Lakko alkaa: : Tänään alkava lakko su­pis­taa hiih­to­kes­kus­ten au­ki­olo­ai­ko­ja ja sulkee osan rin­teis­tä – lakon pii­ris­sä hissit ja vä­li­ne­vuok­raa­mot

Hirvilaskuri: "Hen­ki­ses­ti ollaan jo tal­vi­te­loil­la"– huo­mat­ta­va osa Lapin hir­ven­kaa­to­lu­vis­ta jäänee käyt­tä­mät­tä, katso tuoreet saa­lis­lu­vut hir­vi­las­ku­ris­ta

Finlandia-palkinto: Iida Rauma kertoo kou­lu­vä­ki­val­las­ta Fin­lan­dia-pal­ki­tus­sa ro­maa­nis­saan Hävitys – ta­paus­ker­to­mus – tämän vuoden Fin­lan­dia-voit­ta­jan valitsi piispa Mari Lep­pä­nen

Lääkärikopteri
Ministerit puolsivat kauppaa lääkärikopteriyhtiöstä, vaikka tarkka hintatieto jäi hämärän peittoon

Mi­nis­te­rit puol­si­vat kauppaa lää­kä­ri­kop­te­riyh­tiös­tä, vaikka tarkka hin­ta­tie­to jäi hämärän peit­toon

26.09.2020 06:00
Näkökulma: Hävittäjähanketta salaisempi kopteriprojekti – lääkärikopterien jatkosta päätettiin ilman häiritsevää julkista keskustelua

Nä­kö­kul­ma: Hä­vit­tä­jä­han­ket­ta sa­lai­sem­pi kop­te­ri­pro­jek­ti – lää­kä­ri­kop­te­rien jat­kos­ta pää­tet­tiin ilman häi­rit­se­vää jul­kis­ta kes­kus­te­lua

19.09.2020 18:29
Kiire uhkaa valtion lääkärikopteritoiminnan käynnistämistä – "On yhtiön asia arvioida, tarvitaanko joustoja tai vaiheistusta"

Kiire uhkaa valtion lää­kä­ri­kop­te­ri­toi­min­nan käyn­nis­tä­mis­tä – "On yhtiön asia ar­vioi­da, tar­vi­taan­ko jous­to­ja tai vai­heis­tus­ta"

25.04.2020 16:00
Kopterikiistaan kaivataan riidanratkaisijaa – Päätöksen venyminen vaikeuttaa sekä oman yhtiön pystyttämistä että kilpailutukseen varautumista

Kop­te­ri­kiis­taan kai­va­taan rii­dan­rat­kai­si­jaa – Pää­tök­sen ve­ny­mi­nen vai­keut­taa sekä oman yhtiön pys­tyt­tä­mis­tä että kil­pai­lu­tuk­seen va­rau­tu­mis­ta

22.01.2020 18:03
Lääkärikoptereiden kohtalosta ennen joulua kysynyt Pauli Kiuru ihmettelee, miksi vastuuministerin vastaus on myöhässä – "Onko viivyttely tarkoituksellista?"

Lää­kä­ri­kop­te­rei­den koh­ta­los­ta ennen joulua kysynyt Pauli Kiuru ih­met­te­lee, miksi vas­tuu­mi­nis­te­rin vastaus on myö­häs­sä – "Onko vii­vyt­te­ly tar­koi­tuk­sel­lis­ta?"

17.01.2020 20:15
Lääkärikopteriselvitys herätti keskustelua jääviydestä – "Eikö tällaista työkokemusta selvityksen tekijällä pidäkin olla?"

Lää­kä­ri­kop­te­ri­sel­vi­tys herätti kes­kus­te­lua jää­viy­des­tä – "Eikö täl­lais­ta työ­ko­ke­mus­ta sel­vi­tyk­sen te­ki­jäl­lä pidäkin olla?"

28.09.2019 18:00