Lakkapää
Lakkapää nousi yrityssaneerauksesta terveiden kirjoihin – Rautakauppias tarttui korona-aikana maskikauppaan

Lak­ka­pää nousi yri­tys­sa­nee­rauk­ses­ta ter­vei­den kir­joi­hin – Rau­ta­kaup­pias tarttui ko­ro­na-ai­ka­na mas­ki­kaup­paan

07.08.2020 21:00 3
Tilaajille
Lakkapää sai saneerausvelat maksettua – Korona-aikana liikevaihtoa tuli maskikaupasta

Lak­ka­pää sai sa­nee­raus­ve­lat mak­set­tua – Ko­ro­na-ai­ka­na lii­ke­vaih­toa tuli mas­ki­kau­pas­ta

07.08.2020 08:03 7
Tilaajille
Kuormaatko peräkärrysi oikein? Sallitun lastin määrä voi yllättää
Mainos Lakkapää

Kuor­maat­ko pe­rä­kär­ry­si oikein? Sal­li­tun lastin määrä voi yl­lät­tää

15.07.2020 06:00
Mistä lähteä liikkeelle terassin rakentamisessa? Lue Tanjan ja Minnan hyödylliset vinkit
Mainos Lakkapää

Mistä lähteä liik­keel­le te­ras­sin ra­ken­ta­mi­ses­sa? Lue Tanjan ja Minnan hyö­dyl­li­set vinkit

16.06.2020 06:00
Lakkapään verkkokaupassa jopa peräkärryn tai trailerin hankinta käy leikiten – ”Tilaus voidaan toimittaa suoraan kotiin tai mökkipihalle”
Mainos Lakkapää

Lak­ka­pään verk­ko­kau­pas­sa jopa pe­rä­kär­ryn tai trai­le­rin han­kin­ta käy lei­ki­ten – ”Tilaus voidaan toi­mit­taa suoraan kotiin tai mök­ki­pi­hal­le”

03.06.2020 06:00
Toteuta kesän remonttiunelmat kotiin tai mökille Lakkapään rahoitus- ja kuljetuspalveluiden avulla – tavarantoimitus saapuu kätevästi kotiovellesi
Mainos Lakkapää

Toteuta kesän re­mont­ti­unel­mat kotiin tai mökille Lak­ka­pään ra­hoi­tus- ja kul­je­tus­pal­ve­lui­den avulla – ta­va­ran­toi­mi­tus saapuu kä­te­väs­ti ko­ti­ovel­le­si

14.05.2020 06:00
Lakkapää havitteli jättikauppaa maskimarkkinoilla – "Olimme liikkeellä liian myöhään"

Lak­ka­pää ha­vit­te­li jät­ti­kaup­paa mas­ki­mark­ki­noil­la – "Olimme liik­keel­lä liian myö­hään"

17.04.2020 07:00 0
Tilaajille
Uskalla säväyttää kylppärin sisustuksessa – Lakkapään kuljetuspalvelu ja etäneuvonta auttavat kodin uudistuksessa
Mainos Lakkapää

Uskalla sä­väyt­tää kylp­pä­rin si­sus­tuk­ses­sa – Lak­ka­pään kul­je­tus­pal­ve­lu ja etä­neu­von­ta aut­ta­vat kodin uu­dis­tuk­ses­sa

01.04.2020 06:00 0
Lakkapään rakentaja- ja remonttimyynti auttaa lattian pintamateriaalien valinnoista aina talon peltikaton asennukseen - ”Avuksi rakentamiseen löytyy Krausen alumiinitikkaat ja rakennustelineet”
Mainos Lakkapää

Lak­ka­pään ra­ken­ta­ja- ja re­mont­ti­myyn­ti auttaa lattian pin­ta­ma­te­riaa­lien va­lin­nois­ta aina talon pel­ti­ka­ton asen­nuk­seen - ”Avuksi ra­ken­ta­mi­seen löytyy Krausen alu­mii­ni­tik­kaat ja ra­ken­nus­te­li­neet”

05.03.2020 06:00 0
Lakkapää juhlistaa 55-vuotistaivaltaan synttäriviikonloppuna – odotettavissa loistotarjouksia yrityksen vakiotoimittajilta
Mainos Lakkapää

Lak­ka­pää juh­lis­taa 55-vuo­tis­tai­val­taan synt­tä­ri­vii­kon­lop­pu­na – odo­tet­ta­vis­sa lois­to­tar­jouk­sia yri­tyk­sen va­kio­toi­mit­ta­jil­ta

03.12.2019 06:00 0
Lakkapäällä Black Friday alkaa jo maanantaina – yli 3000 tuotetta tarjouksessa viikon kestävällä Black Weekillä!
Mainos Lakkapää

Lak­ka­pääl­lä Black Friday alkaa jo maa­nan­tai­na – yli 3000 tuo­tet­ta tar­jouk­ses­sa viikon kes­tä­väl­lä Black Wee­kil­lä!

22.11.2019 06:00 0
Talon lisäeristämisen pystyy tekemään helposti itse - "Voit saada merkittävät energiasäästöt"
Mainos Lakkapää

Talon li­sä­eris­tä­mi­sen pystyy te­ke­mään hel­pos­ti itse - "Voit saada mer­kit­tä­vät ener­gia­sääs­töt"

09.10.2019 06:00 0
Milloin ulko-ovi kannattaa vaihtaa?
Mainos Lakkapää

Milloin ul­ko-ovi kan­nat­taa vaih­taa?

28.08.2019 06:00 0
Kuormaatko peräkärrysi oikein? Sallitun lastin määrä voi yllättää
Mainos Lakkapää

Kuor­maat­ko pe­rä­kär­ry­si oikein? Sal­li­tun lastin määrä voi yl­lät­tää

01.08.2019 06:00 0
Perinteinen punamultamaali on klassikko sekä ekologinen valinta – ”Helposti levitettävä maali antaa luonnollisen sävyn ulkopinnoille”
Mainos Lakkapää

Pe­rin­tei­nen pu­na­mul­ta­maa­li on klas­sik­ko sekä eko­lo­gi­nen valinta – ”Hel­pos­ti le­vi­tet­tä­vä maali antaa luon­nol­li­sen sävyn ul­ko­pin­noil­le”

26.06.2019 06:00 0
Mistä lähteä liikkeelle terassin rakentamisessa? Lue vinkit, jotka on hyvä huomioida ennen rakennusvaiheen aloittamista
Mainos Lakkapää

Mistä lähteä liik­keel­le te­ras­sin ra­ken­ta­mi­ses­sa? Lue vinkit, jotka on hyvä huo­mioi­da ennen ra­ken­nus­vai­heen aloit­ta­mis­ta

18.06.2019 06:00 0
Lakkapään verkkokaupassa jopa peräkärryn tai trailerin hankinta käy leikiten – ”Tilaus voidaan toimittaa suoraan kotiin tai mökkipihalle”
Mainos Lakkapää

Lak­ka­pään verk­ko­kau­pas­sa jopa pe­rä­kär­ryn tai trai­le­rin han­kin­ta käy lei­ki­ten – ”Tilaus voidaan toi­mit­taa suoraan kotiin tai mök­ki­pi­hal­le”

05.06.2019 06:00 0
Lakkapään tuhannet tuotteet vain klikin päässä – ”Tarvittaessa apu on lähellä, sillä verkkokauppammekin on paikallinen”
Mainos Lakkapää

Lak­ka­pään tu­han­net tuot­teet vain klikin päässä – ”Tar­vit­taes­sa apu on lä­hel­lä, sillä verk­ko­kaup­pam­me­kin on pai­kal­li­nen”

30.04.2019 06:00 0
Uusi jätevesilaki astui voimaan – monella mökkiläisellä on edessä uuden järjestelmän hankinta
Mainos Lakkapää

Uusi jä­te­ve­si­la­ki astui voimaan – monella mök­ki­läi­sel­lä on edessä uuden jär­jes­tel­män han­kin­ta

29.05.2018 06:00 0
Lakkapäällä on pitkä matka mittarissa ja edessä lupaava tulevaisuus –  ”Syntymäpäiväviikko on yksi vuoden kohokohdista”
Mainos Lakkapää

Lak­ka­pääl­lä on pitkä matka mit­ta­ris­sa ja edessä lupaava tu­le­vai­suus – ”Syn­ty­mä­päi­vä­viik­ko on yksi vuoden ko­ho­koh­dis­ta”

10.05.2018 06:00 0