Pääkirjoitus: Työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa tar­vi­taan lisää, ja sen vas­tus­ta­mi­nen on vaa­ral­lis­ta po­pu­lis­mia

Korot: Ra­hoi­tus­vas­ti­ke seit­se­män­ker­tais­tuu – lainan ly­hen­tä­mi­nen ja korkea korko nos­ta­vat asu­mis­ku­lu­ja hui­mas­ti ke­vääl­lä

Urheilu: Suo­ma­lai­seen ju­do­val­men­nuk­seen le­veäm­mät hartiat – ro­va­nie­me­läi­nen Tuomo Seik­ku­la on yksi liiton nuorten val­men­ta­jis­ta

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Lasten liikunta
Rahaa palaa junioriurheilussa – Kustannuksia selvittänyt tohtori Kari Puronaho: "Nyt tarvitaan yhteiskuntasopimus kaikkien kustannusten alentamiseksi"

Rahaa palaa ju­nio­ri­ur­hei­lus­sa – Kus­tan­nuk­sia sel­vit­tä­nyt tohtori Kari Pu­ro­na­ho: "Nyt tar­vi­taan yh­teis­kun­ta­so­pi­mus kaik­kien kus­tan­nus­ten alen­ta­mi­sek­si"

03.12.2022 06:30 5
Tilaajille
Lappilaisen jalkapallon ylpeys romahti menestyksestä tuhon partaalle – nyt tärkeintä on turvata RoPSin määrätietoisesti rakentaman junioritoiminnan jatkuminen
Pääkirjoitus

Lap­pi­lai­sen jal­ka­pal­lon ylpeys romahti me­nes­tyk­ses­tä tuhon par­taal­le – nyt tär­kein­tä on turvata RoPSin mää­rä­tie­toi­ses­ti ra­ken­ta­man ju­nio­ri­toi­min­nan jat­ku­mi­nen

25.11.2022 20:37 14
Tilaajille
Lappilaisseurat saivat yli 100 000 euron edestä kesätyöseteleitä nuorten työllistämiseen

Lap­pi­lais­seu­rat saivat yli 100 000 euron edestä ke­sä­työ­se­te­lei­tä nuorten työl­lis­tä­mi­seen

24.06.2022 10:00
Tilaajille
Koronahaasteet pudottivat yleisurheilusta tuhansia lapsia – kerhot kuitenkin kasvattavat toivottavasti uusia: "Ollaan kiritty kiinni harrastajakatoa"

Ko­ro­na­haas­teet pu­dot­ti­vat yleis­ur­hei­lus­ta tu­han­sia lapsia – kerhot kui­ten­kin kas­vat­ta­vat toi­vot­ta­vas­ti uusia: "Ollaan kiritty kiinni har­ras­ta­ja­ka­toa"

23.11.2021 20:04
Suomen Olympiakomitea: Lasten harrastaminen on turvattava rajoitusaikanakin

Suomen Olym­pia­ko­mi­tea: Lasten har­ras­ta­mi­nen on tur­vat­ta­va ra­joi­tus­ai­ka­na­kin

26.03.2021 14:17 1
Tilaajille
Miten innostaa lasta liikunnan pariin? Yleisurheilulajeja voi harrastaa myös omalla pihalla – lue jutusta vinkit itse tehtyjen välineiden valmistukseen

Miten in­nos­taa lasta lii­kun­nan pariin? Yleis­ur­hei­lu­la­je­ja voi har­ras­taa myös omalla pihalla – lue jutusta vinkit itse teh­ty­jen vä­li­nei­den val­mis­tuk­seen

22.06.2020 08:56
Tilaajille