Lakot: Ju­na­lak­ko on li­sän­nyt lin­ja-au­to­jen li­pun­myyn­tiä mer­kit­tä­väs­ti – suo­si­tuim­mil­le rei­teil­le myydään jo ei-oota

Tapahtumat: Ro­va­nie­mi sel­vit­tää kymp­pi­ton­nil­la, miten Arctic Design Week jat­kos­sa jär­jes­te­tään – ta­pah­tu­man tu­le­vai­suus on epä­var­ma

Kolumni: Vai­kein­ta on vas­taan­ot­taa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Lasten liikunta
Rahaa palaa junioriurheilussa – Kustannuksia selvittänyt tohtori Kari Puronaho: "Nyt tarvitaan yhteiskuntasopimus kaikkien kustannusten alentamiseksi"

Rahaa palaa ju­nio­ri­ur­hei­lus­sa – Kus­tan­nuk­sia sel­vit­tä­nyt tohtori Kari Pu­ro­na­ho: "Nyt tar­vi­taan yh­teis­kun­ta­so­pi­mus kaik­kien kus­tan­nus­ten alen­ta­mi­sek­si"

03.12.2022 06:30 5
Tilaajille
Lappilaisen jalkapallon ylpeys romahti menestyksestä tuhon partaalle – nyt tärkeintä on turvata RoPSin määrätietoisesti rakentaman junioritoiminnan jatkuminen
Pääkirjoitus

Lap­pi­lai­sen jal­ka­pal­lon ylpeys romahti me­nes­tyk­ses­tä tuhon par­taal­le – nyt tär­kein­tä on turvata RoPSin mää­rä­tie­toi­ses­ti ra­ken­ta­man ju­nio­ri­toi­min­nan jat­ku­mi­nen

25.11.2022 20:37 14
Tilaajille
Lappilaisseurat saivat yli 100 000 euron edestä kesätyöseteleitä nuorten työllistämiseen

Lap­pi­lais­seu­rat saivat yli 100 000 euron edestä ke­sä­työ­se­te­lei­tä nuorten työl­lis­tä­mi­seen

24.06.2022 10:00
Tilaajille
Koronahaasteet pudottivat yleisurheilusta tuhansia lapsia – kerhot kuitenkin kasvattavat toivottavasti uusia: "Ollaan kiritty kiinni harrastajakatoa"

Ko­ro­na­haas­teet pu­dot­ti­vat yleis­ur­hei­lus­ta tu­han­sia lapsia – kerhot kui­ten­kin kas­vat­ta­vat toi­vot­ta­vas­ti uusia: "Ollaan kiritty kiinni har­ras­ta­ja­ka­toa"

23.11.2021 20:04
Suomen Olympiakomitea: Lasten harrastaminen on turvattava rajoitusaikanakin

Suomen Olym­pia­ko­mi­tea: Lasten har­ras­ta­mi­nen on tur­vat­ta­va ra­joi­tus­ai­ka­na­kin

26.03.2021 14:17 1
Tilaajille
Miten innostaa lasta liikunnan pariin? Yleisurheilulajeja voi harrastaa myös omalla pihalla – lue jutusta vinkit itse tehtyjen välineiden valmistukseen

Miten in­nos­taa lasta lii­kun­nan pariin? Yleis­ur­hei­lu­la­je­ja voi har­ras­taa myös omalla pihalla – lue jutusta vinkit itse teh­ty­jen vä­li­nei­den val­mis­tuk­seen

22.06.2020 08:56
Tilaajille