pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Helatorstai: Tänään vie­te­tään he­la­tors­tai­ta, jolloin "ruo­ho­kaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

Liikennetiedotteet

Ke­min­maas­sa kuorma on le­vin­nyt tielle

27.08.2021 09:32
Tilaajille
Rovaniemellä osa Varikkotiestä suljetaan ensi viikolla – aiheuttaa muutoksia liikenteeseen

Ro­va­nie­mel­lä osa Va­rik­ko­ties­tä sul­je­taan ensi vii­kol­la – ai­heut­taa muu­tok­sia lii­ken­tee­seen

15.07.2021 16:05
Tilaajille

Iva­los­sa Ne­los­tiel­lä nos­te­taan tieltä suis­tu­nut­ta rekkaa – ajo­kais­ta sul­jet­tu lii­ken­teel­tä

14.07.2021 16:48
Tilaajille

Ne­los­tiel­lä on lank­ku­ja tiellä Ke­min­maas­sa

09.06.2021 11:23
Raskas ajoneuvo jäi jumiin Rovaniemellä rautatiesillan alikulkuun useaksi tunniksi– Tilanne aiheutti haittaa liikenteelle pitkälle iltapäivään

Raskas ajo­neu­vo jäi jumiin Ro­va­nie­mel­lä rau­ta­tie­sil­lan ali­kul­kuun useaksi tun­nik­si– Tilanne ai­heut­ti haittaa lii­ken­teel­le pit­käl­le il­ta­päi­vään

09.06.2021 17:55 20
Tilaajille

Kemissä Ne­los­tiel­lä on ajo­kais­ta sul­jet­tu lii­ken­teel­tä pääl­lys­töi­den takia

02.06.2021 19:56
Tilaajille
Ylitorniolla tulvavesi on noussut teille – Tie 21:n kevyen liikenteen väylä on suljettu Ylitornion ja Aavasaksan välillä

Yli­tor­niol­la tul­va­ve­si on noussut teille – Tie 21:n kevyen lii­ken­teen väylä on sul­jet­tu Yli­tor­nion ja Aa­va­sak­san välillä

23.05.2021 13:03 7
Tilaajille

Kit­ti­län Pas­ko-ojan sil­lal­la on käyn­nis­sä huol­to­työt – tie sul­jet­tu il­ta­päi­vään asti

29.04.2021 11:38

Eri­kois­kul­je­tus kat­kai­see lii­ken­teen ajoit­tain Ne­los­tiel­lä Kemin ja Simon välillä

22.04.2021 22:00

Tuk­ki­las­ti levisi pitkin tietä Ra­nual­la – Lii­ken­ne­kes­kus va­roit­ti tiellä 941 liik­ku­via, tilanne nyt ohi

28.01.2021 22:38 1

Simossa osuus Ke­min­ties­tä sul­je­taan raskaan ajo­neu­von nos­to­työn vuoksi – syynä aiempi on­net­to­muus

16.10.2020 08:42
Tilaajille

Sa­vu­kos­ken ja So­dan­ky­län välinen tie on sul­jet­tu

14.09.2020 21:14
Tilaajille

Rummun vaihto kat­kai­see lii­ken­teen Simon Kirk­ko­tiel­lä per­jan­tai­na

11.09.2020 08:18

Tien­pät­kä Simon ja Ranuan Nuu­pak­sen välillä sul­je­taan tänään vii­kok­si – vai­ku­tus­alue 2,6 ki­lo­met­riä, pai­kal­la kier­to­tie­opas­tus

04.09.2020 09:20

Tielle tip­pu­nut säh­kö­joh­to hait­ta­si lii­ken­net­tä ne­los­tiel­lä Muu­ro­lan ja Ro­va­nie­men välillä

20.04.2020 18:23
Kaksi kuoli liikenneonnettomuudessa Sodankylässä

Kaksi kuoli lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa So­dan­ky­läs­sä

11.04.2020 16:39
Henkilöauto ja tila-auto kolaroivat risteysalueella Rovaniemellä – pelastuslaitos irrotti kaksi matkustajaa henkilöautosta

Hen­ki­lö­au­to ja ti­la-au­to ko­la­roi­vat ris­teys­alueel­la Ro­va­nie­mel­lä – pe­las­tus­lai­tos irrotti kaksi mat­kus­ta­jaa hen­ki­lö­au­tos­ta

13.02.2020 16:34
Ulkomaalainen rekka ajautui syvälle ojaan Enontekiöllä – onnettomuudesta aiheutui haittaa liikenteelle valtatiellä 21

Ul­ko­maa­lai­nen rekka ajautui syvälle ojaan Enon­te­kiöl­lä – on­net­to­muu­des­ta ai­heu­tui haittaa lii­ken­teel­le val­ta­tiel­lä 21

13.02.2020 15:45
Liikenneonnettomuus Rovaniemen Ranuantiellä – osallisena 21 henkilöä

Lii­ken­ne­on­net­to­muus Ro­va­nie­men Ra­nuan­tiel­lä – osal­li­se­na 21 hen­ki­löä

19.12.2019 12:29
Tilaajille
Pakettiauto törmäsi hirveen, hirvi lensi päin toista autoa Rovaniemellä - yksi henkilö tarkastettavaksi sairaalaan

Pa­ket­ti­au­to törmäsi hir­veen, hirvi lensi päin toista autoa Ro­va­nie­mel­lä - yksi henkilö tar­kas­tet­ta­vak­si sai­raa­laan

22.11.2019 21:40
Tilaajille