Kolumni: Kie­li­muu­ri ui­ma­hal­lis­sa ja muita arkisia koh­taa­mi­sia tu­ris­ti­kau­pun­gis­sa

Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Lastenhoito
Miten järjestät lastenhoidon päiväkotien lakon aikana?

Miten jär­jes­tät las­ten­hoi­don päi­vä­ko­tien lakon aikana?

12.02.2024 10:08
Osallistuva äiti on tuntematon käsite – miksi isään suhtaudutaan edelleen kuin äidin pikkuapulaiseen?
Kolumni

Osal­lis­tu­va äiti on tun­te­ma­ton käsite – miksi isään suh­tau­du­taan edel­leen kuin äidin pik­kua­pu­lai­seen?

06.02.2024 08:21 9
Tilaajille
Lastenhoitaja teippasi taaperon pussilakanan sisään  – Rovaniemen hovioikeus korotti hieman kärsimyskorvauksia

Las­ten­hoi­ta­ja teip­pa­si taa­pe­ron pus­si­la­ka­nan sisään – Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus korotti hieman kär­si­mys­kor­vauk­sia

04.12.2023 12:40
Tilaajille
Rovaniemeläisen Pitkälän perheen arki helpottui kummasti, kun lastenhoitaja Henna Marsch tuli avuksi kerran viikossa – "Tästä olisi ollut hyötyä jo aiemmin"

Ro­va­nie­me­läi­sen Pit­kä­län perheen arki hel­pot­tui kum­mas­ti, kun las­ten­hoi­ta­ja Henna Marsch tuli avuksi kerran vii­kos­sa – "Tästä olisi ollut hyötyä jo aiem­min"

14.09.2023 05:00 1
Tilaajille
"Tuskin olisimme yrittäneet kolmatta lasta ilman turvaverkkoa" – Rovaniemeläisperheessä isovanhemmat kuljettavat lapsia harrastuksiin ja paistavat pannukakkuja, ja se muuttaa koko arjen

"Tuskin oli­sim­me yrit­tä­neet kol­mat­ta lasta ilman tur­va­verk­koa" – Ro­va­nie­me­läis­per­hees­sä iso­van­hem­mat kul­jet­ta­vat lapsia har­ras­tuk­siin ja pais­ta­vat pan­nu­kak­ku­ja, ja se muuttaa koko arjen

09.04.2023 11:30 5
Tilaajille
Vain muutama Lapin kunta maksaa lasten kotihoidontuen kuntalisää – Ylitornio vasta aloitti, Sodankylä ja Tornio lopettivat

Vain muutama Lapin kunta maksaa lasten ko­ti­hoi­don­tuen kun­ta­li­sää – Yli­tor­nio vasta aloit­ti, So­dan­ky­lä ja Tornio lo­pet­ti­vat

29.10.2021 17:19
Tilaajille
Lappilaisille perheille tarjotaan ilmaista lastenhoitoapua 200 tuntia – Rovaniemellä ja Kemissä lastenhoitotuntien jakamisesta vastaavat kaupunkien perhe- ja sosiaalityö

Lap­pi­lai­sil­le per­heil­le tar­jo­taan il­mais­ta las­ten­hoi­to­apua 200 tuntia – Ro­va­nie­mel­lä ja Kemissä las­ten­hoi­to­tun­tien ja­ka­mi­ses­ta vas­taa­vat kau­pun­kien perhe- ja so­siaa­li­työ

26.08.2020 14:15
Tilaajille
Kuka hoitaa lapset, jos korona tyrmää vanhemmat?

Kuka hoitaa lapset, jos korona tyrmää van­hem­mat?

07.04.2020 06:30
Tilaajille
Kolumni: Sinustako uusi menestyjä tiimiimme? Tarjoamme näyttöpaikan omassa kodissasi!
Kolumni

Ko­lum­ni: Si­nus­ta­ko uusi me­nes­ty­jä tii­miim­me? Tar­joam­me näyt­tö­pai­kan omassa ko­dis­sa­si!

26.02.2020 08:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tehdään lapsen ko­ti­hoi­dos­ta palk­ka­työ­tä

07.10.2019 06:00
Tilaajille