Kulttuuri: Tor­nion­laak­son museon uudeksi joh­ta­jak­si Titta Kal­lio-Sep­pä

Ohje: Katso Lapin Kansan video: Näin teet ko­ro­na­vi­ruk­sen ko­ti­tes­tin oikein

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Laavut
Laavu paloi kokonaan Miekojärvellä Pellossa – tulipalon tarkkaa ajankohtaa tai syttymissyytä ei tiedetä

Laavu paloi ko­ko­naan Mie­ko­jär­vel­lä Pel­los­sa – tu­li­pa­lon tarkkaa ajan­koh­taa tai syt­ty­mis­syy­tä ei tiedetä

19.10.2021 14:19 1
Tilaajille
Toimittajalta: Tulistelemaan melkein keskellä kaupunkia – rovaniemeläisillä on käytössään ainutlaatuinen laavuverkosto
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Tu­lis­te­le­maan melkein kes­kel­lä kau­pun­kia – ro­va­nie­me­läi­sil­lä on käy­tös­sään ai­nut­laa­tui­nen laa­vu­ver­kos­to

29.09.2021 09:42
Onko tässä Rovaniemen komein laavu? – Rotarit talkoilivat Revontulilaavun Ounasjoen rantaan

Onko tässä Ro­va­nie­men komein laavu? – Rotarit tal­koi­li­vat Re­von­tu­li­laa­vun Ou­nas­joen rantaan

28.09.2021 14:56
Rovaniemen laavuilla nuotioita sytytetty jopa kattohuovalla – lisääntyneen ulkoilun lieveilmiöiden joukossa myös puiden kaatamisia ja paikkojen sotkemisia

Ro­va­nie­men laa­vuil­la nuo­tioi­ta sy­ty­tet­ty jopa kat­to­huo­val­la – li­sään­ty­neen ul­koi­lun lie­ve­il­miöi­den jou­kos­sa myös puiden kaa­ta­mi­sia ja paik­ko­jen sot­ke­mi­sia

31.08.2021 14:01 15
Tilaajille
Avotulenteko on yksiselitteisesti kielletty metsäpalovaroituksen aikana – koskee muun muassa kertakäyttögrillejä ja risukeittimiä

Avo­tu­len­te­ko on yk­si­se­lit­tei­ses­ti kiel­let­ty met­sä­pa­lo­va­roi­tuk­sen aikana – koskee muun muassa ker­ta­käyt­tö­gril­le­jä ja ri­su­keit­ti­miä

08.06.2021 14:34
Tilaajille
Polttopuita ei toimiteta tällä hetkellä laavuille Rovaniemellä – Metsäpalovaroituksen aikana tulen teko on kielletty

Polt­to­pui­ta ei toi­mi­te­ta tällä het­kel­lä laa­vuil­le Ro­va­nie­mel­lä – Met­sä­pa­lo­va­roi­tuk­sen aikana tulen teko on kiel­let­ty

07.06.2021 13:56 2
Tilaajille
Rovaniemen rotarit talkoilevat laavun Arktikumin lähistölle: "Kaupungin komein ja suosituin laavu"

Ro­va­nie­men rotarit tal­koi­le­vat laavun Ark­ti­ku­min lä­his­töl­le: "Kau­pun­gin komein ja suo­si­tuin laavu"

20.04.2021 14:36
Hiihtäjät hämmästyvät Timo Luiron huomaavaisuutta laavulla: "Siinä näkee uskomattomia ilmeitä"

Hiih­tä­jät häm­mäs­ty­vät Timo Luiron huo­maa­vai­suut­ta laa­vul­la: "Siinä näkee us­ko­mat­to­mia il­mei­tä"

09.02.2021 14:49 3
Laavuja palanut juhannusviikolla

Laavuja palanut ju­han­nus­vii­kol­la

24.06.2020 16:56
"Pienet lapset eivät kaipaa tunturimaisemaa" – Perheiden mukaan kodin lähellä retkeilyssä viehättävät helppous, nopeus ja lähiympäristöön syntyvät muistot

"Pienet lapset eivät kaipaa tun­tu­ri­mai­se­maa" – Per­hei­den mukaan kodin lähellä ret­kei­lys­sä vie­hät­tä­vät help­pous, nopeus ja lä­hi­ym­pä­ris­töön syn­ty­vät muistot

15.02.2020 18:39
Tilaajille
Martimoaavan soidensuojelualueen reiteillä aloitetaan kunnostustyöt – pitkoksia uusitaan yli kolmen kilometrin matkalta

Mar­ti­moaa­van soi­den­suo­je­lu­alueen rei­teil­lä aloi­te­taan kun­nos­tus­työt – pit­kok­sia uu­si­taan yli kolmen ki­lo­met­rin mat­kal­ta

13.02.2020 10:10