­tau­tu­jien jäl­jil­tä, hän katsoo en­sim­mäi­sek­si paik­ko­jen kunnon

20.01.2024 05:00 24
Tilaajille
Lasi-igluista tuli Lapin matkailun peruselämys – "Kaikki buumit menevät ohi", sanoo matkailuyrittäjä, jolta igluja tivattiin joskus jopa voimasanojen saattelemana

La­si-ig­luis­ta tuli Lapin mat­kai­lun pe­rus­elä­mys – "Kaikki buumit menevät ohi", sanoo mat­kai­luy­rit­tä­jä, jolta igluja ti­vat­tiin joskus jopa voi­ma­sa­no­jen saat­te­le­ma­na

10.01.2024 20:00 15
Tilaajille
Majoitusmyynti kasvanut Rovaniemellä viime vuodesta – ulkomaalaisten yöpymiset lisääntyneet

Ma­joi­tus­myyn­ti kas­va­nut Ro­va­nie­mel­lä viime vuo­des­ta – ul­ko­maa­lais­ten yö­py­mi­set li­sään­ty­neet

04.12.2023 21:25 8
Tilaajille
Asiakkaat tulevat Käpylään aikamatkalle 1970-luvulle – Keminmaan vuoden yrittäjän Teija-Liisa Paanasen mielestä parasta yrittäjyydessä ovat kohtaamiset ihmisten kanssa

Asiak­kaat tulevat Kä­py­lään ai­ka­mat­kal­le 1970-lu­vul­le – Ke­min­maan vuoden yrit­tä­jän Tei­ja-Lii­sa Paa­na­sen mie­les­tä parasta yrit­tä­jyy­des­sä ovat koh­taa­mi­set ih­mis­ten kanssa

28.10.2023 21:00
Tilaajille
Lumiluolassa retkeilijä on suojassa myrskyiltä ja pakkaselta – 100 yötä lumen sisällä asunut eräopasopettaja Daniel Backman neuvoo, miten kammista tehdään viihtyisä

Lu­mi­luo­las­sa ret­kei­li­jä on suo­jas­sa myrs­kyil­tä ja pak­ka­sel­ta – 100 yötä lumen sisällä asunut erä­opas­opet­ta­ja Daniel Backman neuvoo, miten kam­mis­ta tehdään viih­tyi­sä

18.03.2023 17:30
Tilaajille
Pyhätunturille juuri valmistuneessa hirsihotellissa myydään jo tulevaa talvea – hotellin avaamisen alkuperäinen aikataulu venyi pari kuukautta

Py­hä­tun­tu­ril­le juuri val­mis­tu­nees­sa hir­si­ho­tel­lis­sa myydään jo tulevaa talvea – ho­tel­lin avaa­mi­sen al­ku­pe­räi­nen ai­ka­tau­lu venyi pari kuu­kaut­ta

13.03.2023 05:00
Tilaajille
Pyhälle suunnitteilla työntekijöille sopivia asuntoja – lisäksi odotetaan osuuskaupan päätöstä uudesta myymälästä

Pyhälle suun­nit­teil­la työn­te­ki­jöil­le sopivia asun­to­ja – lisäksi odo­te­taan osuus­kau­pan pää­tös­tä uudesta myy­mä­läs­tä

18.10.2022 07:00 8
Tilaajille
Airbnb piti pintansa koronavuonna 2021 – Lapissa eniten tarjontaa heti pääkaupungin jälkeen, huonointa tuottoa majoittajat saivat Kemissä

Airbnb piti pin­tan­sa ko­ro­na­vuon­na 2021 – Lapissa eniten tar­jon­taa heti pää­kau­pun­gin jäl­keen, huo­noin­ta tuottoa ma­joit­ta­jat saivat Kemissä

04.02.2022 14:41 1
Tilaajille
Marraskuu oli Rovaniemelle tuottoisa matkailukuukausi – rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viime vuodesta 175 prosenttia

Mar­ras­kuu oli Ro­va­nie­mel­le tuot­toi­sa mat­kai­lu­kuu­kau­si – ­re­kis­te­röi­dyt yö­py­mi­set li­sään­tyi­vät viime vuo­des­ta 175 pro­sent­tia

03.01.2022 21:23
Tilaajille
Sittenkin jouluksi reissuun? – Varaussivustot kertovat, että Lapissa on nyt kaikkien aikojen äkkilähtöjoulu

Sit­ten­kin jou­luk­si reis­suun? – Va­raus­si­vus­tot ker­to­vat, että Lapissa on nyt kaik­kien aikojen äk­ki­läh­tö­jou­lu

23.12.2021 06:30
Tilaajille
Kemin biotuotetehtaan rakentajille on hyvin kalustettuja asuntoja ja muuta majoitusta tarjolla –  ensi vuonna voi kuitenkin asuntopula iskeä

Kemin bio­tuo­te­teh­taan ra­ken­ta­jil­le on hyvin ka­lus­tet­tu­ja asun­to­ja ja muuta ma­joi­tus­ta tar­jol­la – ensi vuonna voi kui­ten­kin asun­to­pu­la iskeä

23.11.2021 19:30
Tilaajille
"Paikka on antanut elämälleni mahtavat juuret" – Hetan Majatalolle aletaan etsiä uutta omistajaa

"Paikka on antanut elä­mäl­le­ni mah­ta­vat juuret" – Hetan Ma­ja­ta­lol­le aletaan etsiä uutta omis­ta­jaa

14.03.2021 19:13 2
Tilaajille
Kemin Asemanseudulle avautuu uutta majoitustilaa joulukuussa – majoitustoimintaa Pajusaaren kouluun suunnitellut ostaja sen sijaan perui kaupat talosta

Kemin Ase­man­seu­dul­le avautuu uutta ma­joi­tus­ti­laa jou­lu­kuus­sa – ma­joi­tus­toi­min­taa Pa­ju­saa­ren kouluun suun­ni­tel­lut ostaja sen sijaan perui kaupat talosta

20.11.2020 20:00
Tilaajille
Vuokko ja Paavo Väyrysen Pohjanportti opastaa Peräpohjolaan ja Pohjanrantaan
Mainos Pohjanranta

Vuokko ja Paavo Väy­ry­sen Poh­jan­port­ti opastaa Pe­rä­poh­jo­laan ja Poh­jan­ran­taan

22.07.2020 08:00
Lappi sai viime vuonna lähes 12 miljoonaa euroa avustusta hankkeisiin– eniten rahaa majoitusinvestointeihin ja ohjelmapalveluille

Lappi sai viime vuonna lähes 12 mil­joo­naa euroa avus­tus­ta hank­kei­siin– eniten rahaa ma­joi­tus­in­ves­toin­tei­hin ja oh­jel­ma­pal­ve­luil­le

27.01.2020 08:50
Tilaajille
"Hotellialalla tapahtuu Suomessa nyt enemmän kuin viimeiseen 15 vuoteen" – Markkinajohtajat Scandic ja Sokos Hotellit avaavat uusia hotelleja ja uudistavat vanhoja kovaa tahtia

"Ho­tel­lia­lal­la ta­pah­tuu Suo­mes­sa nyt enemmän kuin vii­mei­seen 15 vuo­teen" – Mark­ki­na­joh­ta­jat Scandic ja Sokos Ho­tel­lit avaavat uusia ho­tel­le­ja ja uu­dis­ta­vat vanhoja kovaa tahtia

14.01.2020 06:00
Pääkirjoitus: Airbnb-toimintaan pitää saada selkeät säännöt. Asuntojen lyhytaikaiselle vuokraukselle on kysyntää eikä toiminta sinänsä ole tuomittavaa
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Airbnb-toi­min­taan pitää saada selkeät sään­nöt. Asun­to­jen ly­hyt­ai­kai­sel­le vuok­rauk­sel­le on ky­syn­tää eikä toi­min­ta sinänsä ole tuo­mit­ta­vaa

30.12.2019 06:00
Tilaajille
Vertailu: Kittiläläinen ja ivalolainen voivat kääriä airbnb:llä yli 20 000 euron tulot, Rovaniemi saa parhaat kävijäsuositukset

Ver­tai­lu: Kit­ti­lä­läi­nen ja iva­lo­lai­nen voivat kääriä airbnb:l­lä yli 20 000 euron tulot, Ro­va­nie­mi saa parhaat kä­vi­jä­suo­si­tuk­set

19.11.2019 13:19
Tilaajille
Venäjä määrää pienet hotellit suljettaviksi, mutta ne kiertävät lakia jatkamalla ”matkustajakoteina”

Venäjä määrää pienet ho­tel­lit sul­jet­ta­vik­si, mutta ne kier­tä­vät lakia jat­ka­mal­la ”mat­kus­ta­ja­ko­tei­na”

28.09.2019 21:09